Zásady ochrany osobných údajov

 

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje zhromaždené spoločnosťami skupiny Sabris holding, SE v súvislosti s ich poskytovanými službami. Viac informácií o skupine Sabris nájdete na webovej stránke: www.sabris.com. Pre účely ochrany osobných údajov a uplatnenie vašich práv je správcom osobných údajov spoločnosť Sabris holding, SE, IČO: 03076199, Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5.

Úvodom

Ceníme si dôveru, ktorú do nás vkladáte tým, že nám v niektorých prípadoch zverujete svoje osobné údaje. Vaše osobné údaje vždy použijeme len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a takými spôsobom, aby nedošlo k porušeniu vašich práv.

O tom, akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi, vás budeme pravidelne informovať na tejto stránke Zásady ochrany osobných údajov. Budete vedieť, ktoré údaje zhromažďujeme, čo s nimi robíme, s kým ich zdieľame, ako ich chránime a na koho by ste sa mali obrátiť v prípade, že máte akékoľvek otázky.

Jednoducho urobíme všetko preto, aby sme vaše osobné údaje riadne zabezpečili a ochránili ich pred zneužitím.

Aké údaje zhromažďujeme?

„Osobné údaje“ v týchto Zásadách ochrany osobných údajov znamenajú informácie alebo časti informácií, ktoré môžu viesť k vašej identifikácii a ďalšie informácie s týmito informáciami súvisiace. Medzi tieto informácie obyčajne patrí napríklad vaše meno, pozícia vo firme, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Vaše osobné údaje môžeme získať z rôznych zdrojov:

Informácie, ktoré nám poskytnete dobrovoľne sami

Pri registrácii na nami organizovanú akciu, keď sa prihlasujete k odberu noviniek a pozvánok na akcie zasielaných e-mailom alebo od nás kupujete produkt či službu, vypĺňate kontaktný formulár, kde kladiete otázky či dopyt. V kontaktnom formulári nájdete vždy informácie o účele spracovania a o jeho právnom základe.

Informácie, ktoré od vás získavame priamo: meno; pozícia vo firme; e-mailová adresa; telefónne číslo; platobné údaje; užívateľský obsah, príspevky a ďalší obsah, ktorý ste odoslali na webové stránky Sabris; akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne. Vo všetkých týchto prípadoch, pokiaľ spracovanie vašich osobných údajov nebude nevyhnutné na plnenie  zmluvy s vami, alebo pre rokovanie o uzatvorení alebo zmene zmluvy uskutočnené na váš návrh, vás požiadame o váš výslovný súhlas s naším spracovaním vašich osobných údajov.

Informácie, ktoré získavame automaticky, keď používate webové stránky Sabris

V súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi používame (alebo tretia strana poskytujúca služby v našom mene) súbory cookie a ďalšie nástroje (nástroje na analýzu webu), ktoré automaticky získavajú informácie o vás v prípade, že používate stránky Sabris.

Medzi automaticky získavané informácie patria: informácie o tom, ktorý webový prehliadač používate; podrobnosti o webových stránkach, ktoré ste si prehliadli; vaša IP adresa; odkazy, na ktoré ste klikli; vaše užívateľské meno, profilový obrázok, pohlavie, siete a ďalšie informácie, ktorých zdieľanie ste povolili pri používaní stránok tretích strán (napr. použitie tlačidla „To sa mi páči“ na stránke Facebook alebo funkcie +1 v službe Google+). Prosím vezmite na vedomie, že automaticky získavané informácie nemusia byť a ani vo väčšine prípadov nie sú osobnými údajmi, pretože ani ich kombinácia nemusí umožniť vašu identifikáciu. V týchto prípadoch nebudete požiadaní o súhlas so spracovaním informácií, ktoré netvoria osobné údaje. V súlade s legislatívou však požadujeme súhlas s ukladaním súborov cookie na váš počítač.

