SAP Simple Finance

Trend štíhlých (Lean) operací už dorazil i do oblasti financí podnikových informačních systémů.

Obvyklé označení „štíhlý“ znamená odstranění zbytečné práce bez přidané hodnoty. V oblasti financí je řada agend, které v principu hodnotu nepřinášejí, ale musí být precizně a bezchybně splněny jako např. výkaznictví, účetnictví, daně atd. Ty jsou takzvaně povinné. Kromě nich jsou však i další agendy, které jsou pro podnik kritické a mohou zásadně přispět k finálnímu úspěchu či neúspěchu. Role finančních ředitelů v podnicích je především o tom, jak dokáží spolehlivě zajistit ty první a současně uřídí ty druhé tak, aby podnik v složitém terénu finančních zdrojů a toků byl vždy v té nejlepší možné pozici. Proto, aby tuto svoji úlohu zvládali co nejlépe, potřebují volné ruce osvobozené od rutiny a o to větší prostor a nástroje na řešení nekonvenčních a strategických úkolů.

Je možné takového stavu dosáhnout? Je možné minimalizovat práci s rutinou a umazat vrásky spojené s nejistotou?

Rozhodně se nejedná o jednoduchý úkol. Finanční oblast byla, je i bude komplexní a vzhledem k neustálým změnám v okolí podniku, stupňujícímu se tlaku regulatorních požadavků i měnící se roli a požadavkům na ty, kdo ji řídí, je zřejmé, že toto je výzva, která se sama od sebe nezjednoduší.

To, co však může být jednodušší, jsou systémy podporující oblast financí a další podnikové struktury a to zejména díky novým technologiím, které vysoce efektivně „zpracovávají data v paměti“ (in memory computing). Díky těmto technologiím se významně mění nároky na vnitřní strukturu systémů. Příkladem může být oblast finančních tabulek v systému SAP, kdy dochází ke snížení z 15 na 4 fyzické tabulky. To v praxi znamená, že výkonnější in memory databáze nejen zrychluje chod systému, ale současně přináší příležitost k jeho zásadní inovaci. Méně tabulek znamená méně operací (až 50x), méně operací znamená výrazný nárůst rychlosti a nárůst rychlosti představuje posun možností pro uživatele závislé na systému.

Jaké jsou tedy hlavní přínosy Simple Finance?

Snadnější práce s finančními informacemi

 • Rychlé a předpřipravené datové vrstvy, tzv. smart kokpity pro různé finanční funkce a standardizované výstupy finančních operací.
 • Nové možnosti ad-hoc reportů a analýz v reálném čase nad agregovanými daty.
 • Okamžité analýzy i nejmenších detailů v úrovni účetních dokladů a jejich položek.

Dostupnost a mobilita

 • Možnost pracovat s reálnými online daty a reporty na tabletech či mobilních telefonech.

Zrychlení finančních operací

 • Vnitroskupinové rekonciliace v reálném čase.
 • Okamžité závěrkové operace.
 • Rychlé ad-hoc analýzy nad velkými objemy dat.

Dynamické plánování

 • Přeplánování a rekalkulace v reálném čase při změně dostupných informací nebo vstupních parametrů.
 • Simulace a nové scénáře přímo harmonizované s daty a strukturami informačního systému, tj. bez dalšího zpracování v nadstavbových systémech datových skladů a manažerských informačních systémů.

Hladká integrace

 • Hladké propojení statutárního výkaznictví, manažerského účetnictví a controllingu.
 • Snadnější vývoj a úpravy nových nákladových modelů (alokace a přeúčtování nákladů).

Shoda s předpisy

 • Průběžný monitoring shody s předpisy (compliance)

Právě tato zlepšení a řada dalších, jež jsme pro zjednodušení nejmenovali, významně přispívají k zeštíhlení a zefektivnění práce nad finančními agendami.

Konkrétní příklady přínosů

I když se jedná o úplně nové technologie, již dnes jsou známy konkrétní příklady objektivních přínosů:

 • Finanční ředitel společnosti SAP deklaroval úsporu 400 pracovních dní v procesu závěrkových operací.
 • Společnost Zurich Insurance Group dosáhla až 1000 násobného zrychlení finančních reportů.

Finanční oddělení tak vstupují do světa, kdy výsledky lze prezentovat v reálném čase bez ohledu na velikost a komplexnost dané společnosti. Nové možnosti v rámci finančních procesů tak nabízí další prostor k úspěšné transformaci finančních oddělení směrem ke flexibilitě, rychlosti a změně celkového pohledu na finance a roli financí v dnešním proměnlivém ekonomickém prostředí.

Kontaktujte nás

Pokud byste se rádi dozvěděli více o nových možnostech využití SAP ERP v oblasti financí díky modulu SAP Simple Finance, který je součástí nové generace SAP Business Suite for SAP HANA (SAP S/4 HANA), kontaktujte nás. Rádi se vám budeme věnovat.Zajímavé odkazy:

Stránky o SAP S/4 HANA na webu společnosti SAP
SAP HANA blog na téma Simple Finance
Rychlost není cíl, ale prostředek k dosažení nejlepšího výsledku

 
 
 
 
 
SAP Simple Finance