Informačný seriál

 
 
 

Sabris úspešne absolvoval recertifikačný audit SAP Partner Center of Expertise

Spoločnostiam Sabris v Českej republike, na Slovensku a v Rusku bol na základe auditu zo strany SAP predĺžený certifikát SAP Partner Center of Expertise (PCoE) na ďalšie 2 roky.

Získaný certifikát potvrdzuje, že Sabris poskytuje služby a podporu SAP produktov v súlade s platnými technickými a organizačnými štandardmi SAP. Zároveň je pre zákazníkov garanciou, že spĺňame všetky nároky na kvalitu týchto služieb.


 

 
 
 

Informačný seriál

 
Informačný seriál