Podpora aplikácií

Venujte sa svojmu podnikaniu a spokojnosť užívateľov nechajte na nás

Úvod 5 Riešenia a služby 5 Podpora aplikácií
Sabris aplikacni podpora - Podpora aplikácií - Sabris.com

Moderná 24/7 podpora s garanciou kvality

Naše medzinárodné Support centrum vám poskytne profesionálne služby systémovej, aplikačnej i procesnej podpory a poradenstva k produktom od spoločností SAP, OpenText, Microsoft a Sabris.
Prenechajte riešenie problémov nám a využívajte podporu na mieru vašim potrebám.

1024px Gartner logo.svg - Podpora aplikácií - Sabris.com

Podľa spoločnosti Gartner sa predpokladá, že do roku 2023 bude 40 % prác modernizácie aplikácií riešených prostredníctvom viacročných zmlúv na dodávku Application Managed Services.

Zdroj: správa

Magna International vďaka svojim 306 výrobným závodom a 92 vývojovým, inžinierskym a obchodným centrám v 29 krajinách na 4 kontinentoch poskytuje podporu svojim zákazníkom v automobilovom priemysle.

Zvýšenie spokojnosti užívateľov SAP aplikácií

 • Vo väzbe na rozširovanie SAP inštalácií čelila spoločnosť Magna výraznému nárastu incidentov hlásených užívateľmi.
 • Magna so Sabris uzatvorila AMS zmluvu o poskytovaní služieb tímu odborných SAP konzultantov s garanciou kvality služby
 • Počas prvých mesiacov spolupráce sa podarilo významne zvýšiť spokojnosť business užívateľov vďaka redukcii aktuálne otvorených SAP incidentov.

Súčasné výzvy

Riziko finančnej straty spôsobené nedostupnosťou kritických aplikácií
Nedostatok vlastných IT zdrojov, ich zlá zastupiteľnosť a vysoké nároky na kompetencie jednotlivcov
Nespokojnosť business užívateľov a tlak na rozvoj IT systémov
Chýbajúci nadhľad a sledovanie moderných trendov v oblasti IT
Dopad rýchlo sa meniaceho prostredia na kľúčové firemné procesy (IT, legislatíva, business, globálne udalosti)
Problematická podpora z iných časových pásiem a kultúrne rozdiely

Hlavné prínosy

 • Kontinuita podnikania vďaka prevencii výpadku kritických systémov
 • Naše jedno FTE je mix pre riešenie celého vášho IT portfólia
 • Spokojní užívatelia
 • Garantovaná spoľahlivosť služby
 • 24/7 medzinárodná podpora
 • Uvoľnenie kapacít na inovácie, strategický rozvoj a nové projekty
 • Získanie partnera pre tvorbu a optimalizáciu IT koncepcie a IT stratégie
 • Stála dostupnosť znalostí
chodur - Podpora aplikácií - Sabris.com

Urobte prvý krok a ozvite sa nám

Dohodneme sa na ďalšom postupe, ktorý vám bude vyhovovať.

Kontaktujte nás