Heineken Slovensko

Zníženie manuálnej práce a zrýchlenie obehu faktúr a zmlúv

Heineken color 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com

HEINEKEN Slovensko je súčasťou HEINEKEN, najväčšej pivovarníckej skupiny v Európe a druhej najväčšej na svete.
Vďaka nasadeniu riešení OpenText pre spracovanie faktúr a zmlúv, ktoré je integrované do prostredia SAP, spoločnosť HEINEKEN Slovensko zvýšila svoju akcieschopnosť a súčasne znížila náklady na spracovanie dokumentov.

michal chudik heineken - Heineken Slovensko - Sabris.com

Projekt elektronického schvaľovania a archivácie zmlúv dopomohol optimalizovať procesy pri príprave investičných zmlúv a zároveň skrátiť čas potrebný na prípravu každého investičného kontraktu.

Systém ponúka aj pridanú hodnotu v zmysle jednoduchej a prehľadnej archivácie kontraktov v jedinej centrálnej databáze, ich jednoduché vyhľadávanie vrátane evidencie všetkých vykonaných zmien. Nastavenie systému je prívetivé pre každého užívateľa, ktorý s ním prichádza do kontaktu, čo vedie k zvýšeniu efektivity práce zamestnancov.

Apríl, 2012

Michal Chudík

Sales Support Manager, Heineken Slovensko

Výzvy, s ktorými sa zákazník stretával

Hromadenie faktúr v úzkych hrdlách a riziko omeškania platieb kvôli manuálnemu spracovaniu faktúr

Zdĺhavé a netransparentné schvaľovacie procesy v e-mailoch a v papierovej podobe

Neriadený proces odovzdávania dokumentov medzi oddeleniami

Nákladné a neefektívne spracovanie prijatých faktúr

Riziká spojené s nezabezpečeným prístupom k dokumentom

Možnosť straty dokumentov kvôli chýbajúcej evidencii

Poskytnuté riešenia a služby

OpenText Content Suite Platform

OpenText Capture Center

Sabris Kniha došlých faktúr

Realizácia

Zjednotenie šablón a procesov

Investičné zmluvy vznikajú zo šablón a následne sú pomocou workflow smerované príslušným pracovníkom za účelom ich doplnenia, pripomienkovania a následného schválenia.
Celá história verzií a revízií dokumentov je prehľadne evidovaná.

HEINEKEN 2 kopie 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com
SAFE DOCUMENT 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com

Uloženie v zabezpečenom archíve

Spracované zmluvy a faktúry sú so všetkými podkladmi a naskenovaným podpísaným originálom uložené do prehľadnej adresárovej štruktúry, bezpečne archivované a sprístupnené podľa prístupových práv užívateľom.

Automatické vypĺňanie údajov

Prijaté faktúry v papierovej a PDF podobe spracováva OCR systém OpenText Capture Center, ktorý z faktúr vyčíta hlavičkové údaje.
Úspešnosť vyčítania je oproti ostatným systémom výrazne vyššia, a to vďaka využitiu technológie strojového učenia.

HEINEKEN 2 kopie 3 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com
HEINEKEN 2 kopie 2 1 - Heineken Slovensko - Sabris.com

Zrýchlenie vďaka integrácii so SAP

Systém OpenText Content Suite Platform je integrovaný so systémom SAP. Integrácia prináša zrýchlenie zadania faktúry do SAP a okamžitý prehľad o jej stave.
Systém umožní každému užívateľovi pracovať s jeho natívnou aplikáciou. Pracovníkovi učtárne v SAP, bežnému užívateľovi vo webovom prehliadači.

Prínosy nášho riešenia

Významné zníženie manuálnej práce a zrýchlenie spracovania a obehu dokumentov

Zníženie papierovej záťaže vďaka elektronizácii obehu faktúr a zmlúv

Prehľad o investičných dokumentoch v reálnom čase

Rýchly a jednoduchý prístup k všetkým dokumentom

Skrátenie doby implementácie a zníženie chybovosti vyčítania dát vďaka inteligentnému OCR

Zvýšenie bezpečnosti citlivých informácií

O spoločnosti Heineken

20+
lídrom na SK trhu vyše 20 rokov
300
predaj viac než 300 značiek piva
190
pôsobí v 190 krajinách sveta
84k
zamestnáva 84 000 ľudí
Heineken SK

HEINEKEN na Slovensku reprezentujú tri spoločnosti, Heineken Slovensko a.s., Heineken Slovensko Sladovne a.s. a Heineken Slovensko Distribúcia s.r.o., ktoré zamestnávajú cca 600 ľudí na území celého Slovenska.

Viac na www.heinekenslovensko.sk