SAP Business Analytics

Řešení Business Analytics na platformě SAP zahrnují procesně orientovaný přístup ke zvýšení kvality rozhodovacích procesů, založený na cílech a vizi společnosti či dalších strategických ukazatelích napříč celou organizací.

Správně nasazená řešení Business Analytics vám poskytnou na všech úrovních managementu vysoce efektivní integrované řídící a rozhodovací nástroje, které významně zvýší výkonnost a tedy i prosperitu vaší společnosti.

SAP Business Analytics vytváří rámec nad všemi firemními procesy, metodikami, metrikami a také systémovými nástroji potřebnými pro řízení dobře fungující společnosti.

Jaké jsou hlavní výhody řešení Business Analytics?

  • Strategické řízení společnosti či organizace
  • Plánování a tvorba reálných rozpočtů
  • Vytváření přesných předpovědí budoucích událostí (forecastování)
  • Maximalizace ziskovosti a optimalizace nákladů
  • Důvěryhodný reporting a analýzy v čase
  • Snadnější zapojení lidí do firemní kultury založené na analýze dat

Které hlavní oblasti poskytujeme?

Reporting

Poskytujeme profesionální nástroje pro prezentaci a analýzu dat pomocí interaktivních dashboardů a analytických reportů. Zákazníci nejčastěji využívají tzv. manažerské kokpity, monitoring okamžitého stavu důležitých ukazatelů, odchylky od plánu, tiskové reporty, aj. V zásadě jde o informační management, tedy řízení komplexního procesu reportingu napříč celou organizací.

Business Intelligence

U zákazníků zúročujeme naše dlouhodobé zkušenosti z implementací datových skladů a následného reportingu nad těmito sklady. Používáme robustní řešení založená na platformě SAP Business Warehouse (SAP BW). Pro reportovací vrstvu pak SAP Business Objects, které lze připojit i na non-SAP systémy a dokonce i přímo nad transakční systém.
Další zajímavou možností je využití SAP Analytics Cloud, které ve formě služby poskytuje veškeré potřebné funkce pro reporting – Business Intelligence (BI), plánování a prediktivní analýzy v jednom jediném řešení.

Plánování a konsolidace

Dále nabízíme řešení pro plánování a konsolidaci strategických ukazatelů společnosti či organizace na platformě SAP Business Planning and Consolidation (BPC). V případě finanční konsolidace se jedná o sjednocení výsledků napříč celou organizací včetně nastavení konsolidačního procesu a podpory různých účetních standardů. Plánování pak typicky zahrnuje tvorbu rozpočtů, forecastů na různých úrovních (nákladové středisko, účet, atd.).

Mobilita

Ke stále žádanějším možnostem moderních BI systémů patří mobilní reporting nezávislý na platformách. Moderní BI řešení dovoluje vytvářet reporty optimalizované pro přístup z mobilních zařízení – ať už jde o populární iPady a iPhony nebo tablety a smartphony s platformou Android či nově se rozšiřujícími Windows. Manažer si tak může během krátké chvilky zkontrolovat aktuální obchodní výsledky nebo provádět nadefinované schvalovací procesy, např. ihned schválit objednávku.

Řízení rizik

V soudobém turbulentním prostředí jsou rizika charakteristickým průvodním jevem fungování organizací. Řízení rizik neboli Risk Management je oblast zaměřující se na analýzu možných rizik a jejich snížení pomocí různých metod prevence.
Pro tyto účely nabízíme našim zákazníkům produkt SAP GRC (Governance, Risk and Compliance), který umožňuje efektivní řízení rizika neoprávněných operací v informačním systému.

Napište nám, naši konzultanti mají v oblasti Business Analytics řadu zkušeností a jsou připraveni reagovat na vaše konkrétní požadavky.

 
 
 
 
 
SAP Business Analytics