Digitálna firma

Zbavte sa manuálnych činností s nízkou pridanou hodnotou

Úvod 5 Riešenia a služby 5 Digitálna firma
digitalizace vetsi - Digitálna firma - Sabris.com

Zvýšte svoj zisk vďaka synergii ľudí a technologií

Poradíme vám, ako sa úplne zbaviť papierových dokumentov, ako zamestnať softwarové roboty, alebo ako digitalizovať či outsourcovať procesy, aby ste mohli získanú kapacitu využiť na svoj rozvoj.

Outsourcing personálnej
a mzdovej agendy

Sabris pomohol spoločnosti NKT vyriešiť proces spracovania miezd pre takmer 1 000 zamestnancov novo akvizovaného závodu vo Švédsku.

Dlhodobo poskytovaná služba v súčasnosti zahŕňa komplexný business proces outsourcingu spracovania miezd vrátane tlače a dodávky výplatných pások z Čiech.

McKinsey

Podľa spoločnosti McKinsey je možné automatizovať 45 % všetkých pracovných činností s využitím súčasných IT technologií.

Zdroj: správa

Súčasné výzvy

Chybovosť a neistá dostupnosť ľudských zdrojov
Neschopnosť pružne reagovať na komplikácie
Vysoké personálne náklady na opakujúce sa činnosti s nízkou pridanou hodnotou
Vysoká fluktuácia a nedostatok kvalifikovaných zdrojov
Neefektívna spolupráca medzi tímami
a naprieč organizácie
Hrozba trestnej zodpovednosti za nesúlad s legislatívou

Hlavné prínosy

  • Zníženie závislosti na ľuďoch využitím softwarových robotov a umelej inteligencie
  • Odolnosť voči výpadku vlastných zdrojov
  • Zníženie nákladov a zvýšenie dostupnosti informácií vďaka bezpapierovej kancelárii
  • Zabezpečenie súladu s internými predpismi a legislatívou
  • Spokojnejší zákazníci, zamestnanci a partneri vďaka rýchlejšej a atraktívnejšej komunikácii
  • Garantovaná dostupnosť, odbornosť a kvalita služieb
  • Optimalizácia procesov sledovaním a odstraňováním úzkých hrdiel
  • Zvýšenie bezpečnosti informácií
Branislav Komada

Urobte prvý krok a ozvite sa nám

Dohodneme sa ďalšom postupe,
ktorý vám bude vyhovovať.

Kontaktujte nás