MP Krásno

Komplexný informačný systém pre optimalizáciu a riadenie firemných procesov

homepage reference krasno - MP Krásno - Sabris.com
MP Krásno, tradičný výrobca údenín a mäsových výrobkov z Valašska, patrí medzi najväčších spracovateľov mäsa v ČR.
Vďaka kombinácii SAP ERP systému a riešeniu S2AP for Food od Sabris riadi a kontroluje všetky strategické podnikové procesy. To MP Krásnu významne pomáha v optimalizácii procesov, a tým aj v raste zisku.
pilcik new - MP Krásno - Sabris.com

SAP riešenie od Sabris nám výrazne pomohlo k optimalizácii a automatizácii niektorých činností prepojením aplikácií a spracovaním veľkého množstva dát. Teraz môžeme konštatovať, že aj vďaka nemu poznáme presnú nákladovú cenu každého výrobku. Proces plánovania nám pomohol v optimalizácii kapacít výrobných zariadení a v efektívnom plánovaní zmien, čo nám výrazne znižuje výrobné náklady.

Karel Pilčík

Majiteľ, MP Krásno

Výzvy, s ktorými sa zákazník stretával

Vysoko konkurenčné prostredie spracovateľov mäsa s nízkymi maržami
Nepresné plánovanie a chýbajúce informácie o nákladoch na jednotlivé výrobky
Chýbajúce informácie pre kvalifikované rozhodnutia a komplexné riadenie firmy vedúce k zvýšeniu obratu a zisku
Výroba závislá na zastaralom informačnom systéme (chyby a slepé miesta v procesoch)
Nemožnosť rýchlo a pružne reagovať na neustále sa meniace požiadavky zákazníkov
Nákladná správa IT infraštruktúry (roztrieštenosť systémov od viacerých dodaváteľov)

Poskytnuté riešenia a služby

SAP ERP
S2AP for Food
Nasadenie SAP

Realizácia

Komplexné riešenie pre rast aj podporu automatizácie

Spoločnosť MP Krásno podniká vo vysoko konkurenčnom prostredí s nízkymi maržami. Potrebovala nasadiť riešenie, ktoré jej v tak náročnom prostredí zabezpečí rast obratu a zisku. Firemná stratégia je najviac postavená na zvyšovaní miery automatizácie výrobných, logistických i administratívnych činností. V súlade s tým sa vedenie rozhodlo zaviesť robustné IT riešenie na platforme SAP s podporou automatizácie procesov.

stroj 2 - MP Krásno - Sabris.com
parky 1 - MP Krásno - Sabris.com

Implementácia riešenia do 4 závodov

MP Krásno má hlavný výrobný závod vo Valašskom Meziřičí a ďalší závod na výrobu trvanlivých a fermentovaných salám v Ostrave. Súčasťou projektu nasadenia SAP ERP boli tieto dva závody a ďalej tiež závod spoločnosti Řeznictví H+H, s.r.o. v Hladkých Životiciach a závod Krásno Slovakia, s.r.o., zabezpečujúci odbyt výrobkov MP Krásno na slovenskom a maďarskom trhu.

Komplexné riadenie, kontrola a bezchybná prevádzka všetkých závodov

Implementácia riešenia pokrývala detailné plánovanie, riadenie a kontrolu všetkých procesov spojených so spracovaním mäsa, vrátane podpory automatizácie a napojenia robotických výrobných liniek i automatizovaných skladov. MP Krásno tak v jedinom systéme spravuje všetky kľúčové informácie.

vyroba 1 - MP Krásno - Sabris.com
klobasa 1 - MP Krásno - Sabris.com

Zvládnutie zákonných aj zákazníckych požiadaviek na kvalitu potravín

Ďalšou pridanou hodnotou implementovaného riešenia od Sabrisu je zabezpečenie bezpečnosti potravín, riadenie doby trvanlivosti v odbyte a expedícii, sledovanie pôvodu suroviny, podpora auditov HACCP, IFS, BRC, GMP a ďalšie.

Riadenie a vyhodnocovanie efektivity vo výrobe

V rámci riešenia boli nasadené nástroje na riadenie produktivity výroby a jej vyhodnocovania vrátane nástrojov OEE, ktoré boli ešte ďalej rozšírené.
Vďaka tomu dokáže MP Krásno lepšie plánovať svoje kapacity a má k dispozícii presné informácie o alokácii nákladov do jednotlivých výrobkov.

stroj 1 - MP Krásno - Sabris.com

Prínosy nášho riešenia

Spoločnosť MP Krásno riadi financie, výrobu i logistiku v jednom centrálnom systéme, čo jej významne napomáha k zvyšovaniu obratu i zisku.
Vďaka  riadeniu kvality dokáže MP Krásno jednoducho a rýchlo reagovať na rastúce požiadavky zákazníkov i na legislatívu k zabezpečeniu kvality a bezpečnosti potravín.
Vďaka komplexnému procesu plánovania MP Krásno optimálne využíva ako kapacity výrobných zariadení, tak i efektívne plánovanie pracovníkov na smeny, čo mu výrazne znižuje výrobné náklady.
O spoločnosti MP Krásno
Masovy priemysel Krasno MPK

MP Krásno, tradičný výrobca údenín a mäsových výrobkov z Valašska, patrí medzi päť najväčších českých výrobcov mäsa a údenín. Ide o rodinnú firmu už šiestej generácie majstrov mäsiarov Pilčíkovcov, ktorým sa vďaka obrovskému nasadeniu podarilo z Krásna vybudovať podnik, ktorý symbolizuje spojenie mäsiarskej tradície, valašského kumštu a moderných technológií.

Hlavným lákadlom sortimentu sú tradičné valašské špeciality. Môžeme ich nájsť v mnohých obchodných reťazcoch a maloobchodných sieťach, rovnako ako aj na pultoch špecializovaných mäsiarstiev.

Viac na www.krasno.cz/sk