MP Krásno

Komplexní informační systém pro optimalizaci a řízení firemních procesů

homepage reference krasno - MP Krásno - Sabris.com

MP Krásno, tradiční výrobce uzenin a masných výrobků z Valašska, patří mezi největší zpracovatele masa v ČR.
Díky kombinaci SAP ERP systému a řešení S2AP for Food od Sabris řídí a kontroluje všechny strategické podnikové procesy. To MP Krásno významně pomáhá v optimalizaci procesů, a tím i růstu zisku.

pilcik new - MP Krásno - Sabris.com

SAP řešení od Sabris nám výrazně pomohlo k optimalizaci a automatizaci některých činností, propojením aplikací a zpracováním velkého množství dat. Nyní můžeme konstatovat, že i díky němu známe přesnou nákladovou cenu každého výrobku. Proces plánování nám pomohl v optimalizaci kapacit výrobních zařízení a efektivním plánování směn, což nám výrazně snižuje výrobní náklady.

Karel Pilčík

majitel MP Krásno

Výzvy, se kterými se zákazník potýkal

Vysoce konkurenční prostředí zpracovatelů masa s nízkými maržemi

Nepřesné plánování a chybějící informace o nákladech na jednotlivé výrobky

Chybějící informace pro kvalifikovaná rozhodnutí a komplexní řízení firmy vedoucí ke zvýšení obratu a zisku

Výroba závislá na zastaralém informačním systému (chyby a slepá místa v procesech)

Nemožnost rychle a pružně reagovat na neustále se měnící požadavky zákazníků

Nákladná správa IT infrastruktury (roztříštěnost systémů od více dodavatelů)

Poskytnutá řešení a služby

SAP ERP

S2AP for Food

Nasazení SAP

Realizace

Komplexní řešení pro růst i podporu automatizace

Společnost MP Krásno podniká ve velmi konkurenčním prostředí s nízkými maržemi. Potřebovala nasadit řešení, které jí v tak náročném prostředí zajistí růst obratu i zisku. Firemní strategie je navíc postavena na zvyšování míry automatizace výrobních, logistických i administrativních činností. V souladu s tím se vedení rozhodlo zavést robustní IT řešení na platformě SAP s podporou automatizace procesů.

stroj 2 - MP Krásno - Sabris.com
parky 1 - MP Krásno - Sabris.com

Implementace řešení do 4 závodů

MP Krásno má hlavní výrobní závod ve Valašském Meziříčí a další závod na výrobu trvanlivých a fermentovaných salámů v Ostravě. Součástí projektu nasazení SAP ERP byly tyto dva závody a dále také závod společnosti Řeznictví H+H, s.r.o. v Hladkých Životicích a závod Krásno Slovakia, s.r.o., zajišťující odbyt výrobků MP Krásno na slovenském a maďarském trhu.

Komplexní řízení, kontrola a bezchybný provoz všech závodů

Implementace řešení pokrývala detailní plánování, řízení a kontrolu všech procesů spojených se zpracováním masa, včetně podpory automatizace a napojení robotických výrobních linek i automatizovaných skladů. MP Krásno tak v jediném systému spravuje všechny klíčové informace.

vyroba 1 - MP Krásno - Sabris.com
klobasa 1 - MP Krásno - Sabris.com

Zvládnutí zákonných i zákaznických požadavků na kvalitu potravin

Další přidanou hodnotou implementovaného řešení od Sabris je zajištění bezpečnosti potravin, řízení doby trvanlivosti v odbytu a expedici, sledování původu suroviny, podpora auditů HACCP, IFS, BRC, GMP a další.

Řízení a vyhodnocování efektivity ve výrobě

V rámci řešení byly nasazeny nástroje pro řízení produktivity výroby a její vyhodnocování včetně nástrojů OEE, které byly ještě dále rozšířeny.
Díky tomu dokáže MP Krásno lépe plánovat své kapacity a má k dispozici přesné informace o alokaci nákladů do jednotlivých výrobků.

stroj 1 - MP Krásno - Sabris.com

Přínosy našeho řešení

Společnost MP Krásno řídí finance, výrobu i logistiku v jednom centrálním systému, což jí významně napomáhá k zvyšování obratu i zisku.

Díky řízení jakosti dokáže MP Krásno snadno a rychle reagovat na rostoucí požadavky zákazníků i legislativu k zajištění kvality a bezpečnosti potravin.

Díky komplexnímu procesu plánování MP Krásno optimálně využívá jak kapacity výrobních zařízení, tak i efektivně plánuje pracovníky na směny, což jim výrazně snižuje výrobní náklady.

O společnosti MP Krásno

Masny prumysl Krasno MPK

MP Krásno, tradiční výrobce uzenin a masných výrobků z Valašska, patří do pěti největších českých výrobců masa a uzenin. Jde o rodinnou firmu již šesté generace řeznických mistrů Pilčíků, které se díky obrovskému nasazení podařilo z Krásna vybudovat podnik, který symbolizuje spojení řeznické tradice, valašského kumštu a moderních technologií.

Hlavním lákadlem sortimentu jsou tradiční valašské speciality. Lze je nalézt u řady obchodních řetězců a maloobchodních sítí, stejně jako na pultech specializovaných řeznictví.

Více na www.krasno.cz