Sabris Support centrum

Našim zákazníkům poskytujeme soustavnou podporu prostřednictvím vlastního Sabris Support Centra.

Nabízíme profesionální aplikační a systémovou podporu SAP, OpenText, TreeINFO pro SharePoint a dalších námi dodávaných technologií a řešení v různých režimech, a to na mezinárodní úrovni.

Detailní rozsah podpory je definován na základě podepsané Smlouvy o poskytování podpory či SLA (Service Level Agreement).

Mezi hlavní nabízené služby patří:

 • Řešení akutních provozních problémů IS zákazníka
 • Podpora tvorby koncepčních řešení a rozvoje zákaznických systémů
 • Řízení požadavků 
 • Služby Hotline
 • Profylaktické služby
 • Zajištění podpory produktů třetích stran
 • Další služby související s poskytováním podpory dle potřeb zákazníka

Kontakt pro naše smluvní zákazníky:

E-mail: helpdesk@sabris.com
Internetové rozhraní Sabris Helpdesk:
service.sabris.com

Provozujeme vlastní systém pro sledování otevřených úkolů (Sabris TIM), který slouží zejména k:

 • řízení a administraci požadavků včetně jejich archivace (doložitelný průběh řešení požadavků k auditu IS)
 • monitoringu a řízení SLA parametrů
 • sdílení know-how z praxe našich zákazníků
 • řízení rozvojových projektů menšího rozsahu
 • reklamačnímu řízení

Vybudování a zprovoznění Support centra, pokrývajícího kompletní zajištění systému a podpory všech procesů zákazníků, a jeho rozšíření i na zahraniční klienty bylo realizováno v rámci dotačních projektů EU v letech 2009 - 2013. Více o našich dotačních projektech.

Application Management Support (AMS)

Naše Centrum sdílených služeb Vám dlouhodobě poskytne kompetentní sdílený tým s garancí seniorní role a profesionality. Nejen pro případ akutního nedostatku vlastních zdrojů či zefektivnění vlastní činnosti, ale i pro podporu růstu businessu přesahující Váš stávající trh. Více o službě AMS.

Support SAP HCM

Hledáte dlouhodobého supportního partnera s prověřenou znalostí personalistiky a zpracování mezd v systému SAP?

Přečtěte si více o našich službách v oblasti profesionální podpory HR procesů na platformě SAP.

 
 
 
 
 
Sabris Support centrum