S2AP for Food

Trh s potravinami je nasycený výrobci i produkty. O růstu nebo pouhém udržení pozice rozhodují kvalita a ceny. Obojí je v tvrdém konkurenčním prostředí možné udržovat na potřebných hladinách pouze zvýšenou efektivitou řízení všech firemních procesů. A právě k tomu je určeno Sabris řešení S2AP for Food.

S řešením S2AP for Food získáte víc než jen komplexní informační systém. Platforma SAP S/HANA, na které je postaveno, obsahuje know-how předních světových firem a jejich zkušenosti s řídicími procesy. To je ještě „umocněno na druhou“ našimi dlouholetými zkušenostmi v oblasti potravinářské a zejména masné výroby a námi vyvinutou sadou aplikací pro podporu specifických oborových procesů.

Shlédněte krátké video o řešení S2AP for Food:

Plánování poptávky a statistické předpovědi

Tlak na snížení skladových zásob vyžaduje přesné a flexibilní plánování poptávky. S2AP for Food pokrývá kompletní proces plánování poptávky na základě aktuálních dat i statistických předpovědí budoucího vývoje, zahrnuje kontrolu skladových zásob a dostupností surovin, včetně spolupráce s dodavatelem. Umožní vám tak najít efektivní rovnováhu mezi pružným zásobováním odběratelů a potřebou snížit skladové zásoby.

Vývoj a zavedení nových produktů

Řešení obsahuje sadu nástrojů, které umožňují plnou kontrolu nad procesem vývoje nového produktu – od definice příležitostí a požadavků, přes vývoj a testování, až po samotné uvedení do výroby a distribuce.

Řízení kvality a sledování toku materiálu

Díky napojení na čtečky RFID a čtečky čarových kódů zajišťuje řešení S2AP for Food plnou kontrolu nad pohybem materiálu během celého výrobního procesu (včetně šarží, koncentrací, životností atd.) a plnou dosledovatelnost materiálu od vstupních potravin až po finální výrobek. Řešení zároveň pomáhá identifikovat konkrétní kritická místa, kde vznikají ztráty, a následnými opatřeními tyto ztráty minimalizovat. Řešení splňuje veškeré požadavky na zajištění kvality a bezpečnosti potravin, jak z hlediska legislativy, tak v souladu s náročnějšími požadavky velkých řetězců.


S2AP for Food zahrnuje následující procesy:

Sběr dat ve výrobě (MES)

Nosnou součástí řešení je MES systém. Slouží pro detailní sledování a evidenci stavu výroby (rozpracovanost, aktuální stav strojů, odpracované hodiny, prostoje apod.). Je plně integrovaný do řešení S2AP for Food a zajištuje potřebná data i pro ostatní systémy (např. řízení a plánování výroby, řízené sklady a expedice nebo podklady pro úkolovou mzdu).

Řešení výrobního subsystému je navrženo tak, aby se minimalizovala pracnost obsluhy při zachování schopnosti zajištění dat pro sledování materiálového toku a dosledovatelnost. Díky tomuto přístupu je řešení vysoce efektivní a na rozdíl od jiných systémů nezatěžuje pracovníky provozu přílišným zadáváním dat do systému. Tvoří tak uživatelsky přívětivé rozhraní pro procesy SAP na skladech a ve výrobě provozované na dotykových terminálech.

Vážní server

Zajišťuje nejen napojení s veškerými vahami ve výrobě, ale i s dalšími technologickými zařízeními, jako je například aparátní klasifikace nebo válečkové tratě.

Jatka

Jedním ze základních stavebních kamenů maso zpracujícího průmyslu jsou procesy tykající se evidence zvířat ve stájích a porážka. Tyto procesy musejí odpovídat legislativním požadavkům a splňovat vysoké nároky provozovatelů na rychlost, stabilitu a důvěryhodnost. Řešení S2AP for Food umožňuje efektivní provádění jednotlivých kroků včetně využití moderních technologií, jako je automatizace linek nebo RFID pro zajištění dosledovatelnosti.

Bourárna

Vstup i výstup do bourárny je evidován pomocí snímání čárového kódu. Systém respektuje bourací normy reprezentované kusovníky. Po ukončení bourání je provedeno vyhodnocení bourání. Systém vypočítá pravděpodobně použité bourací normy a na ně rozpočítá materiály, které vstoupili a vystoupili z bourárny a jsou tedy evidovány na sběrné procesní zakázce.

