S2AP for Food

Trh s potravinami je nasýtený výrobcami i produktmi. O raste alebo len udržaniu pozície, rozhodujú kvalita a ceny. Obidve je možné v tvrdom konkurenčnom prostredí udržiavať na potrebných hladinách iba zvýšenou efektivitou riadenia všetkých firemných procesov. A práve na to je určené Sabris riešenie S2AP for Food.

S riešením S2AP for Food získate viac než len komplexný informačný systém. Platforma SAP S/4HANA, na ktorej je postavené, obsahuje know-how popredných svetových firiem a ich skúsenosti s riadiacími procesmi. To je ešte „umocnené na druhú“ našimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti potravinárskej a hlavne mäsovej výroby a s nami vyvinutou sadou aplikácií na podporu špecifických odborových procesov.

Plánovanie dopytu a štatistické predpovede

Tlak na zníženie skladových zásob vyžaduje presné a flexibilné plánovanie dopytu. S2AP for Food pokrýva kompletný proces plánovania dopytu na základe aktuálnych dát i štatistických predpovedí budúceho vývoja, zahŕňa kontrolu skladových zásob a dostupnosti surovín, vrátane spolupráce s dodávateľom. Umožní vám tak nájsť efektívnu rovnováhu medzi pružným zásobovaním odberateľov a potrebou znížiť skladové zásoby.

Vývoj a zavedenie nových produktov

Riešenie obsahuje sadu nástrojov, ktoré umožňujú plnú kontrolu nad procesom vývoja nového produktu – od definície príležitostí a požiadaviek, cez vývoj a testovanie, až po samotné uvedenie do výroby a distribúciu.

Riadenie kvality a sledovanie toku materiálu

Vďaka napojeniu na čítačky RFID a čítačky čiarových kódov zabezpečuje riešenie S2AP for Food plnú kontrolu nad pohybom materiálu počas celého výrobného procesu (vrátane šarží, koncentrácií, životnosti atd.) a plnú dosledovateľnosť materiálu od vstupných potravín až po finálny výrobok. Riešenie zároveň pomáha identifikovať konkrétne kritické miesta, kde vznikajú straty, a následnými opatreniami tieto straty minimalizovať. Riešenie spĺňa všetky požiadavky na zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín, ako z hľadiska legislatívy, tak v súlade s náročnejšími požiadavkami veľkých reťazcov.


S2AP for Food zahŕňa následujúce procesy:

Zber dát vo výrobe (MES)

Nosnou súčasťou riešenia je MES systém. Slúži na detailné sledovanie a evidenciu stavu výroby (rozpracovanosť, aktuálny stav strojov, odpracované hodiny, prestoje apod.). Je plno integrovaný do riešenia S2AP a zabezpečuje potrebné dáta aj pre ostatné systémy (napr. riadenie a plánovanie výroby, riadené sklady a expedícia alebo podklady pre výkonovú mzdu).

Riešenie výrobného subsystému je navrhnuté tak, aby sa minimalizovala pracnosť obsluhy pri zachovaní schopnosti zabezpečenia dát na sledovanie materiálového toku a dosledovateľnosť. Vďaka tomuto prístupu je riešenie vysoko efektívne a na rozdiel od iných systémov, nezaťažuje pracovníkov prevádzky prílišným zadávaním dát do systému. Tvorí tak užívateľsky prívetivé rozhranie pre procesy SAP na skladoch a vo výrobe, uskutočňované na dotykových termináloch.

Vážený server

Zabezpečuje nie len napojenie so všetkými váhami vo výrobe, ale aj s ďaľšími technologickými zariadeniami, ako je napríklad aparátna klasifikácia alebo valčekové trate.

Bitúnok

Jedným zo základných stavebných kameňov mäso spracujúceho priemyslu sú procesy tykajúce sa evidencie zvierat v stajniach a porážka. Tieto procesy musia zodpovedať legislatívnym požiadavkám a spĺňať vysoké nároky prevádzkovateľov na rýchlosť, stabilitu a dôveryhodnosť. Riešenie S2AP for Food umožňuje efektívne uskutočňovanie jednotlivých krokov vrátane využitia moderných technológií, ako je automatizácia liniek alebo RFID pre zabezpečenie dosledovateľnosti.

Porciovňa

Vstup i výstup do porciovne je evidovaný pomocou snímania čiarového kódu. Systém rešpektuje porcovacie normy reprezentované kusovníkmi. Po ukončení porciovania je uskutočnené vyhodnotenie porciovania. Systém vypočíta pravdepodobne použité porciovacie normy a na nich rozpočíta materiály, ktoré vstúpili a vystúpili z porciovne a sú teda evidované na zbernej procesnej zákazke.

Hlavné prínosy odborového riešenia S2AP for Food:

  • Významné zvýšenie efektivity riadenia a chodu spoločnosti
  • Podstatné zlepšenie riadenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov
  • Komplexné nástroje na riadenie kvality (HAACCP, BRS, apod.)
  • Plná integrácia systému obrátených kusovníkov
  • Plná integrácia spracovania dát z výroby, logistiky, nákupu i expedície (vážené a dávkovacie systémy, klasifikačné zariadenia, čítačky RFID a čiarových kódov atd.)
  • Spätné analýzy a sledovanie výťažnosti naprieč celým výrobným procesom
  • Plánovanie a prognózy pre výrobu i obchod

Pozrite sa na krátke video na riešenie S2AP for Food:


Naše referencie:

Kostelecké uzeniny a.s.
Masokombinát Plzeň s. r. o.
MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
ZEMAN maso - uzeniny, a.s.
MP Krásno, a.s.
Řeznictví H+H, s.r.o.
Cherkizovo Group (Kashira)


S2AP predstavuje optimálny informačný systém pre stredne veľké potravinárske spoločnosti, ktoré potrebujú zvýšiť svoju konkurencieschopnosť rýchlejším, presnejším a efektívnejším riadením firemných procesov. Chcete sa dozvedieť viac detailov? Kontaktujte nás.
Výroba

V S2AP for Food je možné pracovať s rôznymi skupinami výrobkov, co-produktmi, byproduktmi a odpadmi. Integrovaná je plná podpora štandardných i reverzných kusovníkov, práca s receptúrami a koncentráciami a sledovanie všetkých procesov v dvoch merných jednotkách. Možno sledovať výťažnosť, náklady a úbytky vo výrobe vzhľadom ku každému jednotlivému nákladovému stredisku.

Balenie a etiketovanie

Po vyrobení nebalených polotovarov nasleduje výrobný stupeň balenia, ktorého súčasťou sú operácie krájania, balenia a etiketovania. Riešenie S2AP for Food je pripravené na priame aj nepriame prepojenie s označovacími strojmi.

Odbyt, expedícia a preprava

V odbyte je kladený dôraz na maximálne efektívny spôsob spracovania objednávky zákazníka a komunikácia s ním. Spracovanie objednávky sa realizuje podľa požiadaviek zákazníka. Riešenie zahŕňa Call centrum s možnosťou automatickej identifikácie volajúceho, EDI, TXT apod., ďalej sú umožnené jednotlivé objednávky či súhrnné denné objednávky, individuálne zoznamy materiálov, základné aj akčné ceny apod.

V expedícii riešenie S2AP zohľadňuje maximálnu variabilitu a konfigurovateľnosť pracovísk. Odbavenie vozidiel (tlač expedičných dokladov a kontrolné váženie áut) prebieha buď nezávisle na jednotlivých expedíciách, alebo cez centrálny dispečing. Riešenie je prepojené na Plantour.

Riadené sklady (WMS)

Zníženie nákladov na skladovanie a obsluhu a zároveň čo najvyššiu efektívnosť, to sú úlohy, ktoré pomáha plniť riadený sklad. Vďaka plánovaniu a monitoringu skladu je k dispozícii detailný pohľad na skladové operácie a produktivitu práce na sklade. Využitím rôznych stratégií pre obsluhu skladu je možné docieliť optimálne zaťaženie skladu a pracovníkov. Samozrejmosťou je použitie mobilných terminálov alebo pripojenie na automatické sklady. V potravinárstve naviac pracujeme s šaržami a dobou trvanlivosti, ktoré sú dôležitými parametrami na splnenie požiadaviek zákazníkov na dosledovateľnosť a „shelf live“.

 
 
 
 
 
S2AP for Food