Wood & Paper

Dlouhodobá podpora a rozvoj SAP pro kontinuální zajištění klíčových procesů firmy

wood paper logo - Wood & Paper - Sabris.com
Wood & Paper je významnou obchodní firmou působící na trhu se surovým dřívím v České republice i zahraničí.
Díky dlouhodobé podpoře Sabris Support centra dokáže společnost Wood & Paper rychle a flexibilně přizpůsobovat své procesy dynamicky se měnícímu obchodnímu prostředí a zajistit uživatelům přívětivé systémové prostředí podporující jejich efektivitu.
Sabris Franek Lukas Wood Paper - Wood & Paper - Sabris.com

Pro naše podnikání je naprosto nezbytné disponovat moderním a spolehlivě fungujícím informačním systémem s důrazem na automatizaci účetních procesů. Klíčovým aspektem je možnost jeho kontinuálního rozvoje v reakci na požadavky našich obchodních partnerů a rychlá implementace provedených změn.
V tomto ohledu je Sabris dlouhodobě silným a spolehlivým partnerem, který se významnou měrou podílí na úspěších naší firmy.

Lukáš Fránek

Controlling & reporting, Wood & Paper

Výzvy, se kterými se zákazník potýkal

Minimalistické IT oddělení bez dedikovaných SAP specialistů
Dynamicky se měnící obchodní prostředí vyžadující přizpůsobení procesů i dodavatelské struktury
Koncoví uživatelé požadující jednoduché uživatelské rozhraní pro velmi specifické a rychle se měnící procesy
Podpora specifických procesních kroků v dřevařství (samofakturace, samoobjednávky)
Udržení vysoké efektivity procesů bez nutnosti navyšování počtu pracovníků (příznivý poměr pracovníků vzhledem k objemu obchodu)
Nutnost snížení manuální zátěže a zavedení automatizace zpracování dokladů, objednávek a faktur

Poskytnutá řešení a služby

Rozvoj SAP

Aplikační podpora

Realizace

Zajištění klíčových firemních procesů

Společnost Sabris realizovala počáteční implementaci informačního systému SAP. Nyní i nadále pomáhá s jeho dynamickým rozvojem a vývojem specifických funkcionalit nezbytných pro zajištění obchodních procesů dřevařské firmy. Důležitá je zejména rychlost realizace změn a uživatelská jednoduchost pro udržení vysoké efektivity procesů.

wood paper2 - Wood & Paper - Sabris.com
wood paper2 kopie - Wood & Paper - Sabris.com

Automatizované řešení pro podporu specifických kroků

Sabris pro Wood & Paper realizoval řešení zahrnující nestandardní operace, jako jsou samoobjednávky, samofakturace, zpětná kategorizace zboží na základě převzetí zákazníkem, odhady nákupu zpřesňované až v průběhu nebo po ukončení těžby a další.
Důraz je kladen především na elektronickou komunikaci se všemi účastníky procesů a maximální automatizaci zpracování jednotlivých kroků, kdy v některých klíčových procesech plní zaměstnanci jen kontrolní úlohu, zatímco samotný proces běží v podstatě automaticky.

Archivace dokladů

Součástí řešení je také archivace dokladů do externího archivačního systému s využitím QR kódů. Zcela unikátní optimalizační akcelerátory (prakticky na tlačítko) umožňují udržovat nadstandardní úroveň rychlosti zpracování, a tedy i vysokou efektivitu. To vše je podepřeno profesionální technickou, aplikační a vývojovou podporou ze strany Sabris.

wood paper3 - Wood & Paper - Sabris.com

Přínosy našeho řešení

Dlouhodobá spolehlivá podpora systému bez zatížení interních zdrojů

Flexibilní adaptace systému v závislosti na neustále se měnících business procesech

Bezproblémový provoz klíčových procesů zajišťovaný specialisty Sabris, kteří mají vysokou úroveň know-how i znalost prostředí zákazníka

Spokojenost a důvěra koncových uživatelů v nasazené řešení na platformě SAP

Zvýšení efektivity pracovníků díky využití akcelerátorů a automatizace vybraných procesních kroků

Snížení manuálních činností díky automatizaci zpracování velkého množství dokladů

O společnosti Wood & Paper

6,1
miliardy Kč obrat
5,6
milionů m³ prodaného dříví
32
zaměstnanců
wood paper - Wood & Paper - Sabris.com

Firma Wood & Paper a.s. byla založena v listopadu roku 2000, obchodní činnost zahájila v lednu 2001. Díky vlastnické struktuře se u ní prolínají bohaté zkušenosti z rozsáhlé oblasti zpracování dříví, logistiky a obchodu se dřívím. Obchodní možnosti jejích vlastníků jí umožňují velkou flexibilitu nákupu dříví.
Společnost byla založena třemi akcionáři, a to Mondi Štětí a.s., Holzindustrie Maresch GmbH a Papierholz Austria GmbH. Dalšími strategickými partnery jsou firmy UPM GmbH a Mercer Holz GmbH.

Více na www.wood-paper.cz