Firemní analytika

Řiďte vaši firmu na základě dat a ne pocitů

Úvod 5 Řešení a služby 5 Firemní analytika
Sabris firemni analytika - Firemní analytika - Sabris.com

Věštěte moderně a netopte se v datech

Doporučíme a nasadíme vám nejvhodnější řešení pro zvýšení kvality vašich rozhodovacích procesů na všech úrovních.

Od operativního monitoringu v reálném čase přes sledování klíčových ukazatelů vaší společnosti až po zlepšení plánování díky predikcím založeným na umělé inteligenci.

Kearney logo slate - Firemní analytika - Sabris.com

Dle analytické společnosti IT Kearney se mezi lety 2018 a 2020 zdvojnásobil počet firem, které plně využívají analytiku pro řízení firmy.

Zdroj: zpráva

Společnost Boots Opticians je řetězec očních optik s více než 1 000 pobočkami ve Velké Británii s mnohaletou historií prodejů
a očních testů.

Bohatství v datech

 • Společnost řešila, jak co nejlépe oslovit desítky milionů svých zákazníků s konkrétně cílenou nabídkou, ve vazbě na jejich potřeby a zvyklosti.
 • Řešením bylo využití BI nástrojů pro analýzu více než 50 ukazatelů každého zákazníka, např. historie nákupů, profitabilita, loajalita, zvyklosti, a návrh personifikovaného způsobu komunikace.
 • Následovaly stovky kampaní a statisíce individualizovaných zpráv různými kanály.
 • Díky tomu se společnosti Boots Opticians zvýšil obrat během jednoho roku o několik desítek procent.

Současné výzvy

Nadužívání Excelů vede k nekonzistencím a nejednoznačným interpretacím informací

Není jasné, na čem firma opravdu vydělává a kde jí unikají peníze

Firma je zahlcena daty, ale neumí je přetvářet ve smysluplné informace a znalosti

Zpožděná a chybná rozhodnutí z důvodu manuální tvorby reportů

Strategické, taktické i operativní rozhodování je založeno na pocitech

BI projekty jsou podceňovány z hlediska přínosů, jsou nasazovány interními silami a mnohdy neúspěšně

Hlavní přínosy

 • Rychlá návratnost investice
 • Získávání skutečně důležitých informací z nepřeberného množství dat
 • Operativní řízení firmy v reálném čase
 • Informovanější rozhodování díky nastolení „jedné verze pravdy“
 • Lepší plánování budoucích událostí
 • Maximalizace ziskovosti a optimalizace
 • Pružnější reakce na změny trhu a chování zákazníků
 • Řízení ziskovosti zákazníků, zakázek, výrobků i služeb
Iveta Šubová

Udělejte první krok a ozvěte se nám

Domluvíme se na dalším postupu, který vám bude vyhovovat.

Kontaktujte nás