Volkswagen Slovakia

Inovácie v oblasti riadenia ľudského kapitálu pomocou bezpapierovej personalistiky

volkswagen logo2020 - Volkswagen Slovakia - Sabris.com
Volkswagen Slovakia je súčasťou koncernu Volkswagen, v Európe najväčšieho a na celom svete tretieho najväčšieho výrobcu automobilov.
Riešenie OpenText pre bezpapierovú personalistiku prispelo vo Volkswagen Slovakia k významnému skvalitneniu interných služieb HR oddelení, zlepšeniu vzťahov so zamestnancami a zabezpečenie súladu s GDPR.

Výzvy, s ktorými sa zákazník stretával

Papierové osobné zložky zamestnancov uložené na jednom mieste s obmedzenou možnosťou prístupu
Práca s papiermi prinášajúca riziko straty a poškodenia dokumentov
Uchovávanie personálnych dokumentov výhradne v papierovej podobe, náročné vyhľadávanie, archivácia i skartácia dokumentov
Komplikované zabezpečovanie súladu archívu s legislatívnymi požiadavkami, ako je napríklad GDPR
Preplnený archív papierových dokumentov
Zložité riešenie a ochrana prístupu k personálnym dokumentom

Poskytnuté riešenia a služby

OpenText Employee File Management
OpenText Records Management
Digitalizácia dokumentov

Realizácia

Nasadenie štandardného riešenia

Celý projekt bol realizovaný s využitím štandardného riešenia OpenText Employee File Management, ktoré zabezpečuje prehľadnú organizáciu a okamžitú dostupnosť všetkých dôležitých personálnych dokumentov v elektronickej zložke zamestnanca.

factory vw - Volkswagen Slovakia - Sabris.com
smart car2 1 - Volkswagen Slovakia - Sabris.com

Rozšírenie o inovácie

Pri analýze požiadaviek bolo riešenie doplnené o niekoľko „smart“ funkcionalít, ako napríklad využitie QR kódov pre automatické ukladanie naskenovaných pracovných zmlúv.

Súlad s GDPR

V roku 2020 bolo riešenie rozšírené o modul Records Management, ktorý zabezpečuje, aby boli osobné informácie v personálnych dokumentoch spravované a skartované v súlade s GDPR legislatívou.

vw2 kopie n - Volkswagen Slovakia - Sabris.com

Prínosy nášho riešenia

Bezpečný prístup k personálnym dokumentom odkiaľkoľvek vďaka centrálnemu uloženiu v elektronickej podobe a nastavenie požadovaných oprávnení
Automatické uloženie dokumentov bez nutnosti manuálneho zaradenia vďaka QR kódu na formulároch generovaných zo SAP
Výrazné zníženie nákladov na fyzický archív
Zrýchlenie dostupnosti dokumentov vďaka parametrickému vyhľadávaniu
Výrazné znížení administratívnej záťaže HR oddelenia
Súlad s GDPR vďaka stráženiu skartačných lehôt a poloautomatickému výmazu dokumentov z archívu
O spoločnosti Volkswagen Slovakia
1991
vznik spoločnosti
3
závody na Slovensku
9 400
zamestnancov
vw2 2 n - Volkswagen Slovakia - Sabris.com

Volkswagen Slovakia, a.s. patrí medzi najvýkonnejšie spoločnosti na Slovensku, kde pôsobí už od roku 1991. Vo svojich závodoch zamestnáva tisíce zamestnancov, ktorí sú nenahraditeľní v segmente výroby automobilov.

V bratislavskom závode vyrába osobné automobily najvyššej triedy ako Porsche Cayenne, Audi Q7, VW Touareg a v martinskom závode vyrába komponenty do svojich vozidiel. Volkswagen Slovakia je súčasťou koncernu Volkswagen, v Európe najväčšieho a na celom svete tretieho najväčšieho výrobcu automobilov.

Viac na www.volkswagen.sk