Hlavní přínosy oborového řešení S2AP for Food:

  • Významné zvýšení efektivity řízení a chodu společnosti
  • Podstatné zlepšení řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů
  • Komplexní nástroje pro řízení kvality (HAACCP, BRS, apod.)
  • Plná integrace systému obrácených kusovníků
  • Plná integrace zpracování dat z výroby, logistiky, nákupu i expedice (vážní a dávkovací systémy, klasifikační zařízení, čtečky RFID a čárových kódu atd.)
  • Zpětné analýzy a sledování výtěžnosti napříč celým výrobním procesem
  • Plánování a prognózy pro výrobu i obchod

S2AP představuje optimální informační systém pro středně velké potravinářské společnosti, které potřebují zvýšit svou konkurenceschopnost rychlejším, přesnějším a efektivnějším řízením firemních procesů. Chcete se dozvědět více detailů? Kontaktujte nás.


Vybrané reference:

Kostelecké uzeniny a.s.
Masokombinát Plzeň s. r. o.
MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
ZEMAN maso - uzeniny, a.s.
MP Krásno, a.s.
Řeznictví H+H, s.r.o.
Cherkizovo Group (Kašíra)

Plně automatizovaný závod na výrobu uzenin

Pro nově vybudovaný závod našeho ruského klienta Cherkizovo Group jsme realizovali řešení plně automatizované výroby na SAP S/4HANA. Šlo o zcela inovativní projekt, na kterém jsme se podíleli jako integrátor a dodavatel vlastního řešení S2AP for Food na principech Industry 4.0.

Téměř všechny činnosti ve výrobě zastávají robotická zařízení a stroje, produktů se během jejich zpracování nedotkne lidská ruka. Z pohledu automatizace výroby jde o unikátní projekt v rámci celé Evropy. IT projekt navíc získal celosvětové ocenění SAP Innovation Awards 2019 v kategorii „Digital Trailblazer“.

Na záběry z provozu se můžete podívat na videu:Výroba

V S2AP for Food je možné pracovat s různými skupinami výrobků, co-produkty, byprodukty a odpady. Integrována je plná podpora standardních i reverzních kusovníků, práce s recepturami a koncentracemi a sledování veškerých procesů ve dvou měrných jednotkách. Lze sledovat výtěžnosti, náklady a úbytky ve výrobě vzhledem ke každému jednotlivému nákladovému středisku.

Balení a etiketování

Po vyrobení nebalených polotovarů následuje výrobní stupeň balení, jehož součástí jsou operace krájení, balení a etiketování. Řešení S2AP for Food je připraveno na přímé i nepřímé propojení s označovacími stroji.

Odbyt, expedice a přeprava

V odbytu je kladen důraz na maximálně efektivní způsob pořízení objednávky zákazníka a komunikace s ním. Pořízení objednávky se realizuje dle požadavků zákazníka. Řešení zahrnuje Call centrum s možností automatické identifikace volajícího, EDI, TXT apod., dále jsou umožněny jednotlivé objednávky či souhrnné denní objednávky, individuální seznamy materiálů, základní i akční ceny apod.

V expedici řešení S2AP zohledňuje maximální variabilitu a konfigurovatelnost pracovišť. Odbavení vozidel (tisk expedičních dokladů a kontrolní vážení aut) probíhá buď nezávisle na jednotlivých expedicích, nebo přes centrální dispečink. Řešení je propojeno na Plantour.

Řízené sklady (WMS)

Snížení nákladů na skladování a obsluhu a zároveň co nejvyšší efektivnost, to jsou úkoly, které pomáhá plnit řízený sklad. Díky plánování a monitoringu skladu je k dispozici detailní pohled na skladové operace a produktivitu práce na skladě. Využitím různých strategií pro obsluhu skladu je možné docílit optimálního zatížení skladu a pracovníků. Samozřejmostí je použití mobilních terminálů nebo připojení na automatické sklady. V potravinářství navíc pracujeme s šaržemi a dobou trvanlivosti, které jsou důležitými parametry pro splnění požadavků zákazníků na dosledovatelnost a „shelf live“.

 
 
 
 
 
S2AP for Food