Systémová integrace
Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky
a nabízíme optimální řešení v souladu
s jejich strategickými cíli, aktuálními
potřebami, prostředím a technologickými
trendy v daném oboru.

Systémová integrace

Pojem systémové integrace dlouhodobě krystalizuje a jeho význam se v čase vyvíjí.

V kontextu dnešních poznatků lze definovat následující typy systémové integrace:

  • Dlouhodobý proces zahrnující integraci dílčích business záměrů společnosti
  • Dlouhodobý proces integrující roztříštěné heterogenní informační systémy, které společnost používá, rozvíjí či nově zavádí
  • Integrace v rámci jednoho projektu, kdy jsou nasazovány nové komponenty informačního systému (SW, HW, Business procesy v IS atd.)
  • Technické propojení heterogenních komponent informačního systému

K jednotlivým typům lze pak přiřadit služby, jimiž integraci realizujeme:

  • Business konzultace zaměřené na strategii rozvoje
  • IT konzultace zaměřené na rozvoj architektury IS
  • Implementace řešení
  • Implementace integračních komponent

Ke každému typu systémové integrace se pak také vážou odpovídající nástroje.

Každý projekt, jehož součástí či předmětem je systémová integrace, musí zvažovat roviny odpovídající jednotlivým typům – rovinu strategickou, architektonickou, projektově řídící i technologickou. Na konkrétním předmětu projektu pak závisí důraz (váha), který musí být kladen na jednotlivé roviny.

V rámci námi nabízených služeb v oblasti systémové integrace na ICT úrovni se jedná o spojení různých softwarových komponent (subsystémů) v jeden fungující celek s tím, aby pracoval co možná nejefektivněji. Naše společnost přitom představuje garanta úspěšné realizace a integrace.

Díky našim dlouholetým zkušenostem, kvalitnímu týmu konzultantů, projektových manažerů a architektů a hluboké znalosti firemních procesů našich zákazníků jsme schopni vytvořit optimální kombinaci postupů, aplikací, technologií, software a hardware, které budou pokrývat vaše současné i budoucí potřeby v nejlepším poměru cena vs. výkon a stabilita.

 
 
 
 
 
Systémová integrace