Súbory cookie a anonymné identifikátory používame k zvýšeniu produktivity našich webových stránok a produktov, k prispôsobeniu inzercie na mieru vašim potrebám a na povolenie určitých funkcií webových stránok alebo produktov.

Väčšina webových prehliadačov vo východiskovom nastavení prijíma súbory cookie. Nastavenie svojho prehliadača môžete zmeniť tak, aby súbory cookie blokoval alebo, aby vás upozornil, keď budú odosielané na vaše zariadenie.

Naše webové stránky využívajú Analytické Nástroje Google poskytované spoločnosťou Google, Inc. Tieto nástroje pracujú so súbormi cookie a pomáhajú spoločnosti Sabris analyzovať, akým spôsobom užívatelia využívajú naše stránky a produkty. Ak si neprajete, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala Dáta z Analytických Nástrojov Google, môžete si stiahnuť a nainštalovať modul plug-in prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Na našich webových stránkach sa môžu objavovať odkazy na webové stránky alebo iné externé zdroje riadené tretími stranami. Ak k týmto externým zdrojom prostredníctvom uvedených odkazov prídete, majte na pamäti, že majú vlastné zásady ochrany osobných údajov. Vo chvíli, kedy tieto webové stránky a zdroje využívate, platia tieto zásady aj pre vás. Preto skôr, než na externých webových stránkach uvediete akékoľvek osobné údaje, dobre si ich zásady preštudujte.

Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať tiež z dôvodu nášho oprávneného záujmu šíriť marketingové informácie o spoločnostiach skupiny Sabris holding, SE. Obvykle k tomuto účelu získavame vaše osobné údaje z komerčne dostupných zdrojov, ako sú verejné databázy, nástroje na zber dát a informácie od tretích strán, ale právnym dôvodom môže byť aj plnenie zmluvy s vami. Takéto šírenie marketingových informácií je obchodným poskytovaním, s ktorým môžete kedykoľvek vysloviť písomne svoj nesúhlas.

Online reklama

Môžeme zdieľať informácie o vašej užívateľskej aktivite na stránkach s dôveryhodnými tretími stranami (napr. s inzerentmi, reklamnými agentúrami, reklamnými sieťami atď.), aby sme vám poskytli lepší obsah stránok, vrátane príslušnej reklamy na produkty a služby, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať. Ak umožnia tieto informácie vo svojom súbore vašu identifikáciu, platí, že požiadame o váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, v prípade ak nepôjde o informácie, ktoré získavame z iných zdrojov.

Tieto tretie strany môžu nastaviť a mať prístup ku svojim vlastným súborom cookie a obdobným technológiám na vašich zariadeniach.

Z akého dôvodu Vaše dáta zhromažďujeme?

Údaje o vašej aktivite využívame na nasledovné účely:

Zlepšenie našich produktov a služieb a zvýšenie vášho pohodlia pri používaní webových stránok Sabris

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely: hodnotenie využitia stránok Sabris, produktov a služieb; analýzu efektivity našich reklám; prispôsobenie stránok Sabris vašim potrebám, zvýšenie pohodlia pri ich používaní, hodnotenie štatistik webovej aktivity; zber informácií o zariadeniach, pomocou ktorých si prehliadate stránky Sabris, napr. vaša IP adresa, typ webového prehliadača alebo používaný operačný systém.

Vaše osobné údaje používame k týmto účelom:

Kontaktovanie vašej osoby kvôli ponuke produktov a služieb, vrátane produktov a služieb tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať

Robíme tak za predpokladu, že ste k vyššie uvedenému udelili súhlas (informačný e-mail alebo iné informácie týkajúce sa spoločnosti Sabris). Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, že tieto správy už nechcete prijímať. Akákoľvek priama obchodná správa, ktorú vám zašleme, obsahuje nevyhnutné informácie o spôsobe odhlásenia sa z jej odberu. Odhlásenie je tiež možné prostredníctvom e-mailu: marketing@sabris.com

Ponuka produktov alebo služieb, ktoré ste si od nás vyžiadali

Vaše osobné údaje môžeme použiť na zaslanie odpovedí na vaše otázky alebo komentáre, na zaslanie upresňujúcich informácií, ponúk a pod.

