Informačný seriál

 
 
 

Výsledky zákazníckej spokojnosti za rok 2014

Tento rok sme opäť realizovali prieskum spokojnosti zákazníkov Sabris a máme pre vás ochutnávku v podobe porovnaní celkovej spokojnosti podľa jednotlivých služieb využívaných našimi zákazníkmi v rokoch 2011-2014.

Veľmi nás teší, že sme vo všetkých oblastiach poskytovaných služieb dosiahli tak vysokej spokojnosti (okolo 80 % a pri konzultačných služieb dokonca 86 %) a že celková spokojnosť s nami vzrástla.

Konkrétne názory vybraných zákazníkov vo forme krátkych videí a mnoho ďalších zaujímavých informácií o Sabris nájdete na Linkedin.

Týmto ďakujeme všetkým našim zákazníkom, ktorí sa prieskumu zúčastnili.

 

 
 
 

Informačný seriál

 
Informačný seriál