Dotačné projekty

Sme súčasťou dotačných programov Európskej únie na podporu podnikania

Úvod 5 O Sabris 5 Dotačné projekty
dotacni projekty eu1 - Dotačné projekty - Sabris.com
dotacni projekty eu2 - Dotačné projekty - Sabris.com

Dotačných programov EU sa zúčastňujeme už od roku 2008 a od tej doby sa nám darí opakovane čerpať dotácie na podporu rozvoja IT firiem v Českej republike.

Aktívne vyhľadávame vhodné projekty a snažíme sa získavať prostriedky na ďalší rozvoj našej spoločnosti, rozširovanie a skvalitňovanie ponuky nami poskytovaných služieb.

Prehľad aktuálne schválených projektov

dotacni projekty 2 - Dotačné projekty - Sabris.com

Vzdelávanie zamestnancov

Od roku 2020 realizujeme v rámci Operačného programu Zamestnanosť projekt Vzdelávanie Sabris CZ, zameraný na rozvoj našich zamestnancov v oblastiach všeobecného a špecializovaného IT, jazykového vzdelávania a mäkkých a manažérskych zručností.

Realizácia projektu prebieha do 30. 6. 2023.

Výskumno-vývojový projekt

Spoločnosť Sabris CZ s.r.o. realizuje výskumno-vývojový projekt v rámci programu APLIKÁCIA s názvom Software pre riadenie výroby v kontexte Industry 4.0. a registračným číslom: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024630.

problem solving - Dotačné projekty - Sabris.com

Prehľad zrealizovaných projektov v rokoch 2009-2020

  • Vybudovanie a sprevádzkovanie centra zdieľaných služieb (Sabris Support Centrum)
  • Vývoj SW produktu pre zjednodušenie komunikácie tak v našej spoločnosti, ako aj v rámci podpory poskytovanej našim zákazníkom
  • Rozšírenie služieb poskytovaných centrom zdieľaných služieb (Sabris Support Centrum) aj pre zahraničných zákazníkov
  • Prevádzka centra zdieľaných služieb Sabris CZ v oblasti ICT v rokoch 2017-2020
  • Vývoj nových inovatívnych produktov/riešení spoločnosti Sabris CZ v oblastiach komunikácie / digitalizácie a v oblasti automatizácie
  • Vývoj / inovácia produktu pre bezpečné ukladanie a zdieľanie firemných informácií v súlade s legislatívou integrovaného do prostredia ERP SAP a Microsoft SharePoint)
  • Projekt Vzdelávanie Sabris, zameraný na rozvoj našich zamestnancov v oblasti špecializovaného IT.