S2AP for Food

Trh s potravinami je nasycený výrobci i produkty. O růstu nebo pouhém udržení pozice rozhodují kvalita a ceny. Obojí je v tvrdém konkurenčním prostředí možné udržovat na potřebných hladinách pouze zvýšenou efektivitou řízení všech firemních procesů. A právě k tomu je určeno Sabris řešení S2AP for Food.

S řešením S2AP for Food získáte víc než jen komplexní informační systém. Platforma SAP S/HANA for SAP Business All-in-One, na které je postaveno, obsahuje know-how předních světových firem a jejich zkušenosti s řídicími procesy. To je ještě „umocněno na druhou“ našimi dlouholetými zkušenostmi v oblasti potravinářské a zejména masné výroby a námi vyvinutou sadou aplikací pro podporu specifických oborových procesů.

Plánování poptávky a statistické předpovědi

Tlak na snížení skladových zásob vyžaduje přesné a flexibilní plánování poptávky. S2AP for Food pokrývá kompletní proces plánování poptávky na základě aktuálních dat i statistických předpovědí budoucího vývoje, zahrnuje kontrolu skladových zásob a dostupností surovin, včetně spolupráce s dodavatelem. Umožní vám tak najít efektivní rovnováhu mezi pružným zásobováním odběratelů a potřebou snížit skladové zásoby.

Vývoj a zavedení nových produktů

Řešení obsahuje sadu nástrojů, které umožňují plnou kontrolu nad procesem vývoje nového produktu – od definice příležitostí a požadavků, přes vývoj a testování, až po samotné uvedení do výroby a distribuce.

Řízení kvality a sledování toku materiálu

Díky napojení na čtečky RFID a čtečky čarových kódů zajišťuje řešení S2AP for Food plnou kontrolu nad pohybem materiálu během celého výrobního procesu (včetně šarží, koncentrací, životností atd.) a plnou dosledovatelnost materiálu od vstupních potravin až po finální výrobek. Řešení zároveň pomáhá identifikovat konkrétní kritická místa, kde vznikají ztráty, a následnými opatřeními tyto ztráty minimalizovat. Řešení splňuje veškeré požadavky na zajištění kvality a bezpečnosti potravin, jak z hlediska legislativy, tak v souladu s náročnějšími požadavky velkých řetězců.


S2AP for Food zahrnuje následující procesy:

Sběr dat ve výrobě (MES)

Nosnou součástí řešení je MES systém. Slouží pro detailní sledování a evidenci stavu výroby (rozpracovanost, aktuální stav strojů, odpracované hodiny, prostoje apod.). Je plně integrovaný do řešení S2AP a zajištuje potřebná data i pro ostatní systémy (např. řízení a plánování výroby, řízené sklady a expedice nebo podklady pro úkolovou mzdu).

Řešení výrobního subsystému je navrženo tak, aby se minimalizovala pracnost obsluhy při zachování schopnosti zajištění dat pro sledování materiálového toku a dosledovatelnost. Díky tomuto přístupu je řešení vysoce efektivní a na rozdíl od jiných systémů nezatěžuje pracovníky provozu přílišným zadáváním dat do systému. Tvoří tak uživatelsky přívětivé rozhraní pro procesy SAP na skladech a ve výrobě provozované na dotykových terminálech.

Vážní server

Zajišťuje nejen napojení s veškerými vahami ve výrobě, ale i s dalšími technologickými zařízeními, jako je například aparátní klasifikace nebo válečkové tratě.

Jatka

Jedním ze základních stavebních kamenů maso zpracujícího průmyslu jsou procesy tykající se evidence zvířat ve stájích a porážka. Tyto procesy musejí odpovídat legislativním požadavkům a splňovat vysoké nároky provozovatelů na rychlost, stabilitu a důvěryhodnost. Řešení S2AP for Food umožňuje efektivní provádění jednotlivých kroků včetně využití moderních technologií, jako je automatizace linek nebo RFID pro zajištění dosledovatelnosti.

Bourárna

Vstup i výstup do bourárny je evidován pomocí snímání čárového kódu. Systém respektuje bourací normy reprezentované kusovníky. Po ukončení bourání je provedeno vyhodnocení bourání. Systém vypočítá pravděpodobně použité bourací normy a na ně rozpočítá materiály, které vstoupili a vystoupili z bourárny a jsou tedy evidovány na sběrné procesní zakázce.

Hlavní přínosy oborového řešení S2AP for Food:

  • Významné zvýšení efektivity řízení a chodu společnosti
  • Podstatné zlepšení řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů
  • Komplexní nástroje pro řízení kvality (HAACCP, BRS, apod.)
  • Plná integrace systému obrácených kusovníků
  • Plná integrace zpracování dat z výroby, logistiky, nákupu i expedice (vážní a dávkovací systémy, klasifikační zařízení, čtečky RFID a čárových kódu atd.)
  • Zpětné analýzy a sledování výtěžnosti napříč celým výrobním procesem
  • Plánování a prognózy pro výrobu i obchod

Podívejte se na krátké video k řešení S2AP for Food:

Naše reference:

Kostelecké uzeniny a.s.

Masokombinát Plzeň s. r. o.

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

M.U.S.P., a.s.

S2AP představuje optimální informační systém pro středně velké potravinářské společnosti, které potřebují zvýšit svou konkurenceschopnost rychlejším, přesnějším a efektivnějším řízením firemních procesů. Chcete se dozvědět více detailů? Kontaktujte nás.
Výroba

V S2AP for Food je možné pracovat s různými skupinami výrobků, co-produkty, byprodukty a odpady. Integrována je plná podpora standardních i reverzních kusovníků, práce s recepturami a koncentracemi a sledování veškerých procesů ve dvou měrných jednotkách. Lze sledovat výtěžnosti, náklady a úbytky ve výrobě vzhledem ke každému jednotlivému nákladovému středisku.

Balení a etiketování

Po vyrobení nebalených polotovarů následuje výrobní stupeň balení, jehož součástí jsou operace krájení, balení a etiketování. Řešení S2AP for Food je připraveno na přímé i nepřímé propojení s označovacími stroji.

Odbyt, expedice a přeprava

V odbytu je kladen důraz na maximálně efektivní způsob pořízení objednávky zákazníka a komunikace s ním. Pořízení objednávky se realizuje dle požadavků zákazníka. Řešení zahrnuje Call centrum s možností automatické identifikace volajícího, EDI, TXT apod., dále jsou umožněny jednotlivé objednávky či souhrnné denní objednávky, individuální seznamy materiálů, základní i akční ceny apod.

V expedici řešení S2AP zohledňuje maximální variabilitu a konfigurovatelnost pracovišť. Odbavení vozidel (tisk expedičních dokladů a kontrolní vážení aut) probíhá buď nezávisle na jednotlivých expedicích, nebo přes centrální dispečink. Řešení je propojeno na Plantour.

Řízené sklady (WMS)

Snížení nákladů na skladování a obsluhu a zároveň co nejvyšší efektivnost, to jsou úkoly, které pomáhá plnit řízený sklad. Díky plánování a monitoringu skladu je k dispozici detailní pohled na skladové operace a produktivitu práce na skladě. Využitím různých strategií pro obsluhu skladu je možné docílit optimálního zatížení skladu a pracovníků. Samozřejmostí je použití mobilních terminálů nebo připojení na automatické sklady. V potravinářství navíc pracujeme s šaržemi a dobou trvanlivosti, které jsou důležitými parametry pro splnění požadavků zákazníků na dosledovatelnost a „shelf live“.

 
 
 
 
 
S2AP for Food