SAP Data Archiving by OpenText

SAP Data Archiving by OpenText vám poskytne bezpečné úložisko archivovaných dát a súborov zo systému SAP, ktoré spĺňa legislatívne požiadavky na dlhodobú archiváciu obchodných dát, odľahčí vašu SAP databázu, zrýchli odozvu systému a zabezpečí prístup k archivovaným dátam po dobu desiatok rokov.

Vďaka riadenej archivácii historických dát zo SAP, ktoré už nie sú súčasťou každodenného spracovania, môžete sústavne kontrolovať nárast produktívnej databázy SAP.

Vaše dáta budú bezpečne uložené na archívnom serveri a nebudú zaberať miesto v databáze. Dôjde k celkovému odľahčeniu systému SAP a zrýchlenie odozvy. Archivované dáta bude možné načítať počas niekoľkých sekúnd z užívateľského rozhrania, ako boli užívatelia doposiaľ zvyknutí.

Vlastnosti SAP Data Archiving by OpenText:

 • Archivácia dát z akejkoľvek aplikácie SAP
 • Archivácia a prehľadná organizácia tlačových zostáv a reportov zo SAP
 • Archivácia dátových súborov, vzniknutých pri archivácii a reorganizácii dát databázy SAP
 • Bezpečné a dlhodobé úložisko v súlade s legislatívou
 • Sprístupnenie archivovaných dát z prostredia SAP

Hlavné prínosy:

 • Bezpečné a dlhodobé uloženie archivovaných dát v súlade s legislatívou
 • Vytvorenie certifikovaného archívu, ktorý zabezpečí čitateľnosť a preukázateľnosť dát po dobu desiatok rokov (Data Retention).
 • Zníženie prevádzkových nákladov a celkových nákladov na vlastníctvo systému SAP (TCO)
 • Odľahčenie systému SAP:
  • Zvýšene výkonu a odozvy
  • Rýchlejšie zálohovanie a obnova dát
  • Jednoduchší a rýchlejší upgrade na vyššie verzie
  • Rýchly a jednoduchý prístup k archivovaným dátam priamo z prostredia SAP podľa oprávnení


Máte problémy s narastajúcou databázou SAP? Potrebujete zabezpečiť dlhodobú archiváciu dát či tlačových zostáv?

Poraďte sa s našimi špecialistami, odporučia vam najvhodnejšiu archivačnú stratégiu pre vašu spoločnosť. Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti archivácie a správy dát v SAP a sme schopní na základe analýzy (zistenia príčiny a miesta najväčšieho nárastu dát) vytvoriť riešenie, ktoré bude zodpovedať vašim špecifickým požiadavkám.

 
 
 
 
 
SAP Data Archiving by OpenText