Společenská odpovědnost

Jsme společensky odpovědnou firmou a podporujeme prospěšné věci v našem okolí

Úvod 5 O Sabris 5 Společenská odpovědnost

Uplatňujeme etický a odpovědný přístup v našem podnikání, ale i ve vztahu ke společnosti, bezprostřednímu okolí a životnímu prostředí.

civility environmental - Společenská odpovědnost - Sabris.com

Environmentální odpovědnost

Jako IT společnost jsme aktivně zapojeni do digitální transformace firem. Naše řešení pomáhají společnostem v přechodu od papírových dokumentů k digitalizaci a automatizaci procesů. Námi vyvíjené softwarové produkty a postupy jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.

civility economical - Společenská odpovědnost - Sabris.com

Ekonomická odpovědnost

Dbáme na dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s předmětem naší činnosti, v pracovně-právních i obchodních vztazích podporujeme společensky a právně konformní jednání, které je poctivé, etické, v souladu se zákony i dobrými mravy, a které chrání zaměstnance i naši společnost před trestním stíháním či negativními občansko-právními důsledky.

civility social - Společenská odpovědnost - Sabris.com

Sociální odpovědnost

K zaměstnancům máme odpovědný a férový přístup. Snažíme se jim zajistit zdravé, spokojené a motivující pracovní prostředí, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti. Podporujeme kreativitu a inovativní myšlení, snažíme se o kontinuální vzdělávání a rozvoj kombinací mentoringu, získávání zkušeností na projektech či prostřednictvím různých odborných školení.

Dobročinné aktivity

Dlouhodobě se snažíme podporovat prospěšné věci v našem okolí. Sledujeme různé možnosti a příležitosti, jak se zapojit do aktivit širšího obecného a společenského zájmu, zejména v oblastech pracovního prostředí, podpory zaměstnanců i jejich rodin, neziskového sektoru a životního prostředí.

Příklady našich aktivit

Dobrovolným hasičům jsme se složili na záchranný oblek

Díky naší společné sbírce má Sbor dobrovolných hasičů Brandýsek speciální záchranný oblek pro zásahy v hořících budovách. Jedním z hasičů je i náš kolega Petr Štěpka a jsme na něj náležitě pyšní.

Na fotografii je právě na jednom ze zásahů jednotky SDH Brandýsek, kde zachraňují mlýn ze 16. století ve Slaném.

Kreslicí plátno 3 - Společenská odpovědnost - Sabris.com
Kreslicí plátno 3 kopie 2 - Společenská odpovědnost - Sabris.com

Dětem z onkologické kliniky ve FN v Brně jsme darovali lego

Díky finanční podpoře Sabrisáků jsme mohli na Vánoce udělat radost dětem z onkologické kliniky ve Fakultní nemocnici v Brně. Za vybrané peníze jsme menším dětem pořídili lega a těm větším poukázky do různých obchodů.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a přinesli radost dětem, které to v životě nemají lehké a jsou velkými bojovníky.

Zapojili jsme se do sbírky pro Diakonii Broumov

Díky pomoci Sabrisáků z různých koutů České republiky se podařilo nashromáždit opravdu velké množství ošacení a dalších darů do sbírky organizované sociálním družstvem Diakonie Broumov.

Formou „jarního úklidu“ jsme tak přispěli ke zlepšení životní úrovně lidí, kteří to opravdu potřebují.

Kreslicí plátno 3 kopie - Společenská odpovědnost - Sabris.com
Kreslicí plátno 3 kopie 6 - Společenská odpovědnost - Sabris.com

Finančně jsme pomohli malému chlapci, který přišel o svou matku

Sabris si vzal záštitu nad dobročinnou sbírkou pro malého Daniela, který je v péči své tety. Celkem se podařilo vybrat 26 200 Kč.

Akce byla spojena s náročným cyklovýletem, jehož se zúčastnil i náš kolega Honza Gábriš. Vstupní vklad na závodníka činil 500 Kč plus příspěvek 1 koruna za každý ujetý kilometr. Společně zdolali 1781 kilometrů.

Zrušili jsme PET láhve a nahradili je ekologickými výdejníky vody

V roce 2019 jsme přistoupili k významnému omezení využití jednorázových plastů v naší společnosti.

Přestali jsme nakupovat nápoje v PET lahvích a nahradili je ekologickými výdejníky vody umístěných ve všech našich pobočkách.

Kreslicí plátno 3 kopie 4 - Společenská odpovědnost - Sabris.com
Kreslicí plátno 3 kopie 3 - Společenská odpovědnost - Sabris.com

Zapojujeme se i do aktivit v rámci Českého červeného kříže

Kvůli nálezu nevybuchlé letecké pumy z druhé světové války byly v Liberci v noci ze dne 25. na 26. 9. 2019 evakuovány na téměř 6 hodin tisíce lidí. Náš kolega Ondřej Bejbl jako dobrovolník Červeného kříže pomáhal s péčí o evakuované osoby.

Jsme rádi, že u nás pracuje spousta statečných lidí, kteří jsou ochotní vystoupit ze své komfortní zóny a pomáhat druhým v nouzi.