SAP Information Lifecycle Management

SAP Information Lifecycle Management (ILM) rozšiřuje standardní funkcionalitu archivace dat v SAP tak, aby správa dat odpovídala interním, externím a legislativním požadavkům na jejich uchovávání a skartaci v čase.

ILM podporuje dvě základní aktivity:

  • Retention Management
  • Správu dat v čase

  • System Decommissioning
  • Odstavení nepoužívaných systémů

Základem správy dat v čase je standardní SAP datová archivace využívající archivační objekty k odstranění originálních dat z databáze systému. K archivovaným datům (stejně tak dokumentům a dalším objektům) je poté možné přiřadit pravidla, která určují, kde budou data uložena, jak dlouho budou přístupná a kdy mohou být odstraněna.

Odstavení nepoužívaných systémů umožňuje bezpečně uložit data z odstavených systémů, nastavit nad nimi pravidla pro správu v čase a zpřístupnit je pomocí nástrojů Business Intelligence.

Přínosy SAP ILM:

  • Zajištění souladu s legislativními požadavky na uchování dat v čase
  • Vyhovění požadavků na ochranu osobních údajů
  • Správa dat, které je potřeba uchovávat pro soudní jednání
  • Snížení nákladů na provoz nepoužívaných systému při zajištění přístupu na jejich data
 
 
 
 
 
SAP Information Lifecycle Management