Informačný seriál

 
 
 

Marvinpac zrealizoval v spolupráci so Sabris prvú implementáciu SAP S/4HANA v regióne CEE

Oficiálna tlačová správa vydaná spoločnosťami SAP a Sabris dňa 14. júla 2016:

Marvinpac CZ, dcérska spoločnosť švajčiarskej firmy Marvinpac SA poskytujúca služby v oblasti balenia produktov do primárnych i sekundárnych obalov, sa v rámci svojho medzinárodného rastu a s cieľom vyhovieť rastúcim požiadavkám zákazníkov rozhodla pre implementáciu najmodernejšej podnikovej aplikácie SAP S/4HANA v oblasti financií a logistiky. Za dodávateľa riešenia si Marvinpac vybral spoločnosť Sabris CZ, ktorá už má v oblasti nasadenia inovatívnej technológie SAP HANA overené skúsenosti.

Rýchla implementácia štandardu SAP S/4HANA vyžadovala intenzívnu spoluprácu a efektívnu komunikáciu tímov Sabris a Marvinpac. Nasadenie úplne nového riešenia podľa metodiky SAP Activate bolo výzvou i pre samotného dodávateľa. Bolo potrebné opustiť zažité postupy a predovšetkým zmeniť myslenie z dokumentového na procesné. Významnou pomocou pri riešení kritických momentov na doposiaľ nevyskúšanom systéme bola aj spolupráca s EKT (Early Knowledge Transfer) tímom SAP.

Systém SAP pre mňa, ako pre konateľa firmy, predstavuje ochranu investície do budúcna. Nasadením SAP zvyšujeme prestíž našej firmy a jej dôveryhodnosť voči klientom, audítorom a ďalším inštitúciám. Naviac sme súrne potrebovali robustný nástroj na riadenie logistiky, čo SAP S/4HANA spoľahlivo spĺňa," hovorí Jan Vrátil, konateľ spoločnosti Marvinpac CZ (na 1. fotografii vo Fotogalérii nižšie), a dodáva: “pri zabezpečovaní komplexného systému pre riadenie firmy je potrebné si uvedomiť, že systém sám o sebe vaše prevádzkové a organizačné problémy nevyrieši. Je to len nástroj, s ktorým sa musíme učiť pracovať. Pri jeho nasadení je potrebné vyvinúť nemalé úsilie a zmeniť myslenie celej firmy. Až kombináciou inovatívnej technológie, správneho managementu a stratégie sa dá vytvoriť optimálna kombinácia, ktorá nám pomôže napĺňať ciele a posúvať hranice nášho rastu. Ja verím, že sa nám to spoločne so Sabrisom podarilo, a že je na čom stavať."

Implementácia celého riešenia sa uskutočnila behom len 4 mesiacov v období od februára do júna 2016. Od 6. júna, kedy bol spustený GO LIVE projekt, využíva spoločnosť Marvinpac SAP S/4HANA v štandardnej verzii. V súčasnej dobe sú na báze business case preverované procesy, ktoré bude potrebné ďalej prispôsobiť konkrétnym potrebám zákazníka.

Dlhodobou stratégiou spoločnosti Sabris je orientácia na nové riešenia s vyššou pridanou hodnotou. Máme to šťastie, že medzi našimi zákazníkmi sú inovátori, čo dokazuje i fakt, že sme za posledné dva roky realizovali už tri výnimočné projekty so spoločným menovateľom SAP HANA,"hovorí Iva Slížková, CEO spoločnosti Sabris CZ (na 2. fotografii vo Fotogalérii nižšie). “Projekt pre Marvinpac nám poskytol príležitosť prvej implementácie technológie SAP S/4HANA v celom regióne a zároveň bol výzvou pre náš konzultantský tím. Nejde totiž len o technologické vylepšenie štandardného riešenia SAP, ale núti nás ako dodávateľa zmeniť prístup k celému procesu a dosiahnutiu cieľa. Pričom cieľom Sabrisu nie je len dodať, ale predovšetkým pomôcť Marvinpacu plniť vízie," dodáva Iva Slížková.

 

 
 
 

Informačný seriál

 
Informačný seriál