S2AP for Food

Ve velkých výrobních potravinářských společnostech obvykle pracuje 800 lidí. V plně automatizovaném závodu stejné velikosti pouze 200.

Potravinářské výrobní společnosti čelí řadě výzev. Rostoucí počet zákonných požadavků i požadavků ze strany zákazníků, tlak na dodržování kvality, zdraví zvířat i jejich životních podmínek. To vše představuje pro producenty a zpracovatele potravin další investice a náklady. Potravinářský trh je navíc čím dál více konkurenční, mění se prodejní kanály a roste vliv digitální transformace.

Řešení certifikované společností SAP pro SAP S/4HANA

  

Sabris řešení S2AP for Food, certifikované společností SAP, umožňuje řízení, optimalizaci a automatizaci pracovních procesů tak, aby bylo možné uvedeným výzvám čelit a stále dosahovat dostatečného zisku - od plánování, nákupu, přes řízení strojů a pracovníků ve výrobě až po expedici hotového produktu.

Samozřejmostí je sledování jakosti v celém procesu od nákupu přes sklady a výrobu až k expedovaným hotovým výrobkům. Expedice hotových výrobků je optimalizována na vysokou rychlost expedičních procesů, a to jak pro paletovou expedici na velkoodběratele, tak i na pásovou expedici pro drobné odběratele.

Shlédněte krátké video o využití řešení S2AP for Food v masné výrobě:

Proč byste si měli pořídit S2AP for Food?

Plánování a predikce

Zlepšete vaši firemní strategii. Dlouhodobé plánování a simulace různých variant produktového mixu, včetně tvorby obchodního ročního plánu, vám poskytnou klíčové informace, na jaké výrobky se zaměřit pro dosažení co nejvyššího zisku.
Reagujte pružněji na situaci na trhu. Průběžné zpřesňování plánu vám umožní flexibilně přizpůsobovat výrobu měnícím se potřebám. Díky plánu nákupu dosáhnete optimalizace zajištění výrobních surovin i vedlejších výrobních materiálů.
Plánujte na základě ověřených dat a ne pocitů. Operativní plánování na základě objednávek, obchodního plánu a predikcí vám zajistí optimální týdenní a denní výrobní plán.
Zvyšte efektivitu. Optimalizujte kapacitní plán a získejte maximální výkon vaší výroby i s ohledem na možnosti pracovníků a jejich rozložení do směn.

Řízení jakosti

Zvládněte rostoucí počet zákonných i zákaznických požadavků na kvalitu potravin. Díky systému kontrol, automatickému upozorňování na neshody a jejich rychlé analýze, řízení nápravných opatření, zajištění dosledovatenosti a automatizaci procesů řízení jakosti dokážete lépe reagovat na měnící se legislativní požadavky na bezpečnost, kvalitu a jakost potravin.

Automatizace procesů

Zvyšte produkci a zkraťte návratnost investic automatizací vaší výroby. Zavedením Industry 4.0 a IoT, ať už v rámci výrobní linky, dílčích činností nebo výstavbou celého robotického závodu získáte konkurenční výhodu v podobě efektivnější i flexibilnější výroby, logistiky a administrativy. Díky propojení a koordinaci strojů v rámci celého výrobního procesu dosáhnete predikovatelného výkonu a konstantní jakosti produkce.

Okamžité řízení všech procesů od nákupu po expedici

Snižte náklady bezešvou integrací všech podnikových procesů. Vedle okamžitého řízení logistického toku materiálu, ať už v procesech nákupu, skladování, výroby či expedice, získáte i okamžité řízení dalších procesů, jako jsou například řízení jakosti, odbytu, údržby a další.

Řízení výrobkového portfolia

Maximalizujte svou marži detailní alokací firemních nákladů do výrobků. Analýza ziskovosti segmentů trhu vám umožní lépe a výkonněji řídit vaše výrobkové portfolio. Přesnou alokací nákladů celé společnosti do konkrétních produktů získáte správné a přesné nákladové ocenění všech vašich výrobků.

Řízení a vyhodnocování efektivity

Dosáhněte ve výrobě nejvyšší možné efektivity a zhodnoťte investice do výrobních zařízení. Řízení efektivity výrobních zařízení včetně OEE, analýza jejich vytížení a efektivní plánování nákupu nebo obnovy zařízení vám umožní vyrábět při nejnižších možných nákladech.
Využívejte své zdroje na maximum. Řízením pracovníků a pracovních týmů na základě vyhodnocování efektivity plnění úkolů vám umožní zpřesňování výkonových norem, dosáhnete lepšího kapacitního plánování a maximalizujete přesnost informací o alokaci nákladů do výrobků.

Vybrané reference:

Pohled zákazníka MP Krásno

Společnost MP Krásno patřící mezi největší české výrobce masa a masných výrobků využívá řešení S2AP for Food na platformě SAP pro řízení všech podnikových procesů od plánování výroby, přes logistiku až po expedici hotových produktů, ale také finanční management a controlling.

„SAP řešení od Sabris nám výrazně pomohlo k zisku, protože známe přesnou nákladovou cenu výrobku díky tomu, že systém dokáže maximum nákladů alokovat přímo do konkrétních výrobků, které tyto náklady spotřebovávají.”

“A díky komplexnímu procesu plánování dokážeme optimálně využít jak kapacity výrobních zařízení, tak i efektivně plánovat pracovníky na směny, to nám výrazně snižuje výrobní náklady.”

Karel Pilčík, majitel společnosti MP Krásno

Řešení S2AP for Food poskytuje nástroje pro systémovou podporu všech business procesů zpracovatelů masa. Více o těchto procesech a jak na sebe logicky navazují se dozvíte na stránce S2AP for Food - Meat.

Plně automatizovaný závod využívající S2AP for Food

Pro nově vybudovaný závod na výrobu uzenin ruské společnosti Cherkizovo Group jsme realizovali řešení plně automatizované výroby na platformě SAP S/4HANA. Šlo o zcela inovativní projekt, na kterém jsme se podíleli jako integrátor a dodavatel vlastního řešení S2AP for Food na principech Industry 4.0.

Téměř všechny činnosti ve výrobě zastávají robotická zařízení a stroje, produktů se během jejich zpracování nedotkne lidská ruka. Z pohledu automatizace výroby jde o unikátní projekt v rámci celé Evropy. IT projekt navíc získal celosvětové ocenění SAP Innovation Awards 2019 v kategorii „Digital Trailblazer“.


Na záběry z provozu závodu se můžete podívat na videu:


Video z přednášky Alexeje Suhareva z Cherkizovo Group na konferenci SAP NOW (v angličtině):


Zajímavé odkazy

S2AP for Food představuje optimální informační systém pro středně velké potravinářské společnosti, které potřebují zvýšit svou konkurenceschopnost rychlejším, přesnějším a efektivnějším řízením firemních procesů. Chcete se dozvědět více detailů? Kontaktujte nás.

 
 
 
 
 
S2AP for Food