Košík.cz

Automatizace procesu zpracování příchozích faktur pro úsporu času a snížení chybovosti

Kreslici platno 37 1 - Košík.cz - Sabris.com

Košík.cz se řadí se k největším internetovým prodejcům potravin, drogerie a potřeb pro domácnost v České republice.
Za rok přijme a zpracuje přes 12 tisíc faktur od svých dodavatelů.
Díky nasazení řešení pro automatické zpracování faktur v SAP došlo k výraznému snížení nákladů na zpracování těchto účetních dokladů. Faktury jsou rozpoznávány s využitím technologie OCR, což snížilo chybovost při jejich zadávání. Zároveň má Košík.cz lepší přehled o svých závazcích.

Kreslici platno 37 1 - Košík.cz - Sabris.com

Pod pojmem digitalizace účetnictví si většina lidí představí maximálně vytížení fakturačních dat a následnou archivaci účetních dokladů. Díky produktu KDF však posouváme „digitalizaci“ o stupeň výš. Díky integraci přímo v prostředí SAP pro nás digitalizace znamená nejen včasnost a přesnost zaúčtovaných dokladů, ale také úsporu času.

Tím se nám otevírají možnosti věnovat se v rámci finančního oddělení jiným činnostem, což přesně koresponduje s naším odvětvím, kde se musíme jako společnost posouvat rychleji a ještě rychleji.

Listopad, 2021

Matěj Poláček

Finanční ředitel, Košík.cz

Výzvy, se kterými se zákazník potýkal

Manuální zpracování faktur s mnoha řádkovými položkami

Výzva digitalizace v moderní společnosti 21. století

Chybovost plynoucí z ručního zadávání a účtování faktur
Nutnost držet krok s inovativními technologiemi
Časově náročné zpracování účetních dokladů
Turbulentní odvětví e-retailu vyžadující digitální nástroje pro rychlejší služby a rozvoj inovací

Poskytnutá řešení a služby

Sabris Kniha došlých faktur
OpenText Capture Center

Realizace

Proč se Košík.cz rozhodl digitalizovat?

Cílem projektu byla automatizace a usnadnění práce při zpracování faktur. V rámci rozvoje řešení na platformě SAP jsme se zákazníkem diskutovali opakující se manuální činnosti, které jsou vhodné k digitalizaci. Jako jednu z hlavních oblastí jsme identifikovali proces ručního zpracování přijatých faktur.
Po stanovení hlavních cílů digitalizace jsme zákazníkovi navrhli řešení pro automatizaci vstupu a účtování přijatých faktur v SAP. Na jaře 2021 jsme řešení úspěšně nasadili

kosik authentic sabris - Košík.cz - Sabris.com
Kosik digitalizace sabris - Košík.cz - Sabris.com

Automatizace na každém kroku

Součástí řešení je nástroj OpenText Capture Center pro rozpoznávání dat z papírových a PDF faktur z e-mailu, jejich kontrolu v SAP na úrovni řádkových položek a automatické účtování faktur, pokud je vše v pořádku. V případě nalezené nesrovnalosti je faktura předána s pomocí workflow odpovědné osobě, která má k dispozici předpřipravené akcelerátory pro řešení nejčastějších chyb.

Přínosy našeho řešení

Snížení manuální práce na účetním oddělení o 40 %.
Snížení nákladů na lidské zdroje při zpracování faktur o 25 %.

Snížení doby zpracování faktur až o 90 %.

Snížení chybovosti při přepisování faktur díky automatickému rozpoznání pomocí technologie OCR.

O společnosti Košík.cz

Kosik.cz uvod Sabris web - Košík.cz - Sabris.com

Košík.cz se řadí k největším internetovým prodejcům potravin, drogerie a potřeb pro domácnost a zahradu v České republice. Denně obslouží na 4 000 zákazníků.

Svým zákazníkům nabízí více než 15 000 položek – potraviny od těch zcela čerstvých, přes chlazené či mražené až po ty trvanlivé, dále drogerii včetně eko variant, potřeby pro domácí mazlíčky, domácnost či zahradu. Součástí široké nabídky je i sortiment potravin pro speciální výživu.

Více na www.kosik.cz