Smart potravinárstvo

Digitalizáciou potravinárskej firmy získate vyššiu maržu, kvalitu i bezpečnosť

Úvod 5 Riešenia a služby 5 Smart potravinárstvo
smart potravinarstvo

Riadenie, optimalizácia a automatizácia procesov

Ve veľkých potravinárskych výrobných spoločnostiach obvykle pracuje až 800 ľudí.

V plne automatizovanom závode rovnakej veľkosti len 200.

coufalik new - Smart potravinárstvo - Sabris.com

V podstate každý druhý párok v Českej republike je vyrobený a expedovaný závodom využívajúcim Sabris riešenie S2AP for Food.

Jan Coufalík

CEO zo Sabris Solutions, SE

Súčasné výzvy

Tvrdé konkurenčné prostredie, kde rozhoduje každý halier
Predikcia dopytu na základe pocitov a nie dát
Väčšina informačných systémov nepokrýva špecifiká potravinárskej výroby
Nemožnosť určiť skutočné náklady na každý vyrobený kus, zamestnanca a logistiku
Rastúci počet zákonných i zákazníckych požiadaviek
Nepresné plánovanie a riadenie výroby bez detailných informácií
Tlak na bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín
Závislosť na dostupnosti ľudských zdrojov

Hlavné prínosy

  • Maximalizácia marže detailnou alokáciou firemných nákladov do výrobkov
  • Dosiahnutie najvyššej možnej efektivity vo výrobe a zhodnotenie investície do výrobných zariadení
  • Zvládanie rastúceho počtu zákonných i zákazníckych požiadaviek na kvalitu potravín
  • Využitie osvedčených postupov z moderného potravinárstva
  • Zvyšovanie produkcie a skrátenie návratnosti investícií vďaka automatizácii výroby
  • Zníženie nákladov bezšvovou integráciou všetkých podnikových procesov
  • Využívanie všetkých vašich zdrojov na maximum
  • Pružnejšie reakcie na situáciu na trhu a plánovanie na základe overených dát
sustr new - Smart potravinárstvo - Sabris.com

Urobte prvý krok a ozvite sa nám

Dohodneme sa na ďalšom postupe, ktorý vám bude vyhovovať.

Kontaktujte nás