Spätná väzba na nami poskytované služby

Vaše osobné údaje môžeme použiť na spracovanie výsledkov prieskumu zákazníckej spokojnosti, pokiaľ nám k tomu udelíte súhlas.

Váš súhlas

Ako už viete, spoločnosť Sabris bude zhromažďovať, využívať a zverejňovať vaše osobné údaje iba v zákonom dovolených prípadoch. Vo väčšine prípadov vás výslovne požiadame o udelenie súhlasu, v niektorých prípadoch však môže byť právnym dôvodom oprávnený záujem spoločností skupiny Sabris holding, SE, alebo plnenie zmluvy s vami.

Ak vyplníte nejaký náš formulár, vždy vás na záver požiadame o váš výslovný súhlas s naším spracovaním vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch, keď z vašej aktivity bude zrejmé, že od nás očakávate nejaké plnenie, môže byť spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú s nami týmto spôsobom (i nevýslovným = konkludentným) spôsobom uzavriete. V prípade, že s týmto nesúhlasíte, prestaňte, prosím, používať stránky Sabris a ani iným spôsobom neposkytujte svoje osobné údaje ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Sabris.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

K ochrane vašich osobných údajov využijeme všetky primerané technické a organizačné prostriedky a príslušné opatrenia, pričom to isté budeme vyžadovať aj od všetkých predstaviteľov tretích strán, ktorí budú vaše osobné údaje na základe zmluvy s nami spracovávať.

Prístup k vašim osobným údajom cudzími osobami je zakázaný z dôvodu prevencie neoprávneného prístupu, pozmeňovania alebo zneužitia. Oprávnenie k prístupu k vašim osobným údajom majú len zamestnanci a splnomocnenci spoločnosti Sabris, a to iba v rozsahu vyžadovanom pre daný účel.

Komu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje?

Sabris holding, SE je medzinárodnou spoločnosťou a môže zdieľať vaše osobné údaje s ostatnými dcérskymi spoločnosťami v rámci holdingu a s ďalšími dôveryhodnými tretími stranami za účelom ponuky obchodu a služieb.

V prípade, že vaše osobné údaje poskytneme inej spoločnosti v rámci skupiny Sabris alebo dôveryhodnej tretej strane, vynaložíme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že zostanú chránené, podnikneme všetky kroky k ich ochrane pred zneužitím a k zabezpečeniu, že budú použité len v súlade s našimi inštrukciami a týmito Zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími platnými zákonmi a nariadeniami na ochranu osobných údajov.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, komentáre alebo obavy týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi, prejdite na časť vaše práva na ochranu osobných údajov a na koho sa obrátiť.

Vaše práva a na koho sa obrátiť?

V prípade, že máte akékoľvek otázky, komentáre alebo obavy týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: marketing@sabris.com
Obráťte sa na nás v nasledujúcich prípadoch:

Ak si neprajete, aby sme vás v budúcnosti kontaktovali.

Ak by ste radi získali informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracovávame.

Ak chcete svoje osobné údaje v našich záznamoch opraviť, aktualizovať, blokovať, likvidovať alebo odstrániť.

Ak chcete nahlásiť akékoľvek zneužitie svojich osobných údajov.

Máte právo obrátiť sa na dozorný úrad:

Ak sa domnievate, že sme nevyriešili vašu otázku alebo žiadosť v súlade s vašimi právami, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, môžete sa obrátiť so sťažnosťou priamo na dozorný úrad. V Slovenskej republike je dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov (web).

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia našich Zásad ochrany osobných údajov bola uskutočnená 17. mája 2018. Ich znenie sa môže čas od času zmeniť s tým, že na týchto stránkach vždy zverejňujeme aktualizovanú verziu. Odporúčame, aby ste tieto stránky navštevovali pravidelne a primerane často, aby ste mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, akým spôsobom používame vaše osobné údaje.