Heineken Slovensko

Snížení manuální práce a zrychlení oběhu faktur a smluv

Heineken color 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com

HEINEKEN Slovensko je součástí HEINEKEN, největší pivovarnické skupiny v Evropě a druhé největší na světě.
Díky nasazení řešení OpenText pro zpracování faktur a smluv, které je integrované do prostředí SAP, společnost HEINEKEN Slovensko zvýšila svou akceschopnost a současně snížila náklady na zpracování dokumentů.

michal chudik heineken - Heineken Slovensko - Sabris.com

Projekt elektronického schvalování a archivace smluv dopomohl optimalizovat procesy při přípravě investičních smluv a zároveň zkrátit čas potřebný na přípravu každého investičního kontraktu.

Systém nabízí i přidanou hodnotu ve smyslu jednoduché a přehledné archivace kontraktů v jediné centrální databázi, jejich snadné vyhledávání včetně evidence všech provedených změn. Nastavení systému je přívětivé pro každého uživatele, který s ním přichází do kontaktu, což vede ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců.

Duben, 2012

Michal Chudík

Sales Support Manager, Heineken Slovensko

Výzvy, se kterými se zákazník potýkal

Hromadění faktur v úzkých hrdlech a riziko zpoždění plateb kvůli manuálnímu zpracování faktur

Zdlouhavé a netransparentní schvalovací procesy v e-mailech a v papírové podobě

Neřízený proces předávání dokumentů mezi odděleními

Nákladné a neefektivní zpracování přijatých faktur

Rizika spojená s nezabezpečeným přístupem k dokumentům

Možnost ztráty dokumentů kvůli chybějící evidenci

Poskytnutá řešení a služby

OpenText Content Suite Platform

OpenText Capture Center

Sabris Kniha došlých faktur

Realizace

Sjednocení šablon a procesů

Investiční smlouvy vznikají ze šablon a poté jsou pomocí workflow směrovány příslušným pracovníkům za účelem jejich doplnění, připomínkování a následného schválení.
Veškerá historie verzí a revizí dokumentů je přehledně evidována.

HEINEKEN 2 kopie 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com
SAFE DOCUMENT 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com

Uložení v zabezpečeném archivu

Zpracované smlouvy a faktury jsou se všemi podklady a naskenovaným podepsaným originálem uloženy do přehledné adresářové struktury, bezpečně archivovány a zpřístupněny dle přístupových práv uživatelům.

Automatické vyplňování údajů

Přijaté faktury v papírové a PDF podobě zpracovává OCR systém OpenText Capture Center, který z faktur vyčítá hlavičkové údaje.
Úspěšnost vyčítání je oproti ostatním systémům výrazně vyšší, a to díky využití technologie strojového učení.

HEINEKEN 2 kopie 3 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com
HEINEKEN 2 kopie 2 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com

Zrychlení díky integraci se SAP

Systém OpenText Content Suite Platform je integrovaný se systémem SAP. Integrace přináší zrychlení pořízení faktury v SAP a okamžitý přehled o jejím stavu. 
Systém umožní každému uživateli pracovat s jeho nativní aplikací. Pracovník účtárny se SAP, běžný uživatel ve webovém prohlížeči.

Přínosy našeho řešení

Významné snížení manuální práce a zrychlení zpracování a oběhu dokumentů

Snížení papírové zátěže díky elektronizaci oběhu faktur a smluv

Přehled o investičních dokumentech v reálném čase

Rychlý a snadný přístup ke všem dokumentům

Zkrácení doby implementace a snížení chybovosti vyčítání dat díky inteligentnímu OCR

Zvýšení bezpečnosti citlivých informací

O společnosti Heineken

20+
lídrem na SK trhu přes 20 let
300
prodej více než 300 značek piva
190
působí v 190 zemích světa 
84k
zaměstnává 84 000 lidí
Heineken SK

HEINEKEN na Slovensku reprezentují tři společnosti, Heineken Slovensko a.s., Heineken Slovensko Sladovne a.s. a Heineken Slovensko Distribúcia s.r.o., které zaměstnávají cca 600 lidí na území celého Slovenska.

Více na www.heinekenslovensko.sk