Riešenia a služby
Dodávame špičkové produkty a poskytujeme
profesionálne služby a poradenstvo, kde využívame
ako osvedčené postupy, tak naše odborné
znalosti špecifík procesov.

Riešenia a služby

Poskytujeme kompletné portfólio služieb systémovej integrácie od odporúčania správnej informačnej stratégie a najvhodnejších technológií, cez analýzu, návrh a implementáciu až po následnú podporu celého riešenia. Pokiaľ potrebuje zákazník vyvinúť riešenie na mieru, ponúkame služby nášho vlastného vývojového oddelenia. Zákazníkom poskytujeme aj služby outsourcingu, predovšetkým v oblasti personalistiky a spracovania miezd, testovania, či digitalizácie a vyťažovania dát z dokumentov.

Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním riešení na platforme SAP. Tieto riešenia sú kombináciou produktov SAP, našich odborných znalostí odborových špecifík a skúseností z už realizovaných projektov a vlastného vývoja, s cieľom dodať zákazníkovi riešenie s nejvyššou pridanou hodnotou.

Pomáhame spoločnostiam zvýšiť výkonnosť a teda aj prosperitu nasadením vysoko efektívnych riadiacich a rozhodovacích nástrojov z oblasti Business Analytics, ako sú Reporting a analýzy, Business Intelligence alebo Plánovanie a konsolidácia.

Špecializujeme sa na oblasť správy dokumentov a Enterprise Content Management, kde dodávame popredné svetové technológie OpenText, vrátane implementácie špecializovaných riešení. Spoločnostiam, ktoré využívajú produkt Microsoft SharePoint ponúkame integrovanú ECM nadstavbu TreeINFO s pripravenými riešeniami najviac požadovaných oblastí práce s dokumentami.

Pre viac informácií o ponúkaných službách a riešeniach využite ponuku menu.

 
 
 
 
 
Riešenia a služby