Řešení pro řízené sklady

Řízení skladových procesů včetně zajištění jejich plné automatizace od objednání zboží až po expedici

LES (Logistic Execution System) je nadstavbou standardní funkcionality ERP systému SAP v oblasti řízení skladů, která byla vyvinuta společností Sabris na základě jejích dlouholetých zkušeností a ověřených postupů pro návrh a provoz procesů řízeného skladu.

Díky vysoké míře přizpůsobení a široké funkcionalitě je řešení vhodné jak pro výrobní, tak pro obchodní a logistické společnosti, které potřebují řešit kompletní řízení skladových procesů.

Sabris řešení LES je založené na sadě aplikací pro zpracování úloh řízeného skladu na mobilním terminálu. Přináší jednoduché a srozumitelní prostředí pro uživatele, bez složitých voleb a postupů. Všechny fyzické procesy mají okamžitě svůj obraz v informačním systému, což umožňuje rychle reagovat a správně se rozhodovat.

Hlavní přínosy Sabris řešení pro řízené sklady:

  • Řízení skladových procesů a okamžitý přehled o reálných datech - vyhodnocování, plánování a přijímání nápravných opatření (např. pro zvýšení obrátkovosti či snížení výdejních časů expedice apod.)
  • Reálný přehled o efektivitě lidských zdrojů v rámci skladových procesů
  • Zvýšení efektivity provozu skladu zjednodušením operací
  • Redukce papírových dokladů
  • Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem díky automatizaci procesů
  • Zvýšení spokojenosti zákazníků

Pokud byste se rádi dozvěděli více, kontaktujte nás.

Hlavní funkcionalita Sabris řešení pro řízené sklady:

Plánování a řízení skladovacích procesů

Všechny skladovací procesy jsou řízeny na základě skladových příkazů resp. úloh, které jsou přidělovány jednotlivým pracovníkům dle jejich kvalifikace a priorit. Manažer skladu má k dispozici sadu nástrojů pro monitorování stavu skladu. S informacemi, jako je přehled otevřených skladových příkazů a doba trvání jednotlivých úloh, může predikovat čas, který je nutný pro splnění stanovených cílů.

Příjem

Příjem k nákupní objednávce nebo k přijímané dodávce (dodavatelskému avízu) je organizován tak, aby plánovaná doba pro vykládku nebyla překročena. Na příjmu je i kontrola kvality, jejíž četnost je řízena dle hodnocení dodavatelů. Součástí činností na příjmu je i paletizace zboží nebo jeho dekompozice dle typu uskladnění. Následně je zboží naskladněno na cílové místo ve skladu.

Vychystávání a balení

Způsob vychystávání se liší podle množství a četnosti položek, které se mají vyskladnit. Sabris řešení podporuje tyto způsoby vychystávání: pick by order, multi-order picking, pick and pass a wave pick. Pro pracovníka jsou vytvořeny optimální podmínky pro přesné a rychlé vychystání, skladové úlohy jsou seřazeny podle požadovaného pořadí nebo zóny. V rámci procesu vychystávání může probíhat balení nebo kontrolní přepočítaní položek včetně převážení.

Zásobování výroby

Řízené sklady jsou využívaný v logistický, ale i ve výrobních společnostech. Pro tyto zákazníky je klíčové včasné zásobování výrobních linek na základě plánovaných požadavků, případně systému KANBAN.

Doplňování vychystávacích zón

Pro splnění objednávky zákazníka je nutné synchronizovat činnosti na skladě. Doplňování vychystávacích zón je jednou z nich. Vychystávací zóny jsou doplňovány na základě plánovaného výdeje tak, aby zboží bylo před vlastním vychystáním k dispozici.

Inventura

Inventura je nezbytnou součástí řízení skladu. Naše řešení je připraveno jak na průběžnou inventuru na základě dynamických cyklů dle ABC analýzy, která může probíhat za chodu skladu, tak i výroční inventuru k roční uzávěrce.

Mobilní terminály

Základem řešení Sabris je jednoduché uživatelské rozhraní pro mobilní terminály, které je přehledné a intuitivní.

Automatické sklady

Automatizací skladu lze dosáhnout výrazného zvýšení efektivity. Sabris řešení umožňuje napojení na automatické sklady (např. Kardex nebo Knapp) včetně řízení skladovacích technologií, jako jsou přepravníky.

 
 
 
 
 
Řešení pro řízené sklady