Volkswagen Slovakia

Inovace v oblasti řízení lidského kapitálu pomocí bezpapírové personalistiky

volkswagen logo2020 - Volkswagen Slovakia - Sabris.com

Volkswagen Slovakia je součástí koncernu Volkswagen, v Evropě největšího a na celém světě třetího největšího výrobce automobilů.
Řešení OpenText pro bezpapírovou personalistiku přispělo ve Volkswagen Slovakia k významnému zkvalitnění interních služeb HR oddělení, zlepšení vztahů se zaměstnanci a zajištění souladu s GDPR.

Výzvy, se kterými se zákazník potýkal

Papírové osobní složky zaměstnanců uložené na jednom místě s omezenou možností přístupu

Práce s papíry přinášející rizika ztráty a poškození dokumentů

Uchovávání personálních dokumentů výhradně v papírové podobě, obtížné vyhledávání, archivace i skartace dokumentů

Komplikované zajišťování souladu archivu s legislativními požadavky, jako je například GDPR

Přeplněný archiv papírových dokumentů

Složité řízení a ochrana přístupu k personálním dokumentům

Poskytnutá řešení a služby

OpenText Employee File Management

OpenText Records Management

Digitalizace dokumentů

Realizace

Nasazení standardního řešení

Celý projekt byl realizován s využitím standardního řešení OpenText Employee File Management, které zajišťuje přehlednou organizaci a okamžitou dostupnost všech důležitých personálních dokumentů v elektronické složce zaměstnance.

factory vw - Volkswagen Slovakia - Sabris.com
smart car2 1 - Volkswagen Slovakia - Sabris.com

Rozšíření o inovace

Při analýze požadavků bylo řešení doplněno o několik „smart“ funkcionalit, jako například využití QR kódů pro automatické ukládání naskenovaných pracovních smluv.

Soulad s GDPR

V roce 2020 bylo řešení rozšířeno o modul Records Management, který zajišťuje, aby byly osobní informace v personálních dokumentech spravovány a skartovány v souladu s GDPR legislativou.

vw2 kopie n - Volkswagen Slovakia - Sabris.com

Přínosy našeho řešení

Bezpečný přístup k personálním dokumentům odkudkoliv díky centrálnímu uložení v elektronické podobě a nastavení požadovaných oprávnění

Automatické uložení dokumentů bez nutnosti manuálního zařazení díky QR kódu na formulářích generovaných ze SAP

Výrazné snížení nákladů na fyzický archiv

Zrychlení dostupnosti dokumentů díky parametrickému vyhledávání

Výrazné snížení administrativní zátěže HR oddělení

Soulad s GDPR díky hlídání skartačních lhůt a poloautomatickému výmazu dokumentů z archivu

O společnosti Volkswagen Slovakia
1991
vznik společnosti
3
závody na Slovensku
9 400
zaměstnanců
vw2 2 n - Volkswagen Slovakia - Sabris.com

Volkswagen Slovakia, a.s. patří mezi nejvýkonnější společnosti na Slovensku, kde působí již od roku 1991. Ve svých závodech zaměstnává tisíce zaměstnanců, kteří jsou nenahraditelní v segmentu výroby automobilů.

V bratislavském závodu vyrábí osobní automobily nejvyšší třídy jako Porsche Cayenne, Audi Q7, VW Touareg a v martinském závodě vyrábí komponenty pro své vozy. Volkswagen Slovakia je součástí koncernu Volkswagen, v Evropě největšího a na celém světě třetího největšího výrobce automobilů.

Více na www.volkswagen.sk