Firemná analytika

Riaďte vašu firmu na základe dát a nie pocitov

Úvod 5 Riešenia a služby 5 Firemná analytika
Sabris firemni analytika - Firemná analytika - Sabris.com

Veštite moderne a netopte se v dátach

Odporučíme a nasadíme vám najvhodnejšie riešenie pre zvýšenie kvality vašich rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach.

Od operatívneho monitoringu v reálnom čase cez sledovanie kľúčových ukazovateľov vašej spoločnosti až po zlepšenie plánovania vďaka predikciám založeným na umelej inteligencii.

Kearney logo slate - Firemná analytika - Sabris.com

Podľa analytickej spoločnosti IT Kearny sa medzi rokmi 2018 a 2020 zdvojnásobil počet firiem, ktoré plne využívajú analytiku na riadenie firmy.

Zdroj: správa

Spoločnosť Boots Opticians je reťazec očných optík s viac než 1 000 pobočkami vo Veľkej Británii s dlhoročnou históriou predaja a očných testov.

Bohatstvo v dátach

 • Spoločnosť riešila, ako čo najlepšie osloviť desiatky miliónov svojich zákazníkov s konkrétne cielenou ponukou, vo väzbe na ich potreby a zvyklosti.
 • Riešením bolo využitie BI nástrojov pre analýzu viac než 50 ukazovateľov každého zákazníka, napr. história nákupu, profitabilita, loajalita, zvyklosti, a návrh personifikovaného spôsobu komunikácie.
 • Nasledovali stovky kampaní a státisíce individualizovaných správ rôznymi kanálmi.
 • Vďaka tomu sa spoločnosti Boots Opticians zvýšil obrat behom jedného roka o niekoľko desiatok percent.

Súčasné výzvy

Nadužívanie Excelů vedie k nekonzistenciám a nejednoznačným interpretáciám informacií
Nie je jasné, na čom firma skutočne zarába a kde jej unikajú v peniaze
Firma je zahltená dátami, ale nevie ich pretvárať do zmysluplných informácií a znalostí
Oneskorené a chybné rozhodnutia z dôvodu manuálnej tvorby reportov
Strategické, taktické i operatívne rozhodovanie je založené na pocitoch
BI projekty sú podceňované z hľadiska prínosov, sú nasadzované internými silami a mnohokrát neúspešne

Hlavné prínosy

 • Rýchla návratnosť investície
 • Získavanie skutočne dôležitých informácií z nepreberného množstva dát
 • Operatívne riadenie firmy v reálnom čase
 • Informovanejšie rozhodovanie vďaka nastoleniu „jednej verzie pravdy“
 • Lepšie plánovanie budúcich udalostí
 • Maximalizácia ziskovosti a optimalizácia
 • Pružnejšie reakcie na zmeny trhu a správanie zákazníkov
 • Riadenie ziskovosti zákazníkov, zákaziek, výrobkov i služieb
Iveta Šubová

Urobte prvý krok a ozvite sa nám

Dohodneme sa na ďalšom postupe, ktorý vám bude vyhovovať.

Kontaktujte nás