Košík.cz

Nasadenie a sústavný rozvoj SAP aplikácií k uspokojeniu dopytu zákazníkov vo veľmi krátkom čase

Kreslici platno 37 1 - Košík.cz - Sabris.com
Košík.cz patrí do skupiny Mall Group a radí sa k najväčším internetovým predajcom potravín, drogérie a potrieb pre domácnosť v Českej republike.
Od prijatia objednávky po odovzdanie tovaru zákazníkovi ubehnú približne 2 hodiny. Počas tejto doby prebehne niekoľko desiatok logistických operácií. Celý proces podporuje systém SAP S/4HANA tak, aby Košík.cz vybavil všetky objednávky k plnej spokojnosti zákazníkov. V Košíku rozvíjame aj ďalšie oblasti – BI, Automatizované spracovanie faktúr a Extended warehouse management.
Kreslici platno 37 1 - Košík.cz - Sabris.com

Náš biznis je výnimočný predovšetkým tým, že je veľmi rýchly. Akákoľvek zmena má okamžitý dopad na zákazníka, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Voľba riešení na platforme SAP pre online e-shop, ktorý funguje v režime 24/7 s dobou dodania do troch hodín od vytvorenia objednávky na webe, bol celkom určite výzvou. Sme viac ako radi, že sa nám to spoločne s tímom Sabris podarilo!

December, 2019

Petr Mahdal

Technologist & Advisor, Rockaway Capital

Výzvy, s ktorými sa zákazník stretával

Kompletná náhrada doterajšieho informačného systému kvôli integrácii Košík.cz do Mall Group
Vysoké nároky na rýchlosť spracovania dát vzhľadom k dynamike logistických procesov v e-commerce
Skokové zvyšovanie dopytu a s tým spojená nutnosť optimalizácie expedičného procesu a zabezpečenie flexibility
Kritické požiadavky na dostupnosť 24/7 a riziká spojené so stabilitou a spoľahlivosťou systému

Poskytnuté riešenia a služby

SAP S/4HANA
Sabris Kniha došlých faktúr
SAP Analytics Cloud
SAP EWM
Nasadenie SAP

Realizácia

SAP S/4HANA pre podporu všetkých procesov online predaja potravín

V roku 2017 sa stala značka Košík.cz súčasťou skupiny Mall. Vysoké ambície nových majiteľov priniesli nové výzvy. Jednou z najväčších bolo zabezpečenie nového informačného systému, ktorý umožní značke Košík.cz obsluhovať rádovo viac zákazníkov a vyrásť na úroveň európskeho hráča.

Kreslici platno 1 kopie 4 - Košík.cz - Sabris.com
Kreslici platno 1 kopie 2 - Košík.cz - Sabris.com

Rýchla odozva a stabilná podpora 24/7

Projekt nasadenia SAP S/4HANA trval 12 mesiacov. Systém spracováva dáta v reálnom čase a veľmi rýchlo poskytuje informácie užívateľom na všetky typy koncových zariadení. Zabezpečuje spoľahlivú podporu prevádzky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Skokové navýšenie výkonu a preverenie flexibility realizačných tímov

Prvou ostrou záťažou boli Vianoce s nárastom predaja o 50–100 %. Skutočná skúška však prebehla na jar 2020, kedy protipandemické opatrenia raketovo zvýšili záujem ľudí o internetové nákupy. V porovnaní s produktívnym štartom došlo k nárastu objednávok o 300 %. Táto situácia dokonale preverila tak spoľahlivosť systému SAP, ako aj schopnosti realizačných tímov.

Kreslici platno 1 kopie 5 - Košík.cz - Sabris.com
Kreslici platno 37 1 - Košík.cz - Sabris.com

Spoločný projekt nasadenia kompletného riešenia SAP S/4HANA pre Košík.cz by sa bez podpory bázových služieb neobišiel. Pre nás túto službu zabezpečil tím Sabris. To, že poskytuje kvalitné služby, sme z minulosti vedeli, ale ich profesionalita a prístup prevýšili naše očakávania.

Znalosť SAP S/4HANA, ktorá pre nás bola kľúčová, je na strane Sabris báze veľmi komplexná a vďaka tomu sme spoločne prešli všetkými úskaliami.
Projekt bol zakončený úspešnou implementáciou a ďakujeme týmto za skvelú spoluprácu.

Február, 2020

Barbora Linhová

SAP Lead, Košík.cz

Kreslici platno 1 - Košík.cz - Sabris.com

Rozvoj riešení v oblasti Business Intelligence

V roku 2020 sa informačný systém rozrástol o ďalší komponent – pokročilý BI nástroj SAP Analytic Cloud (SAC). Pre pilotnú aplikáciu bol zvolený reporting riadeného skladu v reálnom čase. Analýzy a Dashboardy sa tak presunuli z počítačov vedúcich pracovníkov na obrazovky umiestnené priamo v prevádzke distribučného centra. Pracovníci smeny tak majú okamžitý prehľad o stave činností, intenzite prevádzky a o ďalších dôležitých operatívnych ukazovateľoch.

Riešenie pre automatizované spracovanie faktúr

Na jar 2021 bolo riešenie rozšírené o nástroje na automatizáciu vstupu a účtovania prijatých faktúr od spoločnosti Sabris, ktoré výrazne automatizovali proces vstupu, kontroly a zaúčtovania faktúr od dodávateľov.
Riešenie obsahuje nástroj na rozpoznávanie dát z papierových a PDF faktúr, ich kontrolu v SAP a automatické zaúčtovanie faktúr, ak je všetko v poriadku. Nasadením riešenia bol výrazne znížený podiel manuálnej práce v tomto procese.

Kreslici platno 1 kopie - Košík.cz - Sabris.com
Kosik SAP EWM Bulharsko - Košík.cz - Sabris.com

Nasadenie SAP EWM pre automatizáciu skladu v Bulharsku

V roku 2021 sme so zákazníkom realizovali pilotný projekt nasadenia SAP Extended Warehouse Management v rámci zahraničnej expanzie Košík.cz do Bulharska. SAP EWM je produkt z rodiny SAP Digital Supply Chain, ktorý dáva pôvodnému produktu WM úplne nové rozmery v oblasti automatizácie skladov a logistických centier. V budúcnosti Košík.cz plánuje ďalšie rozšírenie produktu do Českej republiky i ďalších lokalít.

Prínosy nášho riešenia

SAP S/4HANA poskytuje spoločnosti robustnú a stabilnú platformu na pokrytie všetkých procesov v dynamickej oblasti online predaja potravín – od úplne čerstvých, cez chladené, mrazené až po tie trvanlivé.
Online reporting v SAP S/4HANA umožňuje Košík.cz sledovať celú radu ukazovateľov (výkonnosť skladu, úzke miesta, štatistiku u pracovníkov, atď.) a robiť rýchle rozhodnutia v čase.
Vďaka SAP S/4HANA má Košík.cz moderný systém pripravený na budúce inovácie a medzinárodný rozvoj businessu (kontinuálne rozširovania o nové technologické celky a ich integrácie).
SAC vizualizuje real-time ukazovatele intuitívnou a personalizovanou formou. Aplikácia je hojne využívaná aj na predikcie budúcich trendov trhového prostredia a vývoja správania zákazníkov.
O spoločnosti Košík.cz
Kreslici platno 1 kopie 3 - Košík.cz - Sabris.com
Košík.cz je súčasťou expandujúcej e-commerce skupiny Mall Group. Patrí k najväčším internetovým predajcom potravín, drogérie a potrieb pre domácnosť a záhradu v Českej republike. Denne obslúži okolo 4 000 zákazníkov.

Svojim zákazníkom ponúka viac ako 15 000 položiek – potraviny od úplne čerstvých, cez chladené či mrazené až po trvanlivé, ďalej drogériu vrátane eko variant, potreby pre domácich miláčikov, domácnosť či záhradu. Súčasťou širokej ponuky je aj sortiment potravín pre špeciálnu výživu.

Viac na www.kosik.cz