O nás

Sme inovatívna IT firma
s friendly professional prístupom

Úvod 5 O Sabris 5 O nás

O nás

V regióne strednej a východnej Európy poskytujeme služby systémového integrátora a služby dlhodobého charakteru prostredníctvom viacjazyčného support centra a centra zdieľaných služieb.

Orientujeme sa na odborné poradenstvo, business riešenia a služby, ktoré spoločnostiam prinášajú významnú pridanú hodnotu, zvyšujú ich výkonnosť a prosperitu.

Na projektoch využívame ako Best practices, tak naše odborné znalosti odvetví nazbierané počas dlhoročnej spolupráce s našimi zákazníkmi.

Tento prístup nám pomáha porozumieť individuálnym potrebám spoločností a ponúkať im inovatívne riešenia v súlade s najnovšími ICT trendmi a technologickým rozvojom v danom odbore.

Sme dlhodobo stabilnou spoločnosťou, chceme byť spoľahlivým partnerom a zvyšovať náš trhový podiel. Z toho dôvodu neustále rozvíjame naše portfólio, sústreďujeme sa na zlepšovanie kvality dodávaných služieb a rozširovanie existujúcich trhov.

Friendly professional

1994

Na trhu informačných a komunikačných technologií pôsobíme už vyše 25 rokov.

>200

V regióne strednej a východnej Európy máme viac než 200 zákazníkov.

4

Máme zastúpenia v Prahe, Brne, Olomouci a Bratislave.

250

V rámci celej skupiny Sabris máme takmer 250 zamestnancov.

3

Sme certifikovaným partnerom spoločností SAP, OpenText a Microsoft.

100 %

Poskytujeme kompletné portfólio služieb systémovej integrácie.

vladimir 1 - O nás - Sabris.com

Prevedieme vás zložitými výzvami v oblasti IT a dodáme vám riešenia s vysokou pridanou hodnotou.

Vladimír Sýkora

Majiteľ skupiny Sabris

Naše hodnoty

o nas otevrenost a duvera - O nás - Sabris.com

Otvorenosť a dôvera

Sme pro zákaznícky orientovaná spoločnosť, náš prístup je založený na otvorenej komunikácii a vzájomnej dôvere.

about us our values 2 - O nás - Sabris.com

Náskok vďaka inováciám

Pre zákazníkov volíme najlepšie riešenia v súlade s ich cieľmi a modernými technologickými trendmi v danom odvetví.

about us our values 3 - O nás - Sabris.com

Spoľahlivosť a profesionalita

Za svojou prácou i našimi zákazníkmi si stojíme, a to nielen počas implementácie, ale i po dokončení projektu.

about us our values 4 - O nás - Sabris.com

Dlhodobé partnerstvo

Celé riešenia dlhodobo podporujeme a rozvíjame podľa business potrieb zákazníkov, aby mohli sústavne rásť.

Naše okolie nám nie je ľahostajné

odpovednost - O nás - Sabris.com

Sme spoločensky zodpovední

Uplatňujeme etický a zodpovedný prístup v našom podnikaní, ale i vo vzťahu k spoločnosti, bezprostrednému okoliu a životnému prostrediu.

Dlhodobo sa snažíme podporovať prospešné veci v našom okolí.

Viac o našich aktivitách