NKT

Outsourcing personální a mzdové agendy a aplikační podpory SAP HCM pro bezproblémové zvládnutí akvizice

nkt mensi - NKT - Sabris.com

NKT Group je přední světový dodavatel zakázkových kabelových řešení včetně pokládek podmořských kabelů. Důkladnou analýzou HR procesů, poskytnutím outsourcingu v oblasti personálně mzdové agendy a podpory SAP HCM jsme pomohli NKT vyřešit proces zpracování mezd bez jakýkoliv negativních dopadů pro více než 900 zaměstnanců nově akvírovaného závodu ve Švédsku.
NKT nadále od Sabris využívá komplexní outsourcing zpracování mezd i pro dva další závody v ČR.

Inspirujte se při hledání řešení svých HR procesů

Jak vyřešit převzetí výrobního závodu ve Švédsku s více než 900 zaměstnanci a zajistit pro ně zpracování mzdové agendy?

V krátkém videu se dozvíte, jak outsourcingové služby pomohly společnosti NKT v náročném akvizičním období.

Výzvy, se kterými se zákazník potýkal

Hrozící ztráta motivace zaměstnanců nového závodu v případě chybně zpracovaných mezd
Paralelně probíhající IT projekty díky akvizici výrobního závodu
Změna procesů s ohledem na budování vlastní globální strategie „Excellence 2020“
Koordinace většího počtu spolupracujících subjektů

Poskytnutá řešení a služby

Analýza HR procesů
Implementace SAP HCM
Podpora SAP HCM

Outsourcing personální a mzdové agendy

Realizace

Analýza stávajících HR procesů a aplikace SAP HCM

Díky zkušenostem z obdobných projektů bylo přistoupeno k realizaci detailní analýzy všech dostupných dokumentů a nastavení systému, včetně osobního šetření přímo na místě přebíraného výrobního závodu.
Zkušeným projektovým řízením se podařilo včas dodat podklady pro finální rozhodnutí o budoucí organizaci HR procesů formou outsourcingu.

nkt 2 - NKT - Sabris.com
nkt 1 - NKT - Sabris.com

Intenzivní spolupráce týmů

Námi vedená intenzivní a efektivní komunikace týmů Sabris, NKT, ABB a všech na akvizici zainteresovaných subjektů přispěla k tomu, že převzetí HR procesů a plný personálně mzdový outsourcing, včetně aplikační podpory SAP HCM byl realizován v požadovaných termínech. 
Toto úsilí pozitivně přispělo k úspěšnému završení akvizičního procesu.

Sussane Frigast Rasmussen upr - NKT - Sabris.com

Mzdová agenda může ve srovnání s ostatními vypadat jako menší výzva. HR administrace a mzdy však musí fungovat za jakýchkoliv okolností. Když to funguje, nikdo si toho příliš nevšímá. Když to ale nefunguje – máme revoluci.
Byl to náročný proces, ale Sabris nám poskytl opravdu veškeré zdroje, jak legislativní, lidské tak i technické.

Susanne Frigast Rasmussen

HR Director, NKT Nordics

frantisek sourek upr - NKT - Sabris.com

Potřebujeme spolupracovat s partnery, kteří nás dokáží provést obtížnými a složitými situacemi. A když procházíme akvizicemi, jsou jich stovky.
Sabris je spolehlivý partner, který je schopen provést nás obtížnými a složitými situacemi a překlopit je do režimu win-win.

František Šourek

Vice President HR, NKT

Přínosy našeho řešení

Díky win-win přístupu se podařilo posílit důvěryhodnost HR týmu zákazníka, nejen vůči zaměstnancům, ale i vůči managementu, ve schopnosti realizovat strategické výzvy.

Díky úspěšné spolupráci rozšířila společnost NKT outsourcing mezd a aplikační podporu i na dva výrobní závody v České republice.
Díky vlastní metodice, jak vést analýzu stávajících procesů, a zkušenosti s řízením a realizací akvizičních příležitostí v mezinárodním prostředí, bylo možno poskytnout flexibilnímu podporu a podklady pro rozhodnutí, jak organizovat HR procesy s ohledem na strategické projekty NKT.
Škálovatelnost outsourcingu dovoluje v průběhu služby efektivně rozšiřovat nebo zužovat její rozsah o konkrétní činnosti, jako tisk a distribuci výplatních pásek, kontrolu a vypořádání cestovních příkazů a podobně.

O společnosti NKT

1891
rok založení
14
zemí, kde působí
3400
zaměstnanců
nkt building - NKT - Sabris.com

NKT Group patří mezi hlavní světové dodavatele silových kabelů pro stejnosměrné a střídavé napětí. Více než 100 let vytváří flexibilní kabelová řešení a implementuje specifické požadavky svých zákazníků do sofistikovaných řešení na klíč.
Kabely NKT přivádějí energii do rodinných domů, bytových, komerčních i průmyslových budov, elektráren i větrných farem na souši či na moři.

Více na www.nkt.cz