Spoločenská zodpovednosť

Sme spoločensky zodpovednou firmou a podporujeme prospešné veci v našom okolí

Úvod 5 O Sabris 5 Spoločenská zodpovednosť

Uplatňujeme etický a zodpovedný prístup v našom podnikaní, ale aj vo vzťahu k spoločnosti, bezprostrednému okoliu a životnému prostrediu.

civility environmental - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com

Environmentálna zodpovednosť

Ako IT spoločnosť sme aktívne zapojení do digitálnej transformácie firiem. Naše riešenia pomáhajú spoločnostiam v prechode od papierových dokumentov k digitalizácii a automatizácii procesov. Nami vyvíjané softwarové produkty a postupy sú šetrné k životnému prostrediu a prispievajú k trvale udržateľnému rozvoju.

civility economical - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com

Ekonomická zodpovednosť

Dbáme na dodržiavanie zákonov, nariadení a vyhlášok súvisiacich s predmetom našej činnosti, v pracovno-právnych i obchodných vzťahoch podporujeme spoločensky a právne konformné správanie, ktoré je poctivé, etické, v súlade so zákonmi ako aj dobrými mravmi, a ktoré chráni zamestnancov i našu spoločnosť pred trestným stíhaním či negatívnymi občiansko-právnymi dôsledkami.

civility social - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com

Sociálna zodpovednosť

K zamestnancom máme zodpovedný a férový prístup. Snažíme sa im zabezpečiť zdravé, spokojné a motivujúce pracovné prostredie, bez ohľadu na ich individuálne odlišnosti. Podporujeme kreativitu a inovatívne myslenie, snažíme sa o kontinuálne vzdelávanie a rozvoj kombinácií mentoringu, získavanie skúseností na projektoch či prostredníctvom rôznych odborných školení.

Dobročinné aktivity

Dlhodobo sa snažíme podporovať prospešné veci v našom okolí. Sledujeme rôzne možnosti a príležitosti, ako sa zapojiť do aktivít širšieho všeobecného a spoločenského záujmu, predovšetkým v oblastiach pracovného prostredia, podpory zamestnancov a ich rodín, neziskového sektora a životného prostredia.

Príklady našich aktivít

Dobrovoľným hasičom sme sa zložili na záchranný oblek

Vďaka našej spoločnej zbierke má Zbor dobrovoľných hasičov Brandýsek špeciálny záchranný oblek pre zásahy v horiacich budovách. Jedným z hasičov je aj náš kolega Petr Štěpka a sme na neho patrične hrdí.

Na fotografii je práve na jednom zo zásahov jednotky ZDH Brandýsek, kde zachraňujú mlyn zo 16. storočia v Slanom.

Kreslicí plátno 3 - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com
Kreslicí plátno 3 kopie 2 - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com

Deťom z onkologickej kliniky vo FN v Brne sme darovali lego

Vďaka finančnej podpore Sabrisákov sme mohli na Vianoce urobiť radosť deťom z onkologickej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Brne. Za vybrané peniaze sme menším deťom zaobstarali legá a tým väčším poukážky do rôznych obchodov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a priniesli radosť deťom, ktoré to v živote nemajú ľahké a sú veľkými bojovníkmi.

Zapojili sme sa do zbierky pre Diakoniu Broumov

Vďaka pomoci Sabrisákov z rôznych kútov Českej republiky sa podarilo nazhromaždiť skutočne veľké množstvo šatstva a ďalších darov do zbierky organizovanej sociálnym družstvom Diakonia Broumov.

Formou „jarného upratovania“ sme tak prispeli k zlepšeniu životnej úrovne ľudí, ktorí to skutočne potrebujú.

Kreslicí plátno 3 kopie - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com
Kreslicí plátno 3 kopie 6 - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com

Finančne sme pomohli malému chlapcovi, ktorý prišiel o svoju matku

Sabris si vzal záštitu nad dobročinnou zbierkou pre malého Daniela, ktorý je v starostlivosti svojej tety. Celkom sa podarilo vybrať 26 200 Kč.

Akcia bola spojená s náročným cyklo-výletom, ktorého sa zúčastnil aj náš kolega Honza Gábriš. Vstupný vklad na pretekára bol 500 Kč plus príspevok 1 koruna za každý prejazdený kilometer. Spoločne zdolali 1781 kilometrov.

Zrušili sme PET fľaše a nahradili ich ekologickými výdajníkmi vody

V roku 2019 sme pristúpili k významnému obmedzeniu používania jednorazových plastov v našej spoločnosti.

Prestali sme nakupovať nápoje v PET fľašiach a nahradili sme ich ekologickými výdajníkmi vody umiestenými vo všetkých našich pobočkách.

Kreslicí plátno 3 kopie 4 - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com
Kreslicí plátno 3 kopie 3 - Spoločenská zodpovednosť - Sabris.com

Zapájame sa aj do aktivít v rámci Českého červeného kríža

Kvôli nálezu nevybuchnutej leteckej pumy z druhej svetovej vojny bolo v Liberci v noci z 25. na 26. 9. 2019 evakuovaných na takmer 6 hodín tisíce ľudí. Náš kolega Ondřej Bejbl, ako dobrovoľník Červeného kríža, pomáhal so starostlivosťou o evakuované osoby.

Sme radi, že u nás pracuje veľa statočných ľudí, ktorí sú ochotní vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a pomáhať druhým v núdzi.