Quick Scan analýza

Quick Scan analýza připravenosti na přechod na SAP S/4HANA

Proč je třeba Quick Scan realizovat?

Společnost SAP současně s uvedením nové generace systému SAP S/4HANA na trh oznámila ukončení podpory předchozích verzí SAP ERP v roce 2027 s možností rozšířené podpory do konce roku 2030.
Většině stávajících provozovatelů SAP ERP tak běží čas, kdy budou muset dříve či později učinit rozhodnutí o změně. Toto rozhodnutí by mělo být kvalifikované a mělo by se opírat o fakta, která jim umožní správně naplánovat kapacity, finance i optimální načasování a vyhnout se případným rizikům.

Co je Quick Scan?

Quick Scan je analýza Vaší připravenosti na přechod na SAP S/4HANA, která Vám pomůže rychle a kvalifikovaně naplánovat přechod resp. konverzi na tento nový systém, a to jak z pohledu časového, tak i finančního.

Proces přechodu na S/4HANA je ovlivněn řadou faktorů:

 • Verze stávajícího systému
 • Stav a kapacita hardware
 • Objem historických a provozních dat
 • Využívaná funkcionalita systému
 • Komplexnost zákaznického vývoje a další

Jak Quick Scan probíhá?

 • Na samém počátku od Vás potřebujeme získat nezbytné informace o využití systému, a to prostřednictvím dotazníku a nástroje SAP Transformation. Další vstupy získáme z reportů, které náš konzultant báze s využitím SAP nástrojů vygeneruje z Vašeho systému.
 • Naši experti získané informace posoudí a navrhnou odpovídající postup konverze, rozsah pracnosti vyplývající z procesu konverze, rozsah dodatečné pracnosti způsobené stavem a způsobem užívání systému a minimální potřebnou konfiguraci.
 • Výsledky analýzy včetně našich doporučení s Vámi prodiskutujeme a následně vypracujeme finální zprávu s našimi závěry.

Jak Sabris Quick scan hodnotí zákazník Model Obaly?

„Sabris nám prostřednictvím Quick Scan analýzy poskytl ve velmi krátkém čase a za rozumnou cenu ucelený přehled o stavu našeho SAP prostředí v souvislosti s přechodem na S/4HANA. Výstupem analýzy byly konkrétní kroky, které musíme provést pro bezproblémový přechod na SAP S/4HANA.
Díky tomu jsme začali s úpravou kmenových dat, archivací a analýzou Z-transakcí.
Z pohledu IT jsme nyní schopni lépe plánovat potřebný čas, jednotlivé kroky i náklady související s přechodem na nový systém.“

Bc. Daniel Kubesa, vedoucí týmu SAP, Model Obaly a. s.

Co je výstupem Quick Scan analýzy

 • Sizing hardware pro bezpečný start Vašeho produktivního, testovacího i vývojového systému ke stávajícímu datu realizovaného Quick Scanu.
 • Návrh optimálního scénáře přechodu na SAP S/4HANA.
 • Informace o rozsahu Vašeho zákaznického vývoje, který má vliv na pracnost eventuální konverze na SAP S/4HANA (Nad rámec této služby je možné přiobjednat konzultace o tom, které Z-transakce bude možné nahrazovat inovovanými funkcemi SAP S/4HANA a které bude nezbytné konvertovat.)
 • Odhad časové náročnosti projektu přechodu na S/4HANA včetně odhadu nutných hrubých investic.
 • Identifikace překážek a rizik vedoucích k případné nutnosti reimplementace Vašeho systému.
 • Stanovení orientační délky projektu přechodu a doporučení optimálního načasování.
 • Prezentace a předání analýzy managementu a dalším odpovědným osobám na Vaší straně.

Chcete se dozvědět více o naší službě Quick Scan? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

 
 
 
 
 
 
Quick Scan analýza