Dotační projekty

Jsme součástí dotačních programů Evropské unie na podporu podnikání

Úvod 5 O Sabris 5 Dotační projekty
dotacni projekty eu1 - Dotační projekty - Sabris.com
dotacni projekty eu2 - Dotační projekty - Sabris.com

Dotačních programů EU se účastníme již od roku 2008 a od té doby se nám daří opakovaně čerpat dotace na podporu rozvoje IT firem v České republice.

Aktivně vyhledáváme vhodné projekty a snažíme se získávat prostředky k dalšímu rozvoji naší společnosti, rozšiřování a zkvalitňování nabídky námi poskytovaných služeb.

Přehled aktuálně schválených projektů

dotacni projekty 2 - Dotační projekty - Sabris.com

Vzdělávání zaměstnanců

Od roku 2020 realizujeme v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt Vzdělávání Sabris CZ, zaměřený na rozvoj našich zaměstnanců v oblastech obecného a specializovaného IT, jazykového vzdělávání a měkkých a manažerských dovedností.

Naplňování projektu probíhá do 30. 6. 2023

Výzkumně vývojový projekt

Společnost Sabris CZ s.r.o. realizuje výzkumně vývojový projekt v rámci programu APLIKACE s názvem Software pro řízení výroby v kontextu Industry 4.0. a registračním číslem: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024630.

problem solving - Dotační projekty - Sabris.com

Přehled zrealizovaných projektů v letech 2009-2020

  • Vybudování a zprovoznění centra sdílených služeb (Sabris Support Centrum)
  • Vývoj SW produktu pro zjednodušení komunikace jak v naší společnosti, tak i v rámci poskytované podpory našim zákazníkům
  • Rozšíření služeb poskytovaných centrem sdílených služeb (Sabris Support Centrum) i pro zahraniční zákazníky
  • Provoz centra sdílených služeb Sabris CZ v oboru ICT v letech 2017-2020
  • Vývoj nových inovativních produktů/řešení společnosti Sabris CZ v oblastech komunikace/digitalizace a v oblasti automatizace
  • Vývoj / inovace produktu pro bezpečné ukládání a sdílení firemních informací v souladu legislativou integrovaný do prostředí ERP SAP a Microsoft SharePoint)
  • Projekt Vzdělávání Sabris, zaměřený na rozvoj našich zaměstnanců v oblasti specializovaného IT.