Wood & Paper

Dlhodobá podpora a rozvoj SAP pre kontinuálne zabezpečenie kľúčových procesov firmy

wood paper logo - Wood & Paper - Sabris.com
Wood & Paper je významnou obchodnou firmou pôsobiacou na trhu so surovým drevom v České republike i zahraničí.
Vďaka dlhodobej podpore Sabris Support centra dokáže spoločnosť Wood & Paper rýchlo a flexibilne prispôsobovať svoje procesy dynamicky sa meniacemu obchodnému prostrediu a zabezpečiť užívateľom prívetivé systémové prostredie podporujúce ich efektivitu.

Výzvy, s ktorými sa zákazník stretával

Minimalistické IT oddelenie bez dedikovaných SAP špecialistov
Dynamicky sa meniace obchodné prostredie vyžadujúce prispôsobenie procesov aj dodávateľskej štruktúry
Koncoví užívatelia požadujúci jednoduché užívateľské rozhranie pre veľmi špecifické a rýchlo sa meniace procesy
Podpora špecifických procesných krokov v drevárstve (samofakturácia, samoobjednávky)
Udržanie vysokej efektivity procesov bez nutnosti navyšovania počtu pracovníkov (priaznivý pomer pracovníkov vzhľadom k objemu obchodu)
Nutnosť zníženia manuálnej záťaže a zavedenie automatizácie spracovania dokladov, objednávok a faktúr

Poskytnuté riešenia a služby

Rozvoj SAP

Podpora aplikácií

Realizácia

Zabezpečenie kľúčových firemných procesov

Spoločnosť Sabris realizovala počiatočnú implementáciu informačného systému SAP. V súčasnosti aj naďalej pomáha s jeho dynamickým rozvojom a vývojom špecifických funkcionalít nevyhnutných na zabezpečenie obchodných procesov drevárskej firmy. Dôležitá je predovšetkým rýchlosť realizácie zmien a užívateľská jednoduchosť na udržanie vysokej efektivity procesov.

wood paper2 - Wood & Paper - Sabris.com
wood paper2 kopie - Wood & Paper - Sabris.com

Automatizované riešenie pre podporu špecifických krokov

Sabris pro Wood & Paper realizoval riešenie zahŕňajúce neštandardné operácie, ako sú samoobjednávky, samofakturácia, spätná kategorizácia tovaru na základe prevzatia zákazníkom, odhady nákupu spresňované až v priebehu alebo po ukončení ťažby a ďalšie.
Dôraz je kladený predovšetkým na elektronickú komunikáciu so všetkými účastníkmi procesov a maximálnu automatizáciu spracovania jednotlivých krokov, kedy v niektorých kľúčových krokoch plnia zamestnanci len kontrolnú úlohu, zatiaľ čo samotný proces beží v podstate automaticky.

Archivácia dokladov

Súčasťou riešenia je tiež archivácia dokladov do externého archivačného systému s využitím QR kódov. Úplne unikátne optimalizačné akcelerátory (prakticky na tlačidlo) umožňujú udržiavať nadštandardnú úroveň rýchlosti spracovania, a teda aj vysokú efektivitu. To všetko je podoprené profesionálnou technickou, aplikačnou a vývojovou podporou zo strany Sabris.

wood paper3 - Wood & Paper - Sabris.com

Prínosy nášho riešenia

Dlhodobá spoľahlivá podpora systému bez zaťaženia interných zdrojov
Flexibilná adaptácia systému v závislosti na neustále sa meniacich business procesoch
Bezproblémová prevádzka kľúčových procesov zabezpečovaná špecialistami Sabris, ktorí majú vysokú úroveň know-how ako aj znalosť prostredia zákazníka
Spokojnosť a dôvera koncových užívateľov v nasadené riešenie na platforme SAP
Zvýšenie efektivity pracovníkov vďaka využitiu akcelerátorov a automatizácie vybraných procesných krokov
Zníženie manuálnych činností vďaka automatizácii spracovania veľkého množstva dokladov
O spoločnosti Wood & Paper
6,1
miliardy Kč obrat
5,6
miliónov m³ predaného dreva
32
zamestnancov
wood paper - Wood & Paper - Sabris.com

Firma Wood & Paper a.s. bola založená v novembri roku 2000, obchodnú činnosť zahájila v januári 2001. Vďaka vlastníckej štruktúre sa u nej prelínajú bohaté skúsenosti z rozsiahlej oblasti spracovania dreva, logistiky a obchodu s drevom. Obchodné možnosti jej vlastníkov jej umožňujú veľkú flexibilitu nákupu dreva.
Spoločnosť bola založená tromi akcionármi, a to Mondi Štětí a.s., Holzindustrie Maresch GmbH a Papierholz Austria GmbH. Ďalšími strategickými partnermi sú firmy UPM GmbH a Mercer Holz GmbH.

Více na www.wood-paper.cz