Dobročinné aktivity

Zapojili jsme se do sbírky Diakonie Broumov "nepotřebné věci potřebným"

Díky zapojení našich zaměstnanců z různých Sabris poboček se podařilo nashromáždit opravdu velké množství ošacení a dalších darů do sbírky organizované sociálním družstvem Diakonie Broumov a pomoci tak formou „jarního úklidu“ zlepšit životní úroveň lidí, kteří to opravdu potřebují.

Důkazem je i dopis, který jsme obdrželi od předsedy družstva s poděkováním a ujištěním, že veškeré věci byly okamžitě poskytnuty jako materiální pomoc sociálně a příjmově slabým rodinám. Dopis v plném znění naleznete na tomto odkazu.

Díky všem, kdo tuto akci podpořili.

Pomohli jsme malému Danielovi

Dlouhodobě se snažíme podporovat dobré věci, aktivně se do nich zapojujeme a upozorňujeme na to, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují naši pomoc. Jednou z těchto aktivit byla i záštita nad akcí spojenou s dobročinnou sbírkou pro malého Daniela.

Honza Gábriš, náš ředitel, se společně s dalšími nadšenci vydal na náročný cyklovýlet z Prahy na Klínovec a přes Českou Lípu zase zpět do Prahy. Cílem jízdy ale nebylo prověření fyzických sil, ale především charitativní záměr – shromáždit finanční prostředky na pomoc malému Danielovi, kterému zemřela matka na leukémii a je v péči své tety. Více.

Těší nás, že se díky této aktivitě podařilo nashromáždit poměrně hodně peněz. Všem, kdo finančně přispěli, ještě jednou děkujeme.

Společenská odpovědnost

Naše společnost chce být společensky odpovědná, a tak sledujeme různé možnosti a příležitosti, jak se zapojit do aktivit širšího obecného a společenského zájmu, zejména v oblastech pracovního prostředí, podpory zaměstnanců i jejich rodin, neziskového sektoru a životního prostředí.
Při příležitosti konání 11. ročníku naší hlavní marketingové akce – konference DOCURIDE jsme měli možnost poslechnout si velmi zajímavou přednášku Michala Zahradníčka o tom, jaké jsou současné a budoucí možnosti moderní medicíny a jak je zásadní uchovávat perinatální tkáně a buňky pro jejich případné použití. Domníváme se, že uchování perinatálních tkání je vhodným doplňkem k zajištění zdravé budoucnosti lidí a z toho důvodu se chceme zapojit do osvěty o této „nové dimenzi bezpečí“.
Proč je dobré mít uloženu pupečníkovou krev anebo tkáň pupečníku svého dítěte? Kmenové buňky z těchto perinatálních tkání umí totiž úžasné věci. Více informací k dané problematice naleznete zde: www.cekammiminko.cz

Pomoc v rámci českého červeného kříže


Pyrotechnici v Liberci v noci ze dne 25. na 26. 9. 2019 zajistili nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války (oficiální zpráva na serveru aktualne.cz). Kvůli jejímu nálezu byly u hokejové Home Credit Arény evakuovány na téměř 6 hodin tisíce lidí. Náš kolega, Ondřej Bejbl, byl jako dobrovolník Červeného kříže povolán do evakuačního střediska a pomáhal s péčí o evakuované osoby. Těší nás, že máme v Sabris lidi, kterým není život ostatních lidí lhostejný a když je třeba, neváhají pomoci.

 
 
 
 
 
Dobročinné aktivity