Informačný seriál

 
 
 

6. ročník konferencie DOCURIDE

9. - 10. 10. 2013 sa v Jihlave konal už šiesty ročník odbornej Enterprise Content Management konferencie DOCURIDE pod našou záštitou.

Jednou z hlavných tém bola opäť legislatíva týkajúca sa elektronickej archivácie a autenticity digitálnych dokumentov, ďalej elektronická fakturácia v praxi a certifikačný audit správy dokumentov.

Zástupcovia spoločností OpenText, Microsoft, Nintex a ABBYY tu prezentovali aktuálne trendy a technologické novinky v oblasti ECM. Nechýbali ani praktické skúsenosti zákazníkov s nasadením ECM systémov a ukážky konkrétnych riešení pre efektívnu prácu s dokumentmi.

Značná časť programu bola venovaná inováciám ako je kolaborácia a rastúci význam interných sociálnych sietí ako zdroj firemných vedomostí. Mobilite, vďaka ktorej je možné využívať najčerstvejšie logistické alebo zákaznícke dáta. A výkonným nástrojom pre analýzu dát v reálnom čase na platforme SAP a moderným prístupom v personalistike.

Na konferencii vystúpili poprední odborníci na problematiku elektronických dokumentov v Českej republike - doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedúci Ústavu práva a technológií z Masarykovej univerzity v Brne, Tomáš Bezouška, prezident združenia Information and Records Management Society, Ing. Zdeněk Červený, vedúci oddelenia DPH z Generálneho finančného riaditeľstva, Ing. Petr Kuchař, zástupca ČR v mnohonárodnom fóre pre e-fakturáciu, akcionár ABRA Software a.s. a člen predstavenstva ICT Únie, a ďalší významní prednášajúci ako Ing. Petr Viktora, partner v spoločnosti Deloitte Advisory, Ing. Zdeněk Šimek, Ph.D., personálny námestník VZP ČR, prezident Zväzu bánk a poisťovní a viceprezident People Management Fóra a rada ďalších.

DOCURIDE si za obdobie svojej existencie získal množstvo priaznivcov, ktorí sa konferencie zúčastňujú opakovane. Tento rok sa jej opäť zúčastnilo viac ako 100 jednotlivcov, predstaviteľov významných spoločností a odborníkov na oblasť ECM .

 

 
 
 

Informačný seriál

 
Informačný seriál