Informačný seriál

 
 
 

Sabris získal 3. miesto v SAP Quality Awards 2012 za úspešný projekt v spoločnosti Kostelecké uzeniny

„SAP udeľuje každoročne ceny za kvalitu projektom, ktoré v celom svojom priebehu, od plánovania až po ostrú prevádzku, dosahujú tie najlepšie výsledky, sú v súlade s desiatimi princípmi kvality SAP, vynikajú svojou kvalitou a na ktorých boli úspešne a dôsledne uplatnené princípy riadenia rizík a kvality. Ocenení môžu získať len také implementácie, ktoré spĺňajú najnáročnejšie kvalitatívne kritériá a kladú dôraz na návratnosť investície alebo na profesionálny prístup a vedenie projektu,“ (zdroj: SAP).

Do súťaže SAP Quality Awards 2012 boli nominované projekty z regiónu strednej a východnej Európy, 9 z nich (z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Srbska) bolo ocenených v troch kategóriách podľa veľkosti implementácie dňa 25. októbra 2012 v Prahe.

Za spoločnosti Sabris a Kostelecké uzeniny cenu prevzal David Mynář, Head of Internal Operations, Sabris, s.r.o. (na 1. a 2. fotografii). Slávnostného odovzdávania sa zúčastnila tiež Petra Kratochvílová, Head of Strategy & BD, Sabris, s.r.o. (na 2. fotografii).

 

 
 
 

Informačný seriál

 
Informačný seriál