Informačný seriál

 
 
 

Spoločnosť Sabris úspešne prešla certifikáciou ISO 27001 pre systém riadenia bezpečnosti informácií

Naša spoločnosť úspešne absolvovala certifikačný audit podľa medzinárodne uznávanej normy ISO/IEC 27001:2013 a získala certifikáciu systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS – Information Security Management System).

Táto certifikácia je pre zákazníkov spoločnosti a obchodných partnerov potvrdením vysokej úrovne zabezpečenia spracovávaných a uchovávaných informácií. Zároveň prináša možnosť zúčastniť sa výberových konaní, kde je zabezpečenie ochrany citlivých dát hlavným predpokladom.

Vďaka ISMS sú v spoločnosti zavedené medzinárodne preverené štandardy pre zabezpečenie všetkých dôležitých aktív, t. j. citlivých informácií, kľúčového hardware a software, know-how a priestorov. Naši zamestnanci majú prehľad o narábaní s informáciami a dokumentami podľa požadovaného stupňa zabezpečenia.

Štěpán Pšenička, COO spoločnosti Sabris, k certifikácii uvádza: „Táto certifikácia nás opäť posúva ďalej najmä v tom, čo môžeme našim zákazníkom ponúknuť pri správe ich dát a informácií. Výrazne to rozširuje naše možnosti v outsourcingových zákazkách, ktorým sa stále viac venujeme.“

ISO 27001 podporuje predovšetkým:

  • Systémový prístup k zachovaniu dôvernosti, dostupnosti a integrity informácií a dát
  • Spracovanie hrozieb, ktoré sa týkajú bezpečnosti informácií (napr. neoprávnené prístupy, špionáže, hackeri, vírusy, zálohy)
  • Preukázateľný systémový prístup pri zaisťovaní bezpečnosti informácií
  • Zabezpečenie právnej zhody v oblasti bezpečnosti informácií

Certifikát (pdf)

 

 
 
 

Informačný seriál

 
Informačný seriál