Pokladní systémy pro SAP

Potřebujete si v konkurenčním prostředí udržet silnou pozici, rychle expandovat nebo zvýšit ziskovost vašeho obchodu?

Z pohledu retailové společnosti se jeden z klíčových kontaktů se zákazníkem odehrává na pokladně. Zákazník by měl být rychle a bezchybně odbaven. Pokud operace na pokladně trvají příliš dlouho nebo jsou na zboží a pokladně uvedeny rozdílné údaje, zákazník není spokojen.

Dalšími hrozbami pak může být chybný stav množství zboží na skladě, nevyrovnané účty hlavní knihy, nesprávně odvedené DPH, nepřesně odvedené tržby, chybějící uzávěrky, nejasné pokladní kompetence, pozdě odhalená defraudace. To je výčet jen několika možných problémů, se kterými se může obchodní společnost potýkat.

Na základě našich zkušeností z projektů v obchodních společnostech jsme vyvinuli účinný nástroj Sabris POS Solution (Point Of Sale - prodejní místo), jehož vlastní podstatu tvoří CashDesk - pokladna.

Pokladny poskytujeme ve dvou verzích. První je určena pro prodej supermarketového typu, tedy k rychlému odbavení plného nákupního košíku, kde základním principem je práce s čárovými kódy. Druhá verze je uživatelsky mnohem komfortnější. Dotykový displej se zde stává hlavním nástrojem pro realizaci pokladních operací.  Různá kritéria pro vyhledávání zboží, položkové slevy i slevy na doklad, dárky, akce, hotovostní platby v různých měnách, platby kartou, certifikátem, stravenkami či kombinovaně, platba faktur, uzávěrky, odvody a dotace, režijní pokladna, to vše je samozřejmostí.

Doklad lze přiřadit k pojmenovanému zákazníkovi či objektům jako je například stůl či stojan. Práce s více odloženými doklady umožňuje uspokojit zapomnětlivé zákazníky, ale i potřeby speciálního prodeje v restauraci či na benzinové pumpě.

Všechna data prodejny jsou spravována POS Serverem. Uživatelské prostředí k němu poskytuje POS Manager. Pomocí něj může vedoucí prodejny data kontrolovat i spravovat. Master Server pak zajišťuje komunikaci s ERP systémem, do nějž má být POS řešení začleněno.

Kontrola dat

Pokud je řešení POS správně nasazeno, dochází k vyrovnání na účtech hlavní knihy pomocí vstupů dokladů, odvodů a dotací na jedné a uzávěrek na straně druhé. Pak lze správnost a úplnost všech provedených operací snadno kontrolovat jednoduchým pohledem do hlavní knihy. Pokud nechcete zatěžovat své účetnictví takto precizním přístupem nebo chcete disponovat více nezávislými kontrolními mechanismy, nabízíme vám funkcionalitu pro křížovou kontrolu všech přijatých dat a dopočítávající potřebné vyrovnání na „virtuálních účtech“. Aby report vše vyhodnotil kladně, je nutné dodržet doporučené metodické postupy.

Díky tomu získáte několikanásobnou kontrolu různých úrovní pokladního systému. Standardní zakomponované nástroje SAP umožní správcům systému kontrolovat zpracování dat na technické úrovni. Provedení požadovaných operací pak může zkontrolovat správce POS v základním reportu frameworku. Hlavní kniha a kontrolní report umožňují různým způsobem zkontrolovat zpracování dat z pohledu účetního. Tím je zajištěna kontrola technická, logická a účetní. Sekundárním projevem je i kontrola metodických postupů. Pokud nebudou dodrženy, ukážou to součty kontrolního reportu nebo denní mezisoučty na hlavní knize.

Diskontní prodej, internetový prodej, potraviny, keramika, koberce, sportovní zboží, zahradnictví, elektronika a další obory prověřily Sabris POS Solution. Řešení je nasazeno v několika zemích střední Evropy ve fiskálním i nefiskálním módu. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás.

Pokladní systém Sabris POS Solution

Řešení, které vám zabezpečí komplexní správu pokladního procesu v reálném čase, poskytne detailní přehled o všech skladových i finančních operacích provedených na pokladnách, zajistí bezpečný oboustranný přenos dat mezi informačním a pokladním systémem a nabídne využití různých marketingových akcí, jako jsou slevy, kupóny apod.

Největší přidaná hodnota POS Solution je v integraci se systémem SAP

Naše řešení nabízí rozhraní na různé systémy, největší přidanou hodnotu však přináší při nasazení s ERP SAP. Zde nabízíme další softwarovou komponentu Sabris POS Framework for SAP, která zajišťuje bezpečné zpracování přijatých dat, evidenci vazeb mezi vstupními IDOCy, pokladními doklady a vznikajícími standardními SAP doklady, jako jsou MM doklady, SD faktury, FI doklady.

Veškeré operace jsou logovány dle jednotných pravidel, chyby jsou reportovány v přehledu dokladů nebo mohou být eskalovány pomocí SAP workflow. Tyto pokročilé vlastnosti Sabris POS Framework spolu s oddělením POS Serveru a pokladny, které umožňuje standardní offline režim bez nutnosti permanentního spojení s centrálním systémem, tvoří hlavní konkurenční výhodu Sabris POS Solution. Navíc díky tomu, že dodáváme zákazníkům kompletní řešení SAP, známe jejich kompletní procesy navazující na ty pokladní.

 

Sabris POS Solution je stabilní certifikované Microsoft.NET řešení, vhodné pro obchodní řetězce různé velikosti. V případě růstu vaší obchodní sítě se bez problémů přizpůsobí požadavkům většího počtu pokladních míst. Jeho obsluha je velmi jednoduchá a není nutné náročné zaškolení personálu. Systém je navíc odolný vůči chybám způsobeným nezkušenými uživateli.

Naše reference:


   


Vlastnosti Sabris POS Solution:

  • Možnost provázání na již používaná řešení
  • Možnost připojení platebních terminálů, čteček čárových kódů a dalšího příslušenství
  • Možnost začlenění motivačních klientských sestav a zpětné vazby na pokladní systém
  • Možnost využití speciálních zákaznických displejů pro promítání reklam zákazníkovi
  • Snadná přizpůsobitelnost specifickým požadavkům
  • Dostupnost různých jazykových mutací
  • Zajištění online i offline provozu pokladen pro případ výpadku spojení mezi prodejnou a centrálou
 
 
 
 
 
Pokladní systémy pro SAP