NKT

Outsourcing personálnej a mzdovej agendy a aplikačnej podpory SAP HCM pre bezproblémové zvládnutie akvizície

nkt mensi - NKT - Sabris.com
NKT Group je popredný svetový dodávateľ zákazkových káblových riešení vrátane pokládok podmorských káblov. Dôkladnou analýzou HR procesov, poskytnutím outsourcingu v oblasti personálnej a mzdovej agendy a podpory SAP HCM sme pomohli NKT vyriešiť proces spracovania miezd bez akýkoľvek negatívnych dopadov pre viac ako 900 zamestnancov novo akvizovaného závodu vo Švédsku.
NKT naďalej od Sabris využíva komplexný outsourcing spracovania miezd aj pre dva ďalšie závody v ČR.

Inšpirujte sa pri hľadaní riešení svojich HR procesov

Ako vyriešiť prevzatie výrobného závodu vo Švédsku s viac než 900 zamestnancami a zabezpečiť pre nich spracovanie mzdovej agendy?

V krátkom videu sa dozviete, ako outsourcingové služby pomohli spoločnosti NKT v náročnom akvizičnom období.

Výzvy, s ktorými sa zákazník stretával

Hroziaca strata motivácie zamestnancov nového závodu v prípade chybne spracovaných miezd
Paralelne prebiehajúce IT projekty vďaka akvizícii výrobného závodu
Zmena procesov s ohľadom na budovanie vlastnej globálnej stratégie „Excellence 2020“
Koordinácia väčšieho počtu spolupracujúcich subjektov

Poskytnuté riešenia a služby

Analýza HR procesov
Implementácia SAP HCM
Podpora SAP HCM
Outsourcing personálnej a mzdovej agendy

Realizácia

Analýza súčasných HR procesov a aplikácie SAP HCM

Vďaka skúsenostiam z obdobných projektov sa pristúpilo k realizácii detailnej analýzy všetkých dostupných dokumentov a nastavení systému vrátane osobného zisťovania priamo na mieste preberaného výrobného závodu.
Skúseným projektovým riadením sa podarilo včas dodať podklady pre finálne rozhodnutie o budúcej organizácii HR procesov formou outsourcingu.

nkt 2 - NKT - Sabris.com
nkt 1 - NKT - Sabris.com

Intenzívna spolupráca tímov

Nami vedená intenzívna a efektívna komunikácia tímov Sabris, NKT, ABB a všetkých na akvizícii zainteresovaných subjektov prispela k tomu, že prevzatie HR procesov a plný personálno-mzdový outsourcing, vrátane aplikačnej podpory SAP HCM, bol realizovaný v požadovaných termínoch.
Toto úsilie pozitívne prispelo k úspešnému zavŕšeniu akvizičného procesu.

Sussane Frigast Rasmussen upr - NKT - Sabris.com

Mzdová agenda môže v porovnaní s ostatnými vyzerať ako menšia výzva. HR administrácia a mzdy však musia fungovať za akýchkoľvek okolností. Keď to funguje, nikto si to príliš nevšíma. Keď to ale nefunguje – máme revolúciu.
Bol to náročný proces, avšak Sabris nám poskytol skutočne všetky zdroje, ako legislatívne a ľudské, tak aj technické.

Susanne Frigast Rasmussen

HR Director, NKT Nordics

frantisek sourek upr - NKT - Sabris.com

Potrebujeme spolupracovať s partnermi, ktorí nás dokážu previesť náročnými a zložitými situáciami. A keď prechádzame akvizíciami, sú ich stovky.
Sabris je spoľahlivý partner, ktorý je schopný previesť nás náročnými a zložitými situáciami a preklopiť ich do režimu win-win.

František Šourek

Vice President HR, NKT

Prínosy nášho riešenia

Vďaka win-win prístupu sa podarilo poslniť dôveryhodnosť HR tímov zákazníka nielen voči zamestnancom, ale i voči manažmentu a v schopnosti realizovať strategické výzvy.
Vďaka úspešnej spolupráci rozšírila spoločnosť NKT outsourcing miezd a aplikačnú podporu aj na dva výrobné závody v Českej republike.
Vďaka vlastnej metodike ako viesť analýzu súčasných procesov a skúsenostiam s riadením a realizáciou akvizičných príležitostí v medzinárodnom prostredí bolo možné poskytnúť flexibilnú podporu a podklady pre rozhodnutie, ako organizovať HR procesy s ohľadom na strategické projekty NKT.
Škálovateľnosť outsourcingu dovoľuje v priebehu služby efektívne rozširovať alebo zužovať jej rozsah o konkrétne činnosti, napríklad o tlač a distribúciu výplatných pások, o kontrolu a vysporiadanie cestovných príkazov a podobne.
O spoločnosti NKT
1891
rok založenia
14
krajín, kde pôsobí
3400
zamestnancov
nkt building - NKT - Sabris.com

NKT Group patrí medzi hlavných svetových dodávateľov silových káblov pre jednosmerné a striedavé napätie. Viac než 100 rokov vytvára flexibilné káblové riešenia a implementuje špecifické požiadavky svojich zákazníkov do sofistikovaných riešení na kľúč.
Káble NKT privádzajú energiu do rodinných domov, bytových, komerčných i priemyselných budov, elektrární aj veterných fariem na súši či na mori.

Viac na www.nkt.cz