Quick Scan analýza

Quick Scan analýza pripravenosti na prechod na SAP S/4HANA

Prečo je potrebné Quick Scan realizovať?

Spoločnosť SAP súčasne s uvedením novej generácie systému SAP S/4HANA na trh oznámila ukončenie podpory predchádzajúcich verzií SAP ERP v roku 2025.
Väčšine súčasných prevádzkovateľov SAP ERP tak plynie čas, kedy budú musieť skôr či neskôr uskutočniť rozhodnutie o zmene. Toto rozhodnutie by malo byť kvalifikované a malo by sa opierať o fakty, ktoré im umožnia správne naplánovať kapacity, financie ako aj optimálne načasovanie a vyhnúť sa prípadným rizikám.

Čo je Quick Scan?

Quick Scan je analýza Vašej pripravenosti na prechod na SAP S/4HANA, ktorá Vám pomôže rýchlo a kvalifikovane naplánovať prechod resp. konverziu na tento nový systém, a to tak z pohľadu časového ako i finančného.

Proces prechodu na S/4HANA je ovplyvnený celým radom faktorov:

 • Verzia súčasného systému
 • Stav a kapacita hardware
 • Objem historických a prevádzkových dát
 • Využívaná funkcionalita systému
 • Komplexnosť zákazníckeho vývoja a ďalšie

Ako Quick Scan prebieha?

 • Na úplnom začiatku od Vás potrebujeme získať nevyhnutné informácie o využití systému zadaním do SAP Transformation Manager – za on-site účasti konzultanta Sabris. Ďalšie vstupy získame z reportov, ktoré náš konzultant bázy s využitím SAP nástrojov vygeneruje z Vášho systému.
 • Naši experti získané informácie posúdia a navrhnú zodpovedajúci postup konverzie, rozsah prácnosti vyplývajúci z procesu konverzie, rozsah dodatočnej prácnosti spôsobenej stavom a spôsobom užívania systému a minimálnu potrebnú konfiguráciu.
 • Výsledky analýzy vrátane našich odporučení s Vami prediskutujeme a následne vypracujeme finálnu správu s našimi závermi.

Ako Sabris Quick Scan hodnotí zákazník Model Obaly?

„Sabris nám prostredníctvom Quick Scan analýzy poskytol vo veľmi krátkom čase a za rozumnú cenu ucelený prehľad o stave nášho SAP prostredia v súvislosti s prechodom na S/4HANA. Výstupom analýzy boli konkrétne kroky, ktoré musíme uskutočniť pre bezproblémový prechod na SAP S/4HANA.
Vďaka tomu sme začali s úpravou kmeňových dát, archiváciou a analýzou Z-transakcií.
Z pohľadu IT sme teraz schopní lepšie plánovať potrebný čas, jednotlivé kroky i náklady súvisiace s prechodom na nový systém."

Bc. Daniel Kubesa, vedoucí týmu SAP, Model Obaly a. s.

Čo je výstupom Quick Scan analýzy

 • Sizing hardware pre bezpečný štart Vášho produktívneho, testovacieho i vývojového systému k dátumu realizovaného Quick Scanu.
 • Návrh optimálneho scenára prechodu na SAP S/4HANA.
 • Informácie o rozsahu Vášho zákazníckeho vývoja, ktorý má vplyv na prácnosť eventuálnej konverzie na SAP S/4HANA (Nad rámec tejto služby je možné priobjednať konzultácie o tom, ktoré Z-transakcie bude možné nahrádzať inovovanými funkciami SAP S/4HANA, a ktoré bude nevyhnutné konvertovať).
 • Odhad časovej náročnosti projektu konverzie vrátane odhadu nutných hrubých investícií.
 • Identifikácia prekážok a rizík vedúcich k prípadnej nutnosti reimplementácie Vášho systému.
 • Stanovenie orientačnej dĺžky projektu konverzie a odporučenie optimálneho načasovania.
 • Prezentácia a odovzdanie analýzy managementu a ďalším zodpovedným osobám na Vašej strane.

Chcete sa dozvedieť viac o našej službe Quick Scan? Kontaktujte nás, radi sa Vám budeme venovať.

 
 
 
 
 
 
Quick Scan analýza