Informačný seriál

 
 
 

Sabris získal 2. miesto v Best Performance Challenge for SAP Partners 2012

Spoločnosť Sabris sa zúčastnila programu Best Performance Challenge určeného partnerom SAP a získala druhé miesto v skupine CEE (región strednej a východnej Európy), čím potvrdila pozíciu dlhoročného stabilného partnera SAP na trhu.

„Best Performance Challenge“ je unikátny medzinárodný program, ktorý organizuje spoločnosť SAP pre svojich partnerov za účelom zlepšenia ich obchodných výsledkov, získania nových obchodných príležitostí a zvýšenia úspešnosti predaja. Program je zameraný predovšetkým na vzdelávanie, plnenie rôznych úloh v čase a požadovanej kvalite a zdieľanie Best Practices hlavne v oblasti inovácií s ostatnými tímami z rôznych partnerských spoločností a krajín.

Tretieho ročníka Best Performance Challenge, ktorý prebiehal od januára do júna 2012, sa zúčastnilo 107 SAP partnerov z celého sveta. Princípom súťaže bolo z možných 22 úloh, zameraných na objavovanie nových stratégií, nápadov, nástrojov a metód, zvoliť najmenej 10 úloh a tie v požadovanom rozsahu, kvalite a čase splniť. Na záver bolo hodnotených 10 úloh s maximálnym počtom získaných bodov.

Prvé tri víťazné firmy z regiónu CEE (1. Aimtec ČR, 2. Sabris ČR, 3. CompuTec Polsko) boli slávnostne ocenené za prítomnosti Manfreda Josepha, Managing Director SAP CEE, a Raimunda Mollenhauera, Head of Enablement and Talent team SAP EMEA, v utorok 10. júla 2012 v spoločnosti SAP ČR v Prahe. Oficiálny program bol potom zakončený spoločným obedom v reštaurácii Volcano.

"Veľmi si vážime naše vysoké umiestnenie v rámci celého regiónu CEE. Vďaka podnetom získaným v programe sa nám podarilo našim zákazníkom predstaviť zrozumiteľnou formou výhody a pridanú hodnotu inovatívnych riešení integrujúcich klasické ERP a moderné riešenie pre správu akýchkoľvek informácií, teda oblasť ECM. Tiež nové formy marketingovej komunikácie, ktoré sme v rámci programu začali naplno využívať, nám pomohli výrazne zefektívniť pozývací proces, čo vyústilo do vysokej zákazníckej účasti na nami realizovaných workshopoch. Overili sme si, že tieto formy môžu dať základ budúcemu pevnému vzťahu medzi nami a zákazníkmi." povedal k účasti v súťaži Daniel Frémund, obchodný riaditeľ Sabris.

 

 
 
 

Informačný seriál

 
Informačný seriál