Škoda Auto

Zvýšenie kvality rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach vďaka SAP Business Intelligence

homepage reference skoda auto - Škoda Auto - Sabris.com
Škoda Auto, člen koncernu VW Group, je najväčším výrobcom automobilov v Českej republike.
Nasadením rozmanitých SAP BI nástrojov Škoda Auto zvýšila kvalitu rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach – od operatívneho monitoringu v reálnom čase až po sledovanie kľúčových ukazovateľov spoločnosti.

Výzvy, s ktorými sa zákazník stretával

Heterogénne zdroje dát z mnohých informačných systémov, generujúcich veľké objemy zložito štruktúrovateľných dát.
Roztrieštené reporty/analýzy tvorené užívateľmi v Exceli bez širšieho kontextu a s obmedzenou možnosťou vizualizácie dát.
Neintuitívne užívateľské rozhranie odradzujúce koncových užívateľov od efektívneho používania.
Rozsiahla diverzifikácia použitých technológií, často bez vzájomnej previazanosti jednotlivých agend.

Poskytnuté riešenia a služby

SAP Lumira
SAP Business Objects
Web Intelligence
SAP BW

Realizácia

SAP BI riešenie v Škoda Auto

Škoda Auto využíva na prehľadné zobrazenie dôležitých ukazovateľov každodenného života spoločnosti tzv. kokpity alebo intuitívne užívateľské rozhranie.

Voľby konkrétnych ukazovateľov, rovnako ako ich vzhľad a umiestnenie sú jednoducho nastaviteľné. Samozrejmosťou je možnosť zobrazenia od agregovaných dát až po veľmi detailný („položkový“) reporting.

spol.odpovednost 2 - Škoda Auto - Sabris.com

Príklady realizovaných kokpitov pre rôzne agendy

 •  Kľúčové ukazovatele spoločnosti
  Kokpit určený vrcholovému vedeniu na prezentáciu kľúčových ukazovateľov spoločnosti zo všetkých oblastí (financie, controlling, výroba, predaj, logistika, ľudské zdroje a ďalšie).
 • Import
  Kokpit využívaný importérmi koncernu Volkswagen v celosvetovom meradle a súčasne určený na riadenie obchodnej siete z pohľadu jednotlivých koncernových značiek.
 • Zamestnanci
  Kokpit prezentujúci personalizované dáta zamestnancov (fond pracovného času, čerpanie dovolenky a pod.). Je určený jednotlivým zamestnancom spoločnosti, zároveň súži ako zdroj informácií pre nadriadených na všetkých úrovniach.
 • Projekty
  Kokpit zameraný na globálne riadenie projektov z pohľadu termínov, rozpočtu, kvality, vyťaženosti zdrojov a pod.
 • Monitoring zmenových požiadaviek a chybových hlásení
  Kokpit pre komplexnú správu informačných systémov. Užívateľmi sú nielen interné útvary IT spoločnosti, ale tiež dodávatelia konkrétnych informačných technológií.
Obrazek1 - Škoda Auto - Sabris.com
Na spoluprácu s tímom spoločnosti Sabris v oblastiach procesnej optimalizácie a Business Intelligence oceňujem predovšetkým dôraz na dlhodobo udržateľné úspešné riešenia.
Výbornú spoluprácu zdôrazňuje individuálny prístup, tímový duch, konštruktívny a efektívny prístup k diskusiám vrátane otvorenosti pre hľadanie kompromisov.

Pavel Průša

Project Coordinator, Škoda Auto

Hlavné prínosy pre zákazníka

Integrácia heterogénnych dátových zdrojov do unifikovanej platformy
Intuitívne a priamočiare ovládanie aplikácií, ktoré je jednoduché ako prechádzanie internetu
Pretváranie veľkého objemu „surových“ dát do informácií, ktoré sú reálne použiteľné pre manažérske rozhodovanie na všetkých úrovniach
Komplexné vyhľadávanie požadovaných informácií so schopnosťou predikcie či našepkávača
Zrozumiteľná a graficky vyladená vizualizácia informácií s možnosťou jednoduchej úpravy užívateľského rozhrania pre konkrétneho užívateľa
Moderné technológie, s možnosťou bezpečného a spoľahlivého prístupu odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia
O spoločnosti Škoda Auto
škoda auto Mladá Boleslav
Škoda Auto je najväčší výrobca automobilov v Českej republike. Sídlo má v Mladej Boleslavi, kde sa nachádza aj najväčší výrobný závod. V rámci SR má dva ďalšie výrobné závody, a to v Kvasinách a vo Vrchlabí. Od roku 1991 je súčasťou nemeckého koncernu Volkswagen Group.
Zamestnáva viac ako 30 tisíc zamestnancov a produkuje 9 modelových radov automobilov. Okrem závodov v Českej republike dopĺňajú výrobu závody v Indii, Rusku a Číne.