Naši partneri

Spolupracujeme s poprednými svetovými dodávateľmi informačných technologií.

Úvod 5 O Sabris 5 Naši partneri
our partners - Naši partneri - Sabris.com

Sme partneri významných spoločností

Aby sme našim zákazníkom zabezpečili vysokú kvalitu poskytovaných služieb a zároveň im ponúkli moderné vyspelé technológie, spolupracujeme s poprednými svetovými IT dodávateľmi.

Pravidelne u týchto partnerov absolvujeme vzdelávacie programy, špecializované školenia a medzinárodne uznávané certifikácie najvyšších úrovní.

our partners sap - Naši partneri - Sabris.com
our partners - Naši partneri - Sabris.com
our partners microsoft - Naši partneri - Sabris.com

Spolupráca so SAP

our partners detail sap - Naši partneri - Sabris.com

So spoločnosťou SAP spolupracujeme už vyše 25 rokov. Sme popredným obchodným a servisným partnerom na českom a slovenskom trhu a strategickým partnerom pre oblasť Cloudu (SAP Cloud Focus Partner).

Významnú úroveň spolupráce potvrdzuje i fakt, že sme aktívne zapojení do diskusií zameraných na najnovšie technologické inovácie pre digitálnu transformáciu firiem.

Naše projekty opakovane získali ocenenia v medzinárodných súťažiach spoločnosti SAP.

Spolupráca s OpenText

our partners detail - Naši partneri - Sabris.com

Sme popredným obchodným a servisným partnerom spoločnosti OpenText na Slovensku aj v Českej republike.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s nasadením riešení SAP i OpenText, ponúkame zákazníkom unikátnu kompetenciu pre integráciu SAP ERP prostredia a moderných riešení pre správu dokumentov a procesov.

U zákazníkov SAP zaznamenávame v súčasnosti najväčší záujem o riešenie Vendor Invoice Management a Extended ECM for SAP Solutions. Viac na webe OpenText. Našou doménou sú i ECM riešenia od OpenText bez väzby na systém SAP.

Spolupráca s Microsoft

our partners detail microsoft - Naši partneri - Sabris.com

Sme partnerom spoločnosti Microsoft s kompetenciami GOLD Collaboration and Content, Data Platform, Data Analytics a SILVER Application Development.

Naši konzultanti a vývojári sú vyškolení a certifikovaní pre prácu s technológiami SharePoint 2013, 2016 a SharePoint Online.

Zákazníkom poskytujeme vlastnú integrovanú nadstavbu TreeINFO pre správu dokumentov a procesov. Viac na webe SharePoint ECM V spolupráci s Microsoft ponúkame zákazníkom prevádzku infraštruktúry SAP v robustnom a spoľahlivom cloudovom prostredí Azure.

Ďalšie partnerstvá

Členstvo v organizaciách

czechtrade 01 e1621863434602 - Naši partneri - Sabris.com

CzechTrade

Dlhodobo spolupracujeme s vládnou agentúrou CzechTrade, ktorá podporuje obchod a export českých firiem a pomáha im uspieť na zahraničných trhoch. Vďaka tejto úspešnej spolupráci posilňujeme našu obchodnú pozíciu v Brazílii, Chorvátsku, Poľsku, Slovinsku a Maďarsku, kde oslovujeme podniky s ponukou nášho riešenia S2AP for Food vyvinutého pre Smart potravinárske firmy.

our partners membership cszm - Naši partneri - Sabris.com

Český zväz spracovateľov mäsa

Dlhoročné členstvo v Českom zväze spracovateľov mäsa nám umožňuje získavať kľúčové informácie z oblasti mäso-spracovateľského priemyslu, ako sú napríklad zmeny legislatívy alebo aktuálne informácie z rokovaní predstavenstva zväzu o smerovaní a stratégii v mäsopriemysle. Zároveň nám pomáha zvyšovať povedomie o značke Sabris a o odvetvovom riešení S2AP for Food medzi spracovateľmi masa.