Škoda Auto

Zvýšení kvality rozhodovacích procesů na všech úrovních díky SAP Business Intelligence

homepage reference skoda auto - Škoda Auto - Sabris.com

Škoda Auto, člen koncernu VW Group, je největším výrobcem automobilů v České republice.
Nasazením rozmanitých SAP BI nástrojů Škoda Auto zvýšila kvalitu rozhodovacích procesů na všech úrovních – od operativního monitoringu v reálném čase až po sledování klíčových ukazatelů společnosti.

Výzvy, se kterými se zákazník potýkal

Heterogenní zdroje dat z mnoha informačních systémů, generujících velké objemy obtížně strukturovatelných dat.

Roztříštěné reporty/analýzy tvořené uživateli v Excelech bez širšího kontextu a s omezenou možností vizualizace dat.

Neintuitivní uživatelské rozhraní odrazující koncové uživatele od efektivního používání.

Rozsáhlá diverzifikace použitých technologií, často bez vzájemné provázanosti jednotlivých agend.

Poskytnutá řešení a služby

SAP Lumira

SAP Business Objects

Web Intelligence

SAP BW

Realizace

SAP BI řešení ve Škoda Auto

Škoda Auto využívá pro přehledné zobrazení důležitých ukazatelů každodenního života společnosti tzv. kokpity neboli intuitivní uživatelské rozhraní.

Volby konkrétních ukazatelů, stejně tak jejich vzhled a umístění jsou jednoduše nastavitelné. Samozřejmostí je možnost zobrazení od agregovaných dat až po velmi detailní („položkový“) reporting.

spol.odpovednost 2 - Škoda Auto - Sabris.com

Příklady realizovaných kokpitů pro různé agendy

 • Klíčové ukazatele společnosti
  Kokpit určený vrcholovému vedení pro prezentaci klíčových ukazatelů společnosti ze všech oblastí (finance, controlling, výroba, prodej, logistika, lidské zdroje a další).
 • Import
  Kokpit využívaný importéry koncernu Volkswagen v celosvětovém měřítku a současně pro řízení obchodní sítě z pohledu jednotlivých koncernových značek.
 • Zaměstnanci
  Kokpit prezentující personalizovaná data zaměstnanců (fond pracovní doby, čerpání dovolené apod.). Je určen jednotlivým zaměstnancům společnosti, zároveň slouží jako zdroj informací pro nadřízené na všech úrovních.
 • Projekty
  Kokpit zaměřený na globální řízení projektů z pohledů termínů, rozpočtu, kvality, vytíženosti zdrojů apod.
 • Monitoring změnových požadavků a chybových hlášení
  Kokpit pro komplexní správu informačních systémů. Uživateli jsou nejen interní útvary IT společnosti, ale také dodavatelé konkrétních informačních technologií.
Obrazek1 - Škoda Auto - Sabris.com
Na spolupráci s týmem společnosti Sabris v oblastech procesní optimalizace a Business Intelligence oceňuji především důraz na dlouhodobě udržitelná úspěšná řešení.
Výbornou spolupráci podtrhuje individuální přístup, týmový duch, konstruktivní a efektivní přístup k diskuzím včetně otevřenosti pro hledání kompromisů.

Pavel Průša

Project Coordinator, Škoda Auto

Hlavní přínosy pro zákazníka

Integrace heterogenních datových zdrojů do unifikované platformy

Intuitivní a přímočaré ovládání aplikací, které je snadné jako procházení internetu

Přetváření velkého objemu „surových“ dat do informací, které jsou reálně použitelné pro manažerské rozhodování na všech úrovních

Komplexní vyhledávání požadovaných informací se schopností predikce či našeptávače

Srozumitelná a graficky vyladěná vizualizace informací s možností jednoduché úpravy uživatelského rozhraní pro konkrétního uživatele

Moderní technologie, s možností bezpečného a spolehlivého přístupu odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení

O společnosti Škoda Auto

škoda auto Mladá Boleslav

Škoda Auto je největší výrobce automobilů v České republice. Sídlo má v Mladé Boleslavi, kde se nachází i největší výrobní závod. V rámci ČR má dva další výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je součástí německého koncernu Volkswagen Group.
Zaměstnává více než 30 tisíc zaměstnanců, a produkuje 9 modelových řad automobilů. Kromě závodů v České republice doplňují výrobu závody v Indii, Rusku a Číně.

Více na www.skoda-auto.cz