Informačný seriál

 
 
 

Ako hodnotí MPSV ČR spoluprácu so Sabris shared services v oblasti outsourcingu zdrojov?

Začiatkom roku 2016 spustilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR (MPSV ČR) nový informačný systém a zároveň i nový systém pre personalistiku a mzdy SAP HCM. Nedostatok vlastných zdrojov pri tak náročnom projekte nastolil MPSV ČR požiadavku na externého partnera, ktorý by sa zameral na poskytnutie podpory pri migrácii dát pre SAP HCM, školenia a on-site podporu na jednotlivých pracoviskách Úradu práce v rámci celej Českej republiky.

„Sabris najlepšie splnil nami požadované podmienky na odborné znalosti, veľkosť a pripravenosť tímu. Pomohol nám splniť záväzky voči dodávateľovi HCM riešenia tým, že nám v kritickej situácii súbehu viacerých projektov doplnil nedostatok vlastných kvalifikovaných zdrojov a poskytol podporu a znalosti migrácie dát pri prechode do GO LIVE SAP HCM na pracoviskách Úradu práce v Českej republike.“

Ing. Petr Hejduk, námestník sekcie pre riadenie úradu, MPSV ČR

Sabris poskytol MPSV ČR tím 8 pracovníkov pre podporu migrácie, zadávanie personálno-mzdových dát a on-site podporu pre pracovníčky personálneho úseku na jednotlivých pracoviskách Úradu práce. Celý tím bol riadený SAP HCM špecialistom, ktorý zabezpečoval koordináciu školení a migráciu s tímami na strane MPSV ČR a podporu pracovníkov Sabris v teréne.

 

 
 
 

Informačný seriál

 
Informačný seriál