Košík.cz

Nasazení a soustavný rozvoj SAP aplikací k uspokojení poptávky zákazníků ve velmi krátkém čase

Kreslici platno 37 1 - Košík.cz - Sabris.com

Košík.cz patří do skupiny Mall Group a řadí se k největším internetovým prodejcům potravin, drogerie a potřeb pro domácnost v České republice.
Od přijetí objednávky k předání zboží zákazníkovi uběhnou zhruba 2 hodiny. Za tu dobu proběhne několik desítek logistických operací. Celý proces podporuje systém SAP S/4HANA, aby Košík.cz odbavil veškeré objednávky ke spokojenosti zákazníků. V Košíku rozvíjíme i další oblasti – BI, Automatizované zpracování faktur a Extended warehouse management.

Nasazení SAP EWM pro automatizaci skladu v Bulharsku

V roce 2021 jsme se zákazníkem realizovali pilotní projekt nasazení SAP Extended Warehouse Management v rámci zahraniční expanze Košík.cz do Bulharska. V budoucnu Košík.cz plánuje další rozšíření produktu do České republiky i dalších lokalit.

David Pěknic, CTO ze společnosti Košík.cz, v rozhovoru s Petrem Zavoralem, CEO Sabris CZ, sdílí důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí, ale i reálné zkušenosti během i po nasazení SAP EWM.

Kreslici platno 37 1 - Košík.cz - Sabris.com

Náš byznys je výjimečný především tím, že je velmi rychlý. Jakákoliv změna má okamžitý dopad na zákazníka, ať už v pozitivním či negativním slova smyslu. Volba řešení na platformě SAP pro online e-shop, který funguje v režimu 24/7 s dobou dodání do tří hodin od pořízení objednávky na webu, byl zcela jistě výzva. A jsme více než rádi, že se nám to společně s týmem Sabris podařilo!

Prosinec, 2019

Petr Mahdal

Technologist & Advisor, Rockaway Capital

Výzvy, se kterými se zákazník potýkal

Kompletní náhrada dosavadního informačního systému kvůli integraci Košík.cz do Mall Group

Vysoké nároky na rychlost zpracování dat vzhledem k dynamice logistických procesů v e-commerce

Skokové zvyšování poptávky a s tím spojená nutnost optimalizace expedičního procesu a zajištění flexibility

Kritické požadavky na dostupnost 24/7 a rizika spojená se stabilitou a spolehlivostí systému

Poskytnutá řešení a služby

SAP S/4HANA

Sabris Kniha došlých faktur

SAP Analytics Cloud

SAP EWM

Nasazení SAP

Realizace

SAP S/4HANA pro podporu všech procesů online prodeje potravin

V roce 2017 se stala značka Košík.cz součástí skupiny Mall. Vysoké ambice nových majitelů přinesly nové výzvy. Jednou z největších bylo pořízení nového informačního systému, který umožní značce Košík.cz obsluhovat řádově více zákazníků a růst na úroveň evropského hráče.

Kreslici platno 1 kopie 4 - Košík.cz - Sabris.com
Kreslici platno 1 kopie 2 - Košík.cz - Sabris.com

Rychlá odezva a stabilní podpora 24/7

Projekt nasazení SAP S/4HANA trval 12 měsíců. Systém zpracovává data v reálném čase a velmi rychle poskytuje informace uživatelům na všechny typy koncových zařízení. Zajišťuje spolehlivou podporu provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Skokové navýšení výkonu a prověření flexibility realizačních týmů

První ostrou zátěží byly Vánoce s nárůsty prodejů o 50–100 %. Skutečná zkouška ovšem proběhla na jaře 2020, kdy protipandemická opatření raketově zvedla zájem lidí o internetové nákupy. Ve srovnání s produktivním startem došlo k nárůstu objednávek o 300 %. Tato situace dokonale prověřila jak spolehlivost systému SAP, tak i schopnosti realizačních týmů.

Kreslici platno 1 kopie 5 - Košík.cz - Sabris.com
Kreslici platno 37 1 - Košík.cz - Sabris.com

Společný projekt nasazení kompletního řešení SAP S/4HANA pro Košík.cz by se bez podpory bázových služeb neobešel. Pro nás tuto službu zajistil tým Sabris. To, že poskytuje kvalitní služby, jsme z minulosti věděli, ale jejich profesionalita a přístup předčily naše očekávání.

Znalost SAP S/4HANA, která pro nás byla stěžejní, je na straně Sabris báze velmi komplexní a díky tomu jsme společně prošli všemi úskalími.
Projekt byl zakončen úspěšnou implementací a děkujeme tímto za skvělou spolupráci.

Únor, 2020

Barbora Linhová

SAP Lead, Košík.cz

Kreslici platno 1 - Košík.cz - Sabris.com

Rozvoj řešení v oblasti Business Intelligence

V roce 2020 se informační systém rozrostl o další komponentu – pokročilý BI nástroj SAP Analytic Cloud (SAC). Pro pilotní aplikaci byl zvolen reporting řízeného skladu v reálném čase. Analýzy a Dashboardy se tak přesunuly z počítačů vedoucích pracovníků na obrazovky umístěné přímo v provozu distribučního centra. Pracovníci směny tak mají okamžitý přehled o stavu činností, intenzitě provozu a dalších důležitých operativních ukazatelích.

Řešení pro automatizované zpracování faktur

Na jaře 2021 bylo řešení rozšířeno o nástroje pro automatizaci vstupu a účtování přijatých faktur od společnosti Sabris, které výrazně automatizovaly proces vstupu, kontroly a zaúčtování faktur od dodavatelů.
Řešení obsahuje nástroj pro rozpoznávání dat z papírových a PDF faktur, jejich kontrolu v SAP a automatické účtování faktur, pokud je vše v pořádku. Nasazením řešení byl výrazně snížen podíl manuální práce v tomto procesu.

Kreslici platno 1 kopie - Košík.cz - Sabris.com

Přínosy našeho řešení

SAP S/4HANA poskytuje společnosti robustní a stabilní platformu pro pokrytí všech procesů v dynamické oblasti online prodeje potravin – od zcela čerstvých, přes chlazené, mražené až po ty trvanlivé.

Online reporting v SAP S/4HANA umožňuje Košík.cz sledovat řadu ukazatelů (výkonnost skladu, úzká místa, statistiku u pracovníků ad.) a dělat rychlá rozhodnutí v čase.

Díky SAP S/4HANA má Košík.cz moderní systém připravený na budoucí inovace a mezinárodní rozvoj businessu (kontinuální rozšiřování o nové technologické celky a jejich integrace).

SAC vizualizuje real-time ukazatele intuitivní a personalizovanou formou. Aplikace je hojně využívána i pro predikce budoucích trendů tržního prostředí a vývoje chování zákazníků.

O společnosti Košík.cz

Kosik.cz uvod Sabris web - Košík.cz - Sabris.com

Košík.cz se řadí k největším internetovým prodejcům potravin, drogerie a potřeb pro domácnost a zahradu v České republice. Denně obslouží na 4 000 zákazníků.

Svým zákazníkům nabízí více než 15 000 položek – potraviny od těch zcela čerstvých, přes chlazené či mražené až po ty trvanlivé, dále drogerii včetně eko variant, potřeby pro domácí mazlíčky, domácnost či zahradu. Součástí široké nabídky je i sortiment potravin pro speciální výživu.

Více na www.kosik